{1607} : Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Καβάλα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/03/2024

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Καβάλα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Πανεπιστημιούπολη Καβάλας Άγιος Λουκάς – 65404 Καβάλα

Τηλ.: 2510-462310 Fax: 2510-462188 Ε-mail : basec@teiemt.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι ένα νέο σύγχρονο Τμήμα το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στο επιστημονικό πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, προς όφελος της κοινωνίας και της επιστήμης.

O σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών που θα συνδυάζουν τις επιστημονικές γνώσεις της διοικητικής επιστήμης και τις απαραίτητες οργανωσιακές και ηγετικές ικανότητες, πλαισιωμένες με τις επιστημονικές γνώσεις και τις ικανότητες αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών και ειδικότερα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Με αυτό το μείγμα γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων, να λαμβάνουν στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις και να υλοποιούν αποτελεσματικά λύσεις οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.

Οι ταυτόχρονα ανεπτυγμένες διεπιστημονικές γνώσεις των αποφοίτων του Τμήματος τους καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, αφού θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά περίπλοκα διοικητικά και επιχειρηματικά προβλήματα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο και τεχνολογικά αναπτυγμένο περιβάλλον.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών έχει αρχίσει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2149 τ.Β’/03.05.2022 ιδρύονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

 • Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα, και Ανθρώπινοι Πόροι και
 • Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών

Ενώ μελλοντικά οι κατευθύνσεις μπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επιστήμονες του διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου της διοικητικής επιστήμης και της τεχνολογίας, έχουν δε όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αλλά και να αναπτύξουν μοντέρνες μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης των επιχειρησιακών διαδικασιών βασισμένες στις υφιστάμενες αλλά και στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι γνώσεις και δεξιότητες αυτές εντάσσονται στους εξής επιστημονικούς τομείς:

 • Προγραμματισμού Υπολογιστών
 • Βάσεων Δεδομένων και οι Διαδικτυακών εφαρμογών
 • Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • Έμπειρων Συστημάτων και τα Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονικού εμπορίου και το ηλεκτρονικού επιχειρείν
 • Οικονομικών
 • Διοίκησης επιχειρήσεων, Διοίκησης Λειτουργιών, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Μάρκετινγκ
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Επιχειρηματική Στρατηγική
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων / Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία & Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
 • Business Analytics
 • Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ
 • Ψηφιακή Οικονομία, Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας
 • Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
 • Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/Συστημάτων
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
 • Διοίκηση Μεταφορών
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική
 • Διοικητική των Πωλήσεων
 • Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
 • Διαχείριση Διαδικασιών και Παραγωγής
 • Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Τεχνολογίας

Ενδεικτικά Μαθήματα :   Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μακροοικονομική Ανάλυση, Λογιστική, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοίκηση Έργων & Προγραμμάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς, Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο πλούτος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΔΕΤ σε συνδυασμό με την παροχή κατεύθυνσης και την εμπειρία της πρακτικής άσκησης συνθέτουν ένα πολυδιάστατο επαγγελματικό προφίλ, στο οποίο αντικατοπτρίζεται και η προσωπική σφραγίδα του απόφοιτου του ΔΕΤ. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, λόγω του ολοκληρωμένου διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους να απασχοληθούν:

Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Logistics, Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών του μέσω του κλάδου ΠΕ 09 των Οικονομολόγων.

Σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης ως καθηγητές και ειδικότερα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομολόγων.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προγραμματιστής Εφαρμογών κ.α.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί στις ακόλουθες Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις

Αναμένεται από τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης  και Τεχνολογίας του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος, να γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, όπως γίνεται σε παρόμοια τμήματα.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Επιπλέον βιντεάκια τμήματος:  εδώ και εδώ

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού :  1607

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 30 %

Οικονομία  : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Πληροφορικής β) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.360

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.180

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.590

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.870

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ