{1005} : Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 520, Αθήνα,

Τηλ. 210 368 9434, 210 368 9463

 Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημονικού δυναμικού που θα στελεχώσει επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τοπικού, εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο που δημιουργούν οι σύγχρονες επιστημονικό-κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.

Πιο αναλυτικά να εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες παρέχοντας στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο.

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης και σύγχρονης επιχειρηματικής προσέγγισης σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης, όπως το Μάνατζμεντ, η Στρατηγική, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, η Ψηφιακή Επικοινωνία, η Λογιστική, η Επιχειρησιακή Έρευνα, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Εκτός από τα μαθήματα κορμού, το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνουν τα μαθήματα επιλογής από πλήθος αντικειμένων που προσφέρει το Ε.Κ.Π.Α., αλλά και τα μαθήματα κατεύθυνσης που ολοκληρώνουν την επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών.

Στο τέλος του 2ου έτους, οι φοιτητές επιλέγουν μεταξύ τριών σύγχρονων κατευθύνσεων σπουδών που εστιάζουν στα αντικείμενα που απαιτεί η 4η Βιομηχανική Επανάσταση:

1) Χρηματοοικονομική,

2) Εμπορική Διοίκηση (Marketing) και Ψηφιακή Επικοινωνία, και

3) Επιχειρηματική Πληροφορική και Αναλυτική (Business Informatics and Analytics).

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, μετά από επιμελημένη επεξεργασία των κατάλληλων μαθημάτων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή διαμόρφωσε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών το οποίο:

(α) με τα 27 υποχρεωτικά μαθήματα εξασφαλίζει στους απόφοιτους του Τμήματος τη γενικότερη μόρφωση που πρέπει να έχει ένα στέλεχος σύγχρονης επιχείρησης ή ένας δημιουργός νεοφυούς επιχείρησης.
(β) επιτρέπει στους φοιτητές να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις με οκτώ υποχρεωτικά μαθήματα για να αποκτήσουν τις ειδικές γνώσεις διοίκησης στο συγκεκριμένο χώρο που επιθυμούν και
(γ) επιτρέπει στους φοιτητές να επιλέξουν πέντε άλλα μαθήματα αποκλειστικά της δικής τους επιλογής από μαθήματα του Τμήματος αλλά και από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ.

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στη θερμοκοιτίδα του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, να γνωρίσουν από μέσα μια επιχείρηση μέσω της Πρακτικής Άσκησης σε μια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς, να εντρυφήσουν στα μυστικά της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, των χρηματικών πόρων και των επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον Οδηγό σπουδών του τμήματος, απευθύνεται σε απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στις σύγχρονες επιστημονικές, ερευνητικές και εφαρμοσμένες απαιτήσεις ως προς την Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων και οραματίζονται να γίνουν άριστοι επιστήμονες, επιτυχημένα στελέχη και κυρίως άξιοι ηγέτες που θα συμβάλουν σε ένα καλύτερο μέλλον της κοινωνίας μας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Στατιστική, Εμπορικό Δίκαιο, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Μικροοικονομική, Οργανωσιακή θεωρία, Στοιχεία Οικονομικών και Ασφαλιστικών Οικονομικών, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αρχές Νομισματικής και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Στοιχεία Ασφαλιστικού και Ναυτικού Δικαίου, Δημόσια Οικονομική, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, Αρχές Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί και Κεφαλαιοαγορές, Ξένη Γλώσσα, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στις Επιχειρήσεις, Δίκαιο Φορολογίας Επιχειρήσεων, Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελεγκτική, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης, Επενδυτικές Μελέτες και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :  

Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί :

  • ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς κ.ά.
  • Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά και φορολογικά θέματα κ.ά.
  • Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Αναμένεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να  γίνονται μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου,  όπως συμβαίνει και με παρόμοια τμήματα Α.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. web site: http://www.oe-e.gr
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων. web site: http://poo.gr/
  • Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), web site: http://eoede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού :  1005

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  90 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Μαθηματικά : 30 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας,.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.620

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023: 15.120

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.420

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.060

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ