{1662} : Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Σχολή Μηχανικών 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

Έδρα :

Διεύθυνση :  Ρωμανού 3, Περιοχή Χαλέπα 73100 Χανιά.

Τηλ. 28210 23006, 28210 23008

Σκοπός του τμήματος :

Οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ηλεκτρονική με έμφαση στις Τηλεπικοινωνίες, στους Αυτοματισμούς, στα Συστήματα Ελέγχου, στους Υπολογιστές και στην Πληροφορική είναι ραγδαίες, γεγονός που επιβάλλει διαρκή επαφή και προσαρμογή με τις τεχνολογίες αιχμής.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης υψηλής στάθμης στα γνωστικά αντικείμενα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού καθώς και την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εντάσσει την εκπαιδευτική αποστολή του στα πλαίσια διαχρονικής προσπάθειας αναμόρφωσης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του προγράμματος σπουδών του και του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και εναρμόνισής τους με την τρέχουσα πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στο ακαδημαϊκό, τεχνολογικό, επιστημονικό, ερευνητικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό πεδίο.

Διάρκεια σπουδών : Σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. 104090/Ζ1 (ΦΕΚ 2657 τ.Β’/01.07.2019)  η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 5 έτη (10 εξάμηνα).

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχουν αποκτήσει:

α) ολοκληρωμένη εικόνα και πλήρη εξειδίκευση στην επιστήμη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, και

β) όλες τις απαραίτητες επιστημονικές-τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες στους τομείς της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, των Αυτοματισμών, των Υπολογιστών, της Πληροφορικής και των Οπτοηλεκτρονικών Τεχνολογιών.

Έτσι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εργαστηριακή εμπειρία τους, είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή/και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει διάρκεια 10 εξαμήνων, αποτελείται συνολικά από 96 υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα, από τα οποία 38 είναι μαθήματα κορμού, 36 είναι μαθήματα κατεύθυνσης 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου, 19 είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής 8ου και 9ου εξαμήνου και 3 είναι προαιρετικά 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα χωρίζονται στους εξής 4 κύκλους μαθημάτων:

 • Α’ Κύκλος – Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Αμυντικών Συστημάτων,
 • Β’ Κύκλος – Διαχείριση Πληροφορίας, Ευφυή Συστήματα και Αυτοματισμοί,
 • Γ’ Κύκλος – Ηλεκτρονική, Φωτονική και Νανοτεχνολογία,
 • Δ’ Κύκλος – Πληροφορική και Εφαρμογές,

και οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία 6 μαθήματα από τους κύκλους Α ή/και Γ και 6 μαθήματα από τους κύκλους Β ή/και Δ.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Ηλεκτρονική Φυσική, Ηλεκτρονικά, Προγραμματισμός, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, CAD και Ηλεκτρονική Κατασκευή, Ηλεκτροτεχνία, Ψηφιακά Κυκλώματα, Οπτοηλεκτρονική, Θεωρία Κυκλωμάτων, Μικροϋπολογιστές, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Κεραίες και Γραμμές Μεταφοράς, Τηλεπικοινωνίες, Ραντάρ και Δορυφορικά Συστήματα, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Οπτικές Επικοινωνίες, Τεχνολογίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Επιχειρηματικότητα, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα.
Ειδικότερα απασχολούνται:

 • Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους.
 • Έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης εγκατάστασης, χειρισμών, ελέγχου λειτουργίας και μετατροπής ηλεκτρονικού στοιχείου, διατάξεως συσκευής και συστημάτων των τομέων: τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, προστασίας και πυρασφάλειας, οργάνων μέτρησης και ηλεκτρονικών ισχύος καθώς επίσης αυτομάτου ελέγχου. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ιατρικών Οργάνων σε συνεργασία με τεχνικούς των αντιστοίχων ειδικοτήτων. Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται είτε τα συστήματα αυτά είναι αμιγή ηλεκτρονικά είτε μικτά με ηλεκτρολογική, μηχανολογικά ως προς το ηλεκτρονικό μέρος αυτών.
 • Ιδρύουν και διευθύνουν ηλεκτρονικά εργαστήρια.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της ειδικότητάς τους.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις βιοτεχνίες, βιομηχανίες και γενικά τις επιχειρήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και στην έρευνα σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες πάνω σε θέματα εξέλιξης της ηλεκτρονικής επιστήμης και εφαρμογής των πορισμάτων της.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα να ενεργούν μόνοι τους ή σαν μέλη επιτροπών εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις, αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ελέγχους σε αντίστοιχες βιοτεχνίες και βιομηχανίες προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1662

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  186 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 27 %

Φυσική : 27 %

Χημεία : 26 %

Μαθηματικά: 20 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 30 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 :  16.030

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.370

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.630

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.200

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Διάδοχος κατάσταση

Πρώην Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ – ΤΕΙ Κρήτης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ