{0212} : Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/12/2023

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Πανταζίδου 193  68200 Ορεστιάδα

Τηλέφωνο:  25520 41173, 25520  41171 Fax : 2552 041192 E-mail: secr@fmenr.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την έρευνα, την προστασία και την καλύτερη εκμετάλλευση των δασών, των δασικών εκτάσεων καθώς και στην διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η αποστολή του Τμήματος είναι:

α) Η παροχή εκπαίδευσης στην επιστήμη της Δασολογίας και της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων.
β) Η πραγματοποίηση σημαντικών και καινοτόμων ερευνών για την αειφορική διαχείριση των δασών, των δασικών εκτάσεων και του περιβάλλοντος, για τη βιοποικιλότητα, για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.
γ) Η βελτίωση των χερσαίων οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής προς όφελος του ανθρώπου και της φύσης

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης και της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Δασολογία αποτελεί μία επιστήμη που βασίζεται στις αρχές των θετικών επιστημών, όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Βοτανική, η Ζωολογία, η Ορυκτολογία, η Μετεωρολογία και η Χημεία. Όμως χρειάζεται και την υποστήριξη από θεωρητικές επιστήμες όπως η Οικονομική, αλλά και εφαρμοσμένες, όπως η Τοπογραφία. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί το δικό της οικοδόμημα από παρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους. Σε ορισμένους από αυτούς συνεργάζεται με επιστήμονες άλλων κλάδων κυρίως μηχανικούς, χημικούς και βιολόγους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει πέντε κατευθύνσεις σπουδών: Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις 5 κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών διαλέγοντας να παρακολουθήσουν μαθήματα Επιλογής της κατεύθυνσης τους.

α) Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

β) Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

γ) Οικολογίας – Προστασίας Περιβάλλοντος και Δασικής Παραγωγής

δ) Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

ε) Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141944/Ζ1 (ΦΕΚ 4268 τ.Β΄/27.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Επίσης, σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. απόφ. 22/48 (ΦΕΚ 2166 τ.Β’/25.05.2021) το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την δυνατότητα απόκτησης Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  στους αποφοίτους του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να παρακολουθήσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που εντάσσονται ετησίως στο Πρόγραμμα ανέρχεται στους σαράντα (40). Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν

Τα Μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι τα εξής:

Θεματική περιοχή: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
1Περιβαλλοντική Επικοινωνία - Περιβαλλοντική
Ευαισθητοποίηση
5Θεωρία
2Περιβαλλοντική Εκπαίδευση5Θεωρία
3Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης4Θεωρία

Θεματική περιοχή: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
1Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης2Θεωρία
2Κριτική Παιδαγωγική και Επικοινωνία4Θεωρία
3Πρακτική Άσκηση2

Θεματική περιοχή: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
1Ιστορία της Περιβαλλοντικής Σκέψης 2Θεωρία
2Εκπαιδευτική Πολιτική4Θεωρία
3Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων4Θεωρία

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αναγνώριση Ξύλου, Ποιότητα Ξύλου, Χημική Τεχνολογία Ξύλου, Δασική Μηχανολογία, Δασική Εργασιολογία, Λιβαδική Οικοφυσιολογία, Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου, Βιολογία Άγριας Πανίδας, Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια, Οικολογία Υγροβιοτόπων, Οικολογία Ρεόντων Υδάτων, Δασικό Κτηματολόγιο, Δασικές Κατασκευές, Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις, Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις, Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία, Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις Χειμάρρων, Ποταμών, Λιμνών, Δασική Εκτιμητική και Λογιστική, Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων, Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος, Αρωματικά, Φαρμακευτικά & Μελισσοτροφικά Φυτά, Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Στα πλαίσια της διδασκαλίας  πραγματοποιούνται ασκήσεις (στα εργαστήρια ή ύπαιθρο) καθώς  και εκπαιδευτικές εκδρομές. Σχετικά με τις εκπαιδευτικές εκδρομές:

 • οι εκδρομές θα πραγματοποιούνται κατά το 2ο, 3ο και 4ο έτος, δηλ. κατά το 4ο, 6ο και 8ο εξάμηνο,
 • ο αριθμός τους ορίζεται σε μια γενική εκδρομή ανά έτος σπουδών, η οποία θα διεξάγεται κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου κάθε παν/κού έτους.

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, ιδίως στους παρακάτω τομείς:

Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών διαχείρισης και προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων (ΧΦΟ) και ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας, καθώς και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά έργα και δραστηριότητες. Στελέχωση ομάδων περιβαλλοντικών μελετών ή έργων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία :

 • Δασικών οικοσυστημάτων
 • Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών
 • Δασικών Φυτωρίων και  Αναδασωτέων Προγραμμάτων
 • Αστικού Πρασίνου και Χώρων Υπαίθριας και Δασικής Αναψυχής
 • Καταφυγίων Θηραμάτων, Εκτροφείων Θηραμάτων και Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών.
 • Ορεινών Βοσκοτόπων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής και παρακολούθησης με χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και παραγωγής ξύλου, συγκομιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης δασικών προϊόντων, επεξεργασίας, και εμπορίας αυτών.
 • Έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας, καθώς και διακίνηση και μεταποίηση των προϊόντων (άμεσων και έμμεσων) που παράγονται από την αειφορική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
 • Μελέτη χειμαρρικών φαινομένων και διαχείριση λεκανών απορροής. Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή ορεινών υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση χιονιού.
 • Σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων υποδομής. Σχεδιασμό και εκτέλεση Δασοτεχνικών  έργων.
 • Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Επιχειρησιακής έρευνας, Πολιτικής και Διοικητικής για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων δασικών πόρων.
 • Εφαρμογή των συστημάτων και μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών.
  Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης δασοπονικών και λιβαδοπονικών φυτών.
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Σύμβουλοι περιβαλλοντικής πολιτικής και επόπτες εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα.
 • Στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον.
 • Άσκηση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών καθηκόντων σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  Χρησιμοποίηση και εμπορία των φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Δασοπονίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου    Πανεπιστημίου Θράκης προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Δασολόγου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α), Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α), :

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Για την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων απαιτείται Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που χορηγείται και ανανεώνεται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0212

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  180 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 4187 τ.Β’/08.08.2022)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Μαθηματικά: 20 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 35 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία : 35 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς: α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.815

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.220

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.270

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.390

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ