{0236} : Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Έδρα :

Διεύθυνση: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος

Τηλέφωνο: 24210 74263,  24210 74239, 24210  74209 Fax. 24210 74238 E-mail: g-arch@arch.uth.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Σκοπός των τμημάτων της Αρχιτεκτονικής είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν, να σχεδιάζουν, να καθοδηγούν και να επιβλέπουν τη δημιουργία κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης καταρτίζουν τους φοιτητές τους στον σχεδιασμό και την διευθέτηση δημόσιων χώρων, στην ανάπλαση και στην ένταξη παλαιών κτιρίων αλλά και ιστορικών περιοχών στο σύγχρονο περιβάλλον της πόλης.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει δομηθεί στη βάση της κατανόησης και της αποδοχής της πολυπλοκότητας – πολυσημαντότητας του πεδίου της σύγχρονης αρχιτεκτονικής πρακτικής αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς εργασίας.

Η αγορά εργασίας μπορεί να είναι περιορισμένη και τοπική αν αντιμετωπιστεί με συμβατική τεχνικο-οικονομική και στενά οικοδομική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, ή αντίθετα πολύ ευρεία, διεθνής και πολυδύναμη, αν αντιμετωπισθεί δυναμικά με βάση ανοίγματα προς τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, το συνολικό χώρο του σχεδιασμού, των αναπαραστάσεων και της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σπουδών έχει συγκροτηθεί έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σε διάφορες πτυχές και πεδία άσκησης αρχιτεκτονικής πρακτικής, ως πρακτικής του σχεδιασμού και της δημιουργικής οργάνωσης. Δηλαδή, τόσο στο πεδίο της συμβατικής αρχιτεκτονικής πρακτικής που συνήθως αναφέρεται στην «οικοδομή», όσο επίσης και σε εκείνο που διαμορφώνεται δυναμικά στην κοινωνική πραγματικότητα και επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να εντάσσονται ικανοποιητικά σε πολλούς και ποικίλους  τομείς της παραγωγής με μεγάλο εύρος εργασιακών όρων και συνθηκών.

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να διαμορφώσει αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και δημιουργικούς συνθέτες-οργανωτές, σε μια ποικιλία κλιμάκων και μορφών του περιβάλλοντος, καταρτισμένους τεχνικά στον τομέα τους, εφοδιασμένους με κοινωνική και πολιτισμική ευαισθησία και με  ικανότητες κατανόησης και αντιμετώπισης των ζητημάτων που συνδέονται με τις προσδοκίες και την πραγμάτωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο δομημένο χώρο.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)  

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η φυσιογνωμία του Τμήματος έχει δομηθεί στη βάση της κατανόησης και της αποδοχής της πολυσημαντότητας του πεδίου της σύγχρονης αρχιτεκτονικής πρακτικής, και των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς εργασίας. Οι βασικοί άξονες της ταυτότητας του στηρίζονται

 • στην σημασία της θεωρίας, της ιστορίας και γενικότερα των  ανθρωπιστικών επιστημών στις σπουδές της αρχιτεκτονικής,
 • στην διεύρυνση του σχεδιασμού από το οικοδομικό αντικείμενο στην κατασκευή του τοπίου, σε διάφορες κλίμακες, δηλαδή τη μετάθεση του σχεδιασμού από το κτίσμα στην πόλη ως αστικό τοπίο.
 • στη σχέση του σχεδιασμού με την τεχνολογία, τον δυνητικό χώρο και τις εικαστικές τέχνες
 • στην έμφαση στις περιβαλλοντικές πρακτικές.

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να διαμορφώσει αρχιτέκτονες καταρτισμένους τεχνικά και εφοδιασμένους με κοινωνική και πολιτισμική ευαισθησία. Στα πλαίσια αυτά τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν: Την ανάπτυξη γνώσης για την άσκηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Την διεύρυνση της αντίληψης του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής δημιουργίας από τον σχεδιασμό μικρών αντικειμένων έως τον αστικό σχεδιασμό. Την εξοικείωση με τον εν δυνάμει (virtual) χώρο της εικονικής πραγματικότητας, τον σχεδιασμό της πληροφορίας (interface) στο διαδίκτυο και στα πολυμέσα. Την ένταξη των νέων τεχνολογιών (πληροφορικής και οπτικοακουστικής επικοινωνίας) ως βασικών εργαλείων ανάλυσης και σύνθεσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Την ανάπτυξη γνώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος με την επανάχρηση υπαρχόντων χώρων και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων. Το τμήμα έχει διαμορφώσει μία φυσιογνωμία με ισχυρά-διακριτά χαρακτηριστικά όσον αφορά στη διεπιστημονικότητα, νέες τεχνολογίες, θεωρία, περιβαλλοντική και εικαστική διάσταση της αρχιτεκτονικής παιδείας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την εκπαίδευση των φοιτητών στη θεωρητική και σχεδιαστική προσέγγιση της Αρχιτεκτονικής και των θεμάτων του χώρου συνολικά, εστιάζοντας ισόρροπα στην ανθρωπιστική και τεχνολογική διάσταση. Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται στους εξής κύριους άξονες (οι οποίοι υλοποιούνται από κύκλους μαθημάτων):

 • Αρχιτεκτονική σύνθεση στο πλαίσιο ιδίως του αστικού σχεδιασμού και της κτιριολογίας
 • Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων και αντικειμένων μικρής κλίμακας
 • Αρχιτεκτονική τοπίου και Πολεοδομικός Σχεδιασμός-Χωροταξία
 • Ιστορία, θεωρία και κριτική του αρχιτεκτονικού-πολεοδομικού σχεδιασμού και του design
 • Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και η οργάνωση του χώρου (Φιλοσοφικές – κοινωνιολογικές – ανθρωπολογικές – ψυχολογικές κλπ παράμετροι της ανθρώπινης συμπεριφοράς)
 • Πλαστικές και Οπτικοακουστικές τέχνες και σχεδιασμός
 • Τεχνολογίες Αναπαράστασης – Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πολυμέσα
 • Τεχνολογίες κατασκευής και διαχείρισης και σχεδιασμός του Περιβάλλοντος (βιοκλιματική αρχιτεκτονική κλπ)

Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί  ορισμένες αρχές όπως:

 • Η περιβαλλοντική μέριμνα.
 • Η εκμετάλλευση δυνατοτήτων της οπτικοακουστικής και της ψηφιακής τεχνολογίας, στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των τεχνικών, ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κινούμενης εικόνας και του ήχου στη μελέτη και την αναπαράσταση του χώρου.
 • Η έμφαση στη θεωρητική και ιστορική διάσταση,  ιδίως των θεμάτων με κοινωνικο-ανθρωπολογικό χαρακτήρα, και εκείνων που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και αντίληψη.
 • Η απαίτηση υψηλής αισθητικής και τεχνικής στάθμης στον σχεδιασμό.

Μαθησιακά αποτελέσματα προγράμματος σπουδών
Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να διαμορφώσει αρχιτέκτονες καταρτισμένους τεχνικά και εφοδιασμένους με κοινωνική και πολιτισμική ευαισθησία. Στα πλαίσια αυτά τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν: Την ανάπτυξη γνώσης για την άσκηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Την διεύρυνση της αντίληψης του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής δημιουργίας από τον σχεδιασμό μικρών αντικειμένων έως τον αστικό σχεδιασμό. Την εξοικείωση με τον εν δυνάμει (virtual) χώρο της εικονικής πραγματικότητας, τον σχεδιασμό της πληροφορίας (interface) στο διαδίκτυο και στα πολυμέσα. Την ένταξη των νέων τεχνολογιών (πληροφορικής και οπτικοακουστικής επικοινωνίας) ως βασικών εργαλείων ανάλυσης και σύνθεσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Την ανάπτυξη γνώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος με την επανάχρηση υπαρχόντων χώρων και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει διαμορφώσει μία φυσιογνωμία με ισχυρά-διακριτά χαρακτηριστικά όσον αφορά στη διεπιστημονικότητα, νέες τεχνολογίες, θεωρία, περιβαλλοντική και εικαστική διάσταση της αρχιτεκτονικής παιδείας. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν θέσει την δομή και την οργάνωση του ΠΠΣ και την στοχοθεσία των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως προκύπτει από την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Σεπτεμβρίου 2005. Στο Τμήμα 8, άρθρο 46 αναφέρεται ότι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και της οποίας το πρωταρχικό στοιχείο συνιστά η αρχιτεκτονική, πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής και να παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στοχεύει στρατηγικά στην απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αρχιτέκτονες (Οδηγία 2005/35/ΕΚ και Οδηγία 2013/55/ΕΕ). Αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες ταξινομούνται σε 11 κατηγορίες οι οποίες και χρησιμοποιούνται για να οργανώσουν το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

1. Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία
ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις·

2. Ιστορία και Θεωρία
προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου·

3. Καλές Τέχνες
γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης·

4. Πολεοδομικός Σχεδιασμός
προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού·

5. Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον
ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα·

6. Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού
ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες·

7. Οργάνωση Προμελέτης (design brief)
γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης·

8. Στατική Κατασκευών
γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων·

9. Εσωτερικό Περιβάλλον (θερμική, οπτική & ακουστική άνεση)
προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας·

10. Οικοδομική Τεχνολογία
τεχνική ικανότητα , χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς·

11. Κανονισμοί-Νομοθεσία
προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, Εισαγωγή στην οργάνωση του χώρου και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική της πόλης, Εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, Εισαγωγή στην οικιστική διάρθρωση της πόλης και την πολεοδομία,Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σκέψη, Ιστορία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, Η τέχνη στο 19ο και 20ο αιώνα, Αρχιτεκτονικό σχέδιο και προπλάσματα, Τοπογραφία και θεματική χαρτογραφία, Κατοικία, Αστική Κατοικία, Κτίρια υγείας και κοινωνικής μέριμνας – σχεδιασμός για άτομα με ειδικές ανάγκες, Σχεδιασμός χώρων εργασίας, πολιτισμού και γραφειακών χώρων, Συγκρότημα κατοικιών, Κτίρια Εκπαίδευσης, Σχεδιασμός αντικειμένων, Οικοδομική, Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, Αποτύπωση και τεκμηρίωση ιστορικών κτιρίων, Αστικός σχεδιασμός, Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη, ιστορία της τέχνης, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στα τμήματα Αρχιτεκτονικής απαιτείτε επιπλέον εξέταση και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος: Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων

Η αγορά εργασίας μπορεί να είναι περιορισμένη και τοπική αν αντιμετωπιστεί με συμβατική τεχνικο-οικονομική και στενά οικοδομική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, ή αντίθετα πολύ ευρεία, διεθνής και πολυδύναμη, αν αντιμετωπισθεί δυναμικά με βάση «ανοίγματα» προς τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, το συνολικό χώρο σχεδιασμού, των αναπαραστάσεων και της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σπουδών έχει συγκροτηθεί έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σε διάφορες πτυχές και πεδία άσκησης αρχιτεκτονικής πρακτικής ως πρακτικής του σχεδιασμού και της δημιουργικής έκφρασης. Δηλαδή, τόσο το πεδίο της συμβατικής αρχιτεκτονικής πρακτικής που συνήθως αναφέρεται στην «οικοδομική» όσο επίσης και σε εκείνο που διαμορφώνεται δυναμικά στην κοινωνική πραγματικότητα και επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να εντάσσονται ικανοποιητικά σε πολλούς και ποικίλους τομείς της παραγωγής με μεγάλο εύρος εργασιακών όρων και συνθηκών

Ο  Αρχιτέκτονας  μηχανικός μπορεί να εργαστεί :

 • στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνικό γραφείο),
 • ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι οι  Αρχιτέκτονες Μηχανικοί μπορούν να υπογράφουν Μελέτες Οικοδομικών και Τοπογραφικών Έργων.

Για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή Μελετών Δημοσίων Έργων, πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, τέσσερα χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
Ως Εργολήπτες του Δημοσίου Τομέα, οι Αρχιτέκτονες χρειάζονται ανάλογο πτυχίο το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από την προαναφερόμενη Υπηρεσία, τρία  χρόνια μετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι νέοι τομείς της αρχιτεκτονικής, με τους οποίους μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά είναι:

 • η περιβαλλοντική μέριμνα και η μέριμνα για το τοπίο,
 • η βιομηχανοποιημένη παραγωγή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
 • η συντήρηση,
 • ο επανασχεδιασμός και η επαναχρησιμοποίηση παλαιών κτισμάτων,
 • η αρχιτεκτονική τοπίου,
 • οι νέες τεχνολογίες στο σχεδιασμό και την κατασκευή,
 • οι κοινωνιολογικές και εθνολογικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και οι οπτικοακουστικές παράμετροι, ως στοιχείο για την χρήση του χώρου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 4 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού: εδώ

 Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας:  web site: http://www.tee.gr/
 • Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων:  web site: http://www.sadas-pea.gr/
 • Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών: web site: http://www.sepox.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης : web site: http://www.poleodomia.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0236

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος 2023 : 0,70

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  122 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς : α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού  β) Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 21.490

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.985

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 21.735

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 20.440

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ