{0200} : Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σχολή Θετικών  Επιστημών 

Τμήμα Επιστήμης  & Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Κρήτης  Τ.Θ. 2208, 710 03 (Ηράκλειο)

Τηλέφωνο: 2810394270  Fax : 2810394273  E-mail : secretariat@materials.uoc.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης των υλικών ιδίως στους τομείς των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών και των μικρο- και νανο-φασικών υλικών και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν και απασχολούνται στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών, του σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και την έρευνα στην επιστήμη και την τεχνολογία των προηγμένων υλικών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, η  φιλοδοξία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι να αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και δυναμικό κέντρο ανάπτυξης ενός γνωστικού αντικειμένου προτεραιότητας και αιχμής, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας και οικονομίας. Επιδιώκει, επίσης, να συμμετέχει στις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης και τεχνολογίας σε έναν τομέα με συνεχή και ραγδαία ανάπτυξη σε μεσο- και μακρο-πρόθεσμη βάση.

Επιστήμη Υλικών είναι η κατανόηση της σχέσης σύστασης δομής επεξεργασίας ιδιοτήτων των υλικών. Τεχνολογία Υλικών είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Επιστήμονες του πεδίου σχεδιάζουν, συνθέτουν, χαρακτηρίζουν και αναπτύσσουν την ευρεία ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται στη σημερινή τεχνολογική εποχή για την παραγωγή σχεδόν όλων των προϊόντων από μηχανικές κατασκευές-μηχανήματα και χιλιάδες καταναλωτικά προϊόντα μέχρι προηγμένα ηλεκτρονικά αλλά και νέου τύπου φάρμακα και υλικά βιοτεχνολογίας.

Η Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών απαιτεί τόσο την κατανόηση της βασικής επιστήμης των δομικών μοριακών μονάδων της ύλης όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους και, συνεπώς, είναι ένα πεδίο αρκετά ευρύ και διεπιστημονικό. Οι επιστήμονες που ασχολούνται παγκοσμίως με την επιστήμη-μηχανική-τεχνολογία των υλικών πρέπει να έχουν γνώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας, χημικής μηχανικής, και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών. Το πεδίο επωφελείται σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την ύπαρξη επιστημόνων που εκπαιδεύονται απευθείας με εστίαση στο διεπιστημονικό αντικείμενο της Επιστήμης Υλικών.

Tο Tμήμα προσφέρει πολλές ευκαιρίες στο φοιτητή να εξοικειωθεί με σύγχρονες πειραματικές τεχνικές στη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Tμήματος ασκούνται σε μία σειρά υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων κορμού: το Eργαστήριο Kατασκευών και Mηχανολογικού Σχεδίου, Eργαστήριο Γενικής Xημείας, Eργαστήριο Mηχανικής-Θερμότητας, Eργαστήριο Hλεκτρισμού – Oπτικής, Eργαστήριο Mεθόδων Παρασκευής Yλικών, και Eργαστήριο Xαρακτηρισμού Yλικών. Επιπλέον, οι θεωρητικές τεχνικές στη μελέτη των υλικών θεμελιώνονται στα τρία υποχρεωτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Mερικά από τα ανωτέρω Eργαστήρια προσφέρονται από τα συγγενή τμήματα Φυσικής και Xημείας, ενώ γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη των αυτοδύναμων εργαστηρίων του Tμήματος με την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε εξοπλισμό των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την προσαρμογή της στη διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των πειραματικών τεχνικών.

Eκτός από τα υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα, προσφέρονται από το Tμήμα προαιρετικά εργαστηριακά μαθημάτα με αντικείμενα στους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔEΠ και επισκεπτών καθηγητών που στελεχώνουν το Tμήμα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, με ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα, έχουν επίσης πολλές ευκαιρίες να εργαστούν, κυρίως στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας, στα ερευνητικά εργαστήρια του Tμήματος και του Iδρύματος Tεχνολογίας και Έρευνας στους σχετικούς τομείς.

Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών μπορούν να εστιάσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

 • Βιοϋλικά
 • Πολυμερή – Κολλοειδή
 • Ηλεκτρονικά – Οπτοηλεκτρονικά – Φωτονικά Υλικά
 • Μαγνητικά Υλικά
 • Κεραμικά Υλικά
 • Νανοδομημένα Υλικά
 • Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει την  δυνατότητα στον φοιτητή αφενός να εξειδικευθεί περαιτέρω στις διάφορες κατηγορίες Υλικών και αφετέρου να παρακολουθήσει ένα ικανό αριθμό κατ’ επιλογήν μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή και από άλλα Τμήματα. H επιλογή αυτών των μαθημάτων πρέπει να γίνει έγκαιρα από το φοιτητή, ώστε να προσαρμόσει τις σπουδές του στα ενδιαφέροντα και τους στόχους του. H επιλογή εξαρτάται από την επιθυμία του φοιτητή:

α. να εξειδικευτεί σε έναν ορισμένο τομέα με προοπτική είτε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη Υλικών, είτε την ενασχόλησή του σε τεχνολογική κατεύθυνση σύγχρονου μηχανικού,

β. να συμπληρώσει την παιδεία του σε διαφόρους τομείς των Φυσικών Επιστημών και να διευρύνει έτσι και τις επαγγελματικές προοπτικές του.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γεωλογία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Εργαστήριο Φυσικής, Χημεία, Επιστήμη των Υλικών, Εργαστήριο της Επιστήμης των Υλικών, Βιολογία Κυττάρου, Φυσικοχημεία, Εργαστήριο Φυσικοχημείας, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες, Ειδικά Θέματα Μηχανικής, Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική, Στοιχεία Μοριακής Φυσικής και Κβαντικής Χημείας, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι α) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί ενδεικτικά:

1. με την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών όπως :

   • (α) κεραμικά, πολυμερή, ύαλοι, μέταλλα, υγροκρυσταλλικά υλικά, σύνθετα υλικά, υλικά κατασκευών, ευφυή υλικά,
   • (β) ημιαγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα υλικά, μαγνητικά υλικά, νανοϋλικά και νανοδομημένα υλικά,
   • οπτικά, οπτοηλεκτρονικά, φωτονικά υλικά, πολυμερικά και γενικότερα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες,
   • (γ) βιοϋλικά, βιοσυμβατά υλικά, υλικά βιολογικών εφαρμογών και άλλων υλικών με εφαρμογές στη φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική.

Οι παραπάνω δραστηριότητες νοούνται τόσο σε εργαστηριακή όσο και σε βιομηχανική κλίμακα και περιλαμβάνουν τη σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση υλικών,

2. σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και όπου η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών είναι απαραίτητες για την πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής και διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών,

3. ως επιστήμονες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου, ανάπτυξης και σχεδιασμού υλικών,

4. ως επιστήμονες σε οργανισμούς, εργαστήρια και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υλικών και τη διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών,

5. ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα−δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών,

6. ως ερευνητές σε θέματα Επιστήμης των Υλικών σε Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων και

7. ως πραγματογνώμονες συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα Επιστήμης των Υλικών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων

 • του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και
 • του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

προβλέπονται στο Π.Δ. 45 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 58, τ.Α’/08.04.2009.   Αξίζει να σημειωθεί  παρά την δημοσίευση του   Π.Δ. 45  στο ΦΕΚ 58, τεύχος Α΄ στις 08-04-2009, εκκρεμεί   ακόμα από τις αρμόδιες  υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  η αντιστοίχηση – ένταξη των  πτυχιούχων   σε κλάδο (ΠΕ)  εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0200

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  60 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 30 %

Μαθηματικά: 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) α) Μηχανολογίας,  β) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 40 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 11.520

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.975

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.000

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.140

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ