{0213} : Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 19/11/2023

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 969400, 969402-4  Fax: 2610 991626 E- mail: secretar@mech.upatras.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση και ανάδειξη επιστημόνων Μηχανικών, με σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και επίβλεψη λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανίες, τεχνικά έργα και κτίρια, καθώς και την διαχείριση της παραγωγής.

Στο Τμήμα λειτουργεί το μοναδικό αναγνωρισμένο πρόγραμμα Αεροναυπηγικής στα Ελληνικά ΑΕΙ. Στο Τμήμα, παράλληλα με την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση η οποία παρέχεται, διεξάγεται έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής, τα αποτελέσματα της οποίας μεταφέρονται και ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα, χρησιμοποιείται ευρέως η πληροφορική τεχνολογία, υποστηριζόμενη από δύο υπερσύγχρονα υπολογιστικά κέντρα.

Βασική αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές του, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Η παρεχόμενη εκπαίδευση εστιάζει στην εμπέδωση από τους φοιτητές της θεμελιώδους γνώσης στο επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνολογικές τάσεις. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις, τις προοπτικές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, καθώς και την διεθνή εμπειρία, το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης δύο κατευθύνσεων σπουδών: α). Μηχανολόγου και β). Αεροναυπηγού Μηχανικού. Οι φοιτητές περνούν τη βασική εκπαίδευση των τριών πρώτων ετών κοινή και για τις δύο κατευθύνσεις σπουδών. Από το τέταρτο έτος των σπουδών τους έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στην ειδικότητα του Αεροναυπηγού ή του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Σύμφωνα με το ιδρυτικό Διάταγμα, από το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών επιλέγονται μέχρι ποσοστού 15% και όχι πάνω από τριάντα (30) φοιτητές, για να ενταχθούν στην ειδικότητα του Αεροναυπηγού Μηχανικού.

Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι απόλυτα σύγχρονο και ακολουθεί τις εξελίξεις της προηγμένης τεχνολογίας, ενώ διατηρείται ευέλικτο με κοινά μαθήματα των ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

Τα πρώτα τρία χρόνια διδάσκονται μαθήματα κορμού. Στο Δ΄ έτος και Ε΄ έτος τα μαθήματα των ειδικεύσεων και εξειδικεύσεων. Ειδίκευση επιλέγουν οι φοιτητές στο 7ο εξάμηνο. Οι ειδικεύσεις είναι 2:

 1. Ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού.
 2. Ειδίκευση Αεροναυπηγού Μηχανικού.

Εξειδίκευση επιλέγουν στο 8ο εξάμηνο μόνο οι φοιτητές που επέλεξαν την ειδίκευση του Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι εξειδικεύσεις είναι 4:

 1. Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών & Εμβιομηχανικής (Προηγμένα υλικά, μη
  Καταστροφικοί Έλεγχοι & Εμβιομηχανική)
 2. Τομέας Κατασκευαστικός (CAD / CAM – Design and Manufacturing)
 3. Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής & Περιβάλλοντος (Ενεργειακά Συστήματα, Ενέργεια, Περιβάλλον  &Υπολογιστική Θερμό /Ρευστοδυναμική)
 4. Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης (Διοίκηση και Επιχειρησιακή Έρευνα)

Η ειδίκευση του Αεροναυπηγού Μηχανικού δεν έχει εξειδικεύσεις

Ο Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής έχει σκοπό την εκπαίδευση και έρευνα στις επιστημονικές περιοχές: Μηχανική του απαραμόρφωτου και παραμορφώσιμου σώματος (στατική  και δυναμική ανάλυση), αναλυτική και αριθμητική ανάλυση κατασκευών και αεροπορικών δομών, φυσική και  μηχανική συμπεριφορά υλικών, ανάλυση αστοχιών, θραυστομηχανική και δομική ακεραιότητα κατασκευών, επιστήμη, τεχνολογία και αντοχή υλικών σε συνθήκες λειτουργίας, σύνθετα και προηγμένα υλικά (ιδιότητες, φυσική  και μηχανική συμπεριφορά υλικών, σχεδιασμός, τεχνολογίες παραγωγής και η προσομοίωσή τους), ανάλυση  τάσεων και μηχανική συμπεριφορά κατασκευών, τεχνολογίες επισκευής και συντήρησης δομικών μερών  κατασκευών, εμβιομηχανική, βιοϊατρική τεχνολογία (βιοϋλικά, τεχνητά όργανα, βιορρεολογία κλπ), αναλυτικές και αριθμητικές μεθοδολογίες, υπολογιστική μηχανική, πειραματικές μεθοδολογίες, καταστροφικές και μη δοκιμές και  έλεγχοι, αεροδιαστημικά υλικά και κατασκευές παρακολούθησης καλής λειτουργίας (structuralhealthmonitoring), δυναμική ανάλυση κατασκευών, σχεδιασμού, ανάλυση και βελτιστοποίηση κατασκευών από σύνθετα υλικά.

Ο Κατασκευαστικός Τομέας έχει σκοπό την εκπαίδευση και έρευνα στις επιστημονικές περιοχές: θεωρία  μηχανών και μηχανισμών, στοιχεία μηχανών, μηχανολογικός σχεδιασμός, θεωρία και τεχνικές σχεδιασμού με ΗΥ, ευφυή συστήματα στο σχεδιασμό και την παραγωγή, σχεδιασμός και προγραμματισμός συστημάτων παραγωγής, ταχεία προτυποποίηση, μηχανουργική τεχνολογία, κατεργασίες υλικών με ΗΥ, μηχανολογικές μετρήσεις, μετρολογία, συντήρηση, διάγνωση βλαβών και αξιοπιστία μηχανολογικών συστημάτων, τριβολογία, αυτόματος έλεγχος, μοντελοποίηση, αναγνώριση, βελτιστοποίηση, μηχανοτρονικά συστήματα, ρομποτική, βιομηχανικός αυτοματισμός, μηχανολογικές εφαρμογές της ασαφούς λογικής και των νευρωνικών δικτύων, στοχαστικά δυναμικά  σήματα και συστήματα, ακουστική μηχανών‐ηχορύπανση, συστήματα ιατρικής τεχνολογίας, συστήματα ανθρώπου‐
μηχανής

Τέλος ο Κατασκευαστικός Τομέας παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ανωτέρων ετών να εξειδικευθούν σε θέματα προηγμένης τεχνολογίας, όπως σχεδιασμού και κατασκευής με υπολογιστή (CAD‐CAM) τα οποία  περιλαμβάνουν τις περιοχές της ρομποτικής, και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και εφαρμοσμένες περιοχές όπως ο  σχεδιασμός και η κατασκευή τύπων διαμόρφωσης (καλουπιών).

Ο Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος έχει σκοπό την εκπαίδευση και έρευνα σχετικά με την μελέτη, σχεδιασμό, αξιολόγηση, εφαρμογή και λειτουργία (ι) συστημάτων  παραγωγής και μετατροπής ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, (ιι) συστημάτων πτήσης, και (ιιι) τεχνολογιών ελέγχου και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικές επιστημονικές περιοχές του Τομέα περιλαμβάνουν: θερμοδυναμική, μηχανική των ρευστών,
ρευστοδυναμικές μηχανές, καύση, μεταφορά θερμότητας, ενέργειας και μάζας, συστήματα παραγωγής, μετατροπής και διάθεσης ενέργειας, αεροδυναμική, μηχανική πτήσης, υπολογιστική ρευστοθερμοδυναμική, αεροακουστική, θόρυβος αεροχημάτων, τεχνολογίες συστημάτων πρόωσης, τεχνολογίες σχεδιασμού επίγειων αεροπορικών και διαστημικών οχημάτων, πυρηνική τεχνολογία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογία φυσικού αερίου, πολυφασικές ροές, τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Ο Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης έχει σκοπό την εκπαίδευση και έρευνα στις επιστημονικές περιοχές: οργάνωση παραγωγής και διοίκησης βιομηχανικών μονάδων, διοίκηση ολικής ποιότητας, διοίκηση τεχνολογίας και  καινοτομίας, πληροφορικά συστήματα διοίκησης, δίκαιο εργασίας, βιομηχανίας και τεχνικών έργων, επιχειρησιακή  έρευνα, συστήματα προμήθειας διανομής και διαχείρισης προϊόντος, οικονομική ανάλυση, εφαρμοσμένη  στατιστική, εργονομία.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Διοίκησης προετοιμάζει τον Μηχανολόγο Μηχανικό για τη σταδιοδρομία του Μηχανικού Παραγωγής και του Μηχανικού Ασφάλειας Εργασίας και γενικότερα για την ανάδειξή του σε  οργανωτικές και διευθυντικές θέσεις της βιομηχανίας και, γενικότερα, κάθε είδους οργανώσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα με τα οποία διασφαλίζονται:

Η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και η ανάδειξη επιστημόνων Μηχανικών, με σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τον  σχεδιασμό, την μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και επίβλεψη λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανίες, τεχνικά έργα και κτίρια, καθώς και την διαχείριση της παραγωγής.

Επιπλέον το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών με:

 • Στέρεη επιστημονική κατάρτιση και ικανότητα προσαρμογής στην συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία
 • Αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν την αφομοίωση και σύνθεση επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογίας από διάφορα επιστημονικά πεδία, για την επίλυση των τεχνολογικών και επιστημονικών προβλημάτων τα οποία θα αντιμετωπίσει ο μηχανικός κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής
 • Ικανότητα στην ανάπτυξη καινοτομίας και δυνατότητα σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, αλλά και ικανότητα λειτουργίας σε ομάδες εργασίας στο Ελληνικό και Διεθνές περιβάλλον

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134320/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις, Στατική, Αντοχή Υλικών, Θερμοδυναμική, Στατιστική, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία, Δυναμική, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών, Αριθμητική Ανάλυση, Μετάδοση Θερμότητας, Μορφοποιήσεις με Αφαίρεση Υλικού, Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ηλεκτρονική, Μηχανολογικό Εργαστήριο, Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας – Εργομηχανές, Αυτόματος Έλεγχος, Βιομηχανική Διοίκηση, Αντοχή Μηχανολογικών Κατασκευών, Ευέλικτα Συστήματα Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων υποστηριζόμενα από Η/Υ (CIM), Σύνδεση Συστημάτων CAD/CAE, Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισμών, Δυναμική Κατασκευών, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Στροβιλομηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός,, Εργαλειομηχανές, Μετροτεχνία Ποιοτικού Ελέγχου, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση (ειδικεύσεων και εξειδικεύσεων): εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Η Μηχανολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και ραγδαία εξελισσόμενες επιστήμες που διαχρονικά έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογική πρόοδο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων.

Οι δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα μας ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Σύμφωνα με την νομοθεσία, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ηλεκτρο-μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν μεταξύ άλλων:

 • σε βιομηχανικές επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.α.)
 • σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις
 • σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • σε γραφεία μελετών και συμβούλων
 • σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισμούς
 • σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή  Ένωση)
 • σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ.  Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία)
 • σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 5 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Μηχανολόγου Μηχανικού: εδώ

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων.  web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023  

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0213

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  159 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021 

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %  

Φυσική : 30 %  

Χημεία : 20 %  

Μαθηματικά: 30 %  

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021 

Τομείς : α) Μηχανολογίας β) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %  

Νέα Ελληνικά : 25 %  

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %  

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 % 

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.990

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.340

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.875

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.350

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ