{0811} & {0816} : Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/08/2023

.

Σχολή  Ναυτικών Δοκίμων  

Έδρα :

Διεύθυνση : Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο, 185 39  Πειραιάς

Τηλέφωνα : 210 4581337, 210 4581326,  210 4581301-2 E-mail: tee@snd.edu.gr 

Σκοπός της Σχολής:

Η Σχολή έχει διττή αποστολή, καθώς στοχεύει:

 • Στην παραγωγή Ναυτικών Δοκίμων που θα έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σποδών τους την θεωρητική και τεχνική γνώση, καθώς και τη στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση, που τους είναι απαραίτητες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και στην αποτελεσματική τους προσαρμογή στις εξελίξεις της Ναυτικής επιστήμης και τέχνης του κατά θάλασσα πολέμου.
 • Στην προαγωγή της Ναυτικής επιστήμης και έρευνας, που αποτελούν το θεμέλιο λίθο για το αμυντικό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εκπαίδευση που παρέχεται στους  σπουδαστές  διακρίνεται σε :

 • Ακαδημαϊκή
 • Στρατιωτική και
 • Ναυτική

Η Σχολή παρέχει στους Ν. Δόκιμους ευρεία ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση με σκοπό να διαμορφώνει νέους αξιωματικούς με υψηλή κατάρτιση σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά και ναυτικά γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του ΠΝ.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των Ν. Δοκίμων καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών τα οποία υποστηρίζουν τη θεωρητική και πρακτική ναυτική εκπαίδευση.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται Χειμερινοί Εκπαιδευτικοί Πλόες (ΧΕΠ) με πλοία του Στόλου (Φρεγάτες (Φ/Γ), Πλοία Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ), Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ), Υποβρύχια (Υ/Β) και Ναρκαλιευτικά (Ν/Α). Σκοπός των ΧΕΠ είναι η απόκτηση ναυτικών-επιχειρησιακών γνώσεων και εμπειρίας καθώς και η εξοικείωση με το πλοίο.

Ενδεικτικά Μαθήματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης

Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες, Ναυτικές Επιχειρήσεις και Συστήματα Μάχης, Ηλεκτρονικά, Τηλεπικοινωνίες, Ναυπηγία, Ναυτική Μηχανολογία, Ναυτικές Μηχανές, Εφαρμοσμένη Μηχανική – Τεχνολογία Ναυτικών Υλικών & Αμυντικές Εφαρμογές, Ηλεκτροτεχνία, Εφαρμοσμένη Φυσική, Ναυτική Ιστορία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

 • Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) έτη.
 • Η σχολή  έχει δύο Τμήματα, Μαχίμων και Μηχανικών, στα οποία εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη δήλωσή τους στο μηχανογραφικό δελτίο
 • Τα έξοδα φοιτήσεως , βαρύνουν το δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα  οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
 • Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές 

 • Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Πολεμικό Ναυτικό, υπηρετούν σε πλοία του Στόλου με κορυφαία τη θέση του Κυβερνήτη, εάν πρόκειται για μάχιμο ή του Α΄ Μηχανικού, εάν πρόκειται για μηχανικό Αξιωματικό.
 • Στη συνέχεια, αλλά και ενδιάμεσα κατά την καριέρα τους στο Στόλο, τοποθετούνται σε επιτελικές, διευθυντικές και διοικητικές θέσεις τόσο στο Πολεμικό Ναυτικό, όσο και στο ΓΕΕΘΑ ή το Υπουργείο Εθνικής  Άμυνας.
 • Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να τοποθετηθούν σε θέσεις εξωτερικού, σε ελληνικές πρεσβείες, διασυμμαχικά στρατηγεία και κλιμάκια του Πολεμικού Ναυτικού.
 • Ο ανώτατος βαθμός, στον οποίο μπορεί να προαχθεί ένας μάχιμος Αξιωματικός, είναι αυτός του Ναυάρχου και η ανώτατη θέση, στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί αυτή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής  Άμυνας.
 • Αντίστοιχα για μηχανικό Αξιωματικό, ο ανώτατος βαθμός είναι του Αντιναυάρχου και η ανώτατη θέση αυτή του Γενικού Επιθεωρητή Ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας στο Πολεμικό Ναυτικό, η εκπαίδευση είναι συνεχής. Στους βαθμούς του Ανθυποπλοίαρχου, του Υποπλοίαρχου και του Πλωτάρχη έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν :

 • σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Naval Postgraduate School (NPS) στην Καλιφόρνια ΗΠΑ, το Cranfield University στη Μ. Βρετανία, το Harvard University και το Massachusetts Institute of Technolology (MIT) στη Βοστώνη ΗΠΑ,
 • καθώς και της Ελλάδας, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους τομείς των Ηλεκτρονικών, της Μηχανολογίας Όπλων, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Ναυπηγίας, της Επιχειρησιακής Έρευνας, του Management, κ.τ.λ. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Η Σχολή προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Περισσότερα στοιχεία για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές

 

Στατιστικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0811 (Μάχιμοι) 0816 (Μηχανικοί)

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2022 : 0,90 (και για τις δύο ειδικότητες) (ΦΕΚ 4585 τ.Β’/30.08.2022)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 2281 τ.Β’/31.05.2021)

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι & Μηχανικοί – 2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 22 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 33 %

 

Μάχιμοι:

Θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2023-2024:  48

Μηχανικοί:

Θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2023-2024:  19  

 

Γενικό Λύκειο ( Γενική σειρά με 90%) *

Μάχιμοι:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 :  16.676

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.744

Μηχανικοί:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.106

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.799

Επαγγελματικό Λύκειο

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων για την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

 

(*) Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την προκήρυξη για τους υποψήφιους από ειδικές κατηγορίες (π.χ. τέκνα πολυτέκνων, τέκνα οικογενειών µε τρία παιδιά, τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυµατισθέντων σε πολεµικές επιχειρήσεις, τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων στον πόλεµο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής,  Ν. 3648/08 άρθρο 11 παρ. 1α – παρ. 1β – παρ. 1γ), προβλέπεται επιπλέον θέσεις εισαγωγής. Συνεπώς οι βάσεις εισαγωγής είναι λίγο πιο χαμηλές για τους υποψηφίους από ειδικές κατηγορίες. Πιο αναλυτικά:

Γενικό Λύκειο: Ειδική κατηγορία 3648/α

Μάχιμοι: Μηχανικοί

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.584

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.304

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 13.607

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.846

 

Μάχιμοι: Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Μηχανικοί: Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Μάχιμοι: Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Μηχανικοί: Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ