{0223} : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2023

 Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

Έδρα :

Διεύθυνση: Κτίριο Α΄ ΗΜ&ΜΥ,  Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης – Κιμμέρια,  Ξάνθη, T.K.67100

Τηλέφωνο: 25410 79011 – 25410 79012  Fax :25410 79015  Ε-mail: info@ee.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, και Ηλεκτρονικών Συσκευών και συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου καθώς επίσης και Υπολογιστικών Συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει κοινά μαθήματα στα πρώτα 6 εξάμηνα κι αναφέρεται ως Πρόγραμμα Κορμού ή Bασικός Kύκλος Σπουδών. Από το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές κατατάσσονται στις Κατευθύνσεις Σπουδών Εξειδίκευσης, δηλαδή επιλέγουν την Κατεύθυνση Σπουδών που θα ακολουθήσουν. Οι Κατευθύνσεις Σπουδών Εξειδίκευσης είναι τρεις:

 • η Κατεύθυνση Σπουδών του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
 • η Κατεύθυνση Σπουδών του Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Mηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και
 • η Κατεύθυνση Σπουδών του Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρουσιάζει μία ευέλικτη δομή που επιτρέπει στο φοιτητή να προσαρμόζει το πρόγραμμα των μαθημάτων στην επιστημονική περιοχή του ενδιαφέροντός του. Έτσι, ο φοιτητής, μέσω μιας σειράς επιλογών, μπορεί να εστιάζει την προσπάθειά του σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του ο διπλωματούχος του Τμήματος ΗΜΜΥ έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να ασκεί το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού  Υπολογιστών ή να συνεχίσει τις σπουδές του για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΗΜΜΥ με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης του ΗΜΜΥ και της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματός τους, έχουν εκπαιδευτεί ώστε να έχουν την ικανότητα να:

 • εφαρμόζουν με επιτυχία τις γνώσεις τους στην πράξη
 • έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν, αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες και σύγχρονες τεχνολογίες
 • προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να παίρνουν αποφάσεις,
 • εργάζονται αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες σε τοπικό, διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον
 • σχεδιάζουν και διαχειρίζονται διαφόρων μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα
 • παράγουν νέες ιδέες στην έρευνα και
 • γενικά προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη.

Πέραν των παραπάνω ικανοτήτων, οι οποίες προκύπτουν από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του βασικού κύκλου ή κορμού του Προγράμματος Σπουδών, κάθε απόφοιτος αποκτά επιπλέον εξειδικευμένες ικανότητες που προέρχονται από τα περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων της κατεύθυνσης που επιλέγει καθώς και από το αντικείμενο της διπλωματικής του εργασίας. Οι εξειδικευμένες αυτές ικανότητες, οι οποίες εντάσσονται κατά περίπτωση σε μια από τις τρεις  βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης που προσφέρονται στο Τμήμα, δηλαδή του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1η), του Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2η) και Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (3η),

 • αυξάνουν τις γενικές ικανότητες των αποφοίτων εξασφαλίζοντας ιδιαίτερη επιστημονική γνώση σε συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης του ΗΜΜΥ και
 • μεγιστοποιούν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και διά βίου μάθησης ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και απόκτηση σύγχρονης γνώσης.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 223702/Ζ1 (ΦΕΚ 204 τ.Β΄/01.02.2019) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Προγράμματα Σπουδών Πολυτεχνικών τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Λογισμός, Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα, Προγραμματισμός, Τεχνικό Σχέδιο, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Ηλεκτρονική, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Διαφορικές Εξισώσεις, Ηλεκτρολογικά Υλικά, Ψηφιακά Συστήματα, Ενεργειακή Τεχνολογία, Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικές Μηχανές, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Μετάδοση Θερμότητας, Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υψηλές Τάσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ευφυή Συστήματα Ρομπότ, Βάσεις Δεδομένων, Βιομηχανική Πληροφορική, Σχεδίαση Συστημάτων VLSI, Ειδικές Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών, Ψηφιακά Φίλτρα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Συστήματα Μικροϋπολογιστών, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Συστήματα Πολυμέσων και Εικονική Πραγματικότητα, Ασύρματος Τηλεπικοινωνία, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Κινητή Ραδιοεπικοινωνία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές : 

Ο Ηλεκτρολόγος  Mηχανικός & Μηχανικός Η/Υ μπορεί να απασχοληθεί αναλαμβάνοντας τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και σε οποιαδήποτε μορφής εταιρία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα υπολογιστών, αυτομάτου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών.
Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ακολουθήσει την εκπαίδευση, μετά από παιδαγωγικές σπουδές.

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί  & Μηχανικοί Η/Υ  σύμφωνα με το Π.Δ.  44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009 και με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

α) Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

 • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
 • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π

β) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

γ) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς,

δ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθορίζονται με το άρθρο 6 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ 187 τ.Α΄/05.11.2018).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού προϋποθέτει απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που  απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Δείτε αναλυτικά όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: εδώ

Επίσης με το  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 τεύχος Α’), &  Π.Δ. 44, ΦΕΚ 58, τ.Α’/ 08.04.2009. Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :  

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  web site: http://www.tee.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων. web site: http://www.psdmh.gr/
 • Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Έργων.  web site: http://www.pedmede.gr/

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0223

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20 

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  270 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς : α) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού  β) Πληροφορικής.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 30 %

Νέα Ελληνικά : 26 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 22 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 22 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.810

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 14.750

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.028

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.968

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ