{1437} : Φυσικής (Λαμία)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 18/11/2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Φυσικής (Λαμία)

Έδρα:

Διεύθυνση: 3ο χλμ.Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών Τ.Κ. 35 100, Λαμία

Τηλ. 22310 60139,  22310 60122 Ε-mail : g-phys@uth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν..

Διάρκεια Σπουδών:  4 έτη  (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019)

Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του  Τμήματος Φυσικής να ακολουθήσουν μελλοντική επαγγελματική πορεία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι πτυχιούχοι του να εργαστούν σε εξελισσόμενους κλάδους στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι, οι οποίοι επιπρόσθετα παρουσιάζουν και ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον. Οι τομείς που επιλέχθηκαν είναι:

 1. Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική
 2. Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος
 3. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
 4. Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική.

Οι παραπάνω τομείς αποτελούν τομείς αιχμής και σε συνδυασμό με κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να δώσουν δυνατότητες απασχόλησης σε γνωστικά πεδία όπως:

Αστροφυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Φυσική Πλάσματος, Διαστημική Φυσική, Τηλεπικοινωνίες, Προσομοιώσεις φυσικών συστημάτων, Υπολογιστική Επιστήμη, Κβαντικούς Υπολογιστές, Λέιζερ, Επιστήμη Υλικών κ.ά,

σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, διεθνείς οργανισμούς, εταιρίες τεχνολογίας αιχμής, δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (start-up) κλπ. Επίσης το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να υπάρχουν συνέργειες και με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και ιδρύματα και οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπως π.χ το CERN καθώς και άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διεθνούς κύρους.

Πέραν των παραπάνω κατευθύνσεων το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση να αποκτήσουν την απαραίτητη επάρκεια στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους. Πέραν των επιστημονικών γνώσεων το πρόγραμμα έχει στόχο ώστε οι απόφοιτοι να αναπτύξουν και μια σειρά δεξιότητες όπως:

 • Ικανότητες ανάλυσης δεδομένων και ανίχνευσης των σημαντικότερων
  παραμέτρων του
 • Ικανότητα διερεύνησης ποσοτικών σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων ενός προβλήματος
 • Εξοικείωση στη χρήση προχωρημένων μαθηματικών και υπολογιστικών εργαλείων
 • Ικανότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε επιστημονικό και γενικό κοινό
 • Εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ στην έρευνα και τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 • Εξοικείωση με την ομαδική επιστημονική εργασία και συνεργασία.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανάλυση, Αναλυτική Γεωμετρία και Διανυσματικός Λογισμός, Γενική Φυσική, Ατομική – Μοριακή Φυσική, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές εξισώσεις, Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας, Εργαστήριο Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Θερμοδυναμική, Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός, Θεωρητική Μηχανική, Οπτική, Βασική Ηλεκτρονική, Αστρονομία,  Εργαστήριο Οπτικής, Κβαντομηχανική, Στοιχεία Πυρηνικής Φυσ. & Φυσ. Στοιχ. Σωματιδίων, Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντομηχανική, Στατιστική, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής, Γραμμικά Κυκλώματα, Δομικές Ιδιότητες Υλικών, Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Προβλήματα του Εγγύς Διαστημικού Περιβάλλοντος, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωμάτια, Θέματα Τηλεπικοινωνιών, Παρατηρησιακή Αστρονομία, Φυσική της Ατμόσφαιρας, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Έχει δυνατότητες και επιλογές απασχόλησης πέρα από την παραδοσιακή Φυσική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των φροντιστηρίων.

Συγκεκριμένα, ο φυσικός που έχει ενδιαφέροντα και κλίση προς τις κατευθύνσεις του μηχανικού μπορεί να γίνει με μεταπτυχιακές σπουδές ενός ή δύο ετών σύγχρονος μηχανικός σε καίριους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, τα νέα υλικά, οι ήπιες μορφές ενέργειας, το περιβάλλον, η ιατρική τεχνολογία.

Ειδικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έπειτα από μονοετείς ή διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, προσφέρει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα εκτός των παραπάνω να εξειδικευτεί σε τομείς όπως η Μικροηλεκτρονική, η Οπτοηλεκτρονική, τα Λέιζερ, η Ιατρική Τεχνολογία, η Υπολογιστική Επιστήμη και Προσομοιώσεις.

Επίσης το τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. διαθέτει  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) το οποίο παρέχει  επαγγελματικά δικαιώματα και άδεια άσκησης  επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου. Το ΜΔΕ στην  Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)  είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο  Μεταφορών και Επικοινωνιών και θεωρείται  προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης  επαγγέλματος  Ραδιοηλεκτρολόγου Α. Οι  απόφοιτοι του συγκεκριμένου  προγράμματος εξειδίκευσης μπορούν να καλύψουν ανάγκες στην Ηλεκτρονική βιομηχανία και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική. Επιπλέον, στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση τεχνικών στην Ηλεκτρονική, την Τηλεπληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Μπορεί να απασχοληθεί σε τομείς φαινομενικά άσχετους με τη φυσική, όπως είναι η επιστημονική και τεχνική δημοσιογραφία, η ανάλυση οικονομικών φαινομένων, η επίλυση περίπλοκων υπολογιστικών θεμάτων κ.ά.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο. 

 

Σχετικά επαγγέλματα:

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το  τμήμα προσφέρει τα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

.Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  : 

 • Ένωση Ελλήνων Φυσικών.  web site: http://www.eef.gr
 • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) web site: http://www.olme.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1437

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  100 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς : α) Μηχανολογίας β) Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.225

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.925

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.400

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.850

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ