{1436} : Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή  Τεχνολογίας

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Μαθηματικά Ι6
1.2Φυσική6
1.3Προγραμματισμός Η/Υ Ι6
1.4Εισαγωγή στα Ενεργειακά Συστήματα6
1.5Τεχνικό Σχέδιο6

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Μαθηματικά ΙΙ6
2.2Χημεία Ενεργειακών Συστημάτων6
2.3Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ6
2.4Θερμοδυναμική6
2.5Τεχνολογία Υλικών6
2.6Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων στην Αγγλική-

Μαθήματα 3ου εξαμήνου 

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική6
3.2Ηλεκτρικά Κυκλώματα 6
3.3Μετρήσεις Ενεργειακών Μεγεθών6
3.4Μηχανική Ρευστών – Ρευστοδυναμικές Μηχανές6
3.5Τεχνική Μηχανική6

Μαθήματα 4ου εξαμήνου 

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Συστήματα Ηλεκτροχημικής ισχύος6
4.2Μετάδοση Θερμότητας6
4.3Αντοχή Υλικών6
4.4Ηλεκτρικές Μηχανές6
4.5Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου6

Μαθήματα 5ου εξαμήνου 

Δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) Επιλογής

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Μετατροπή και Αποθήκευση ενέργειας5
5.2Τεχνική Νομοθεσία και Ασφάλεια Εργασίας5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.3Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός5
5.4Μηχανές Εσωτερικής Καύσης5
5.5Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις5
5.6Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας5
5.7Αιολική Ενέργεια5
5.8Αξιοπιστία και Συντήρηση Ενεργειακών Συστημάτων5
5.9Ηλεκτρονικά ισχύος5
5.10Τεχνολογία αισθητήρων5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου 

Δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) Επιλογής

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Τεχνητή Νοημοσύνη σε Ενεργειακά Συστήματα5
6.2Τεχνοοικονομική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.3Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί5
6.4Γεωθερμικά Συστήματα5
6.5Ορυκτά Καύσιμα5
6.6Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας5
6.7Ηλιοθερμικά Συστήματα5
6.8Φωτοβολταϊκά Συστήματα5
6.9Εισαγωγή στην Οικονομία της Ενέργειας5
6.10Τεχνολογία συσσωρευτών5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου 

Επιλογή έξι (6) μαθημάτων

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης5
7.2Ηλεκτρική Κίνηση5
7.3Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές Ενέργειας5
7.4Ευφυής Έλεγχος5
7.5Προστασία Περιβάλλοντος5
7.6Εξοικονόμηση Ενέργειας5
7.7Κυψέλες Καυσίμου5
7.8Διαχείριση Ολικής Ποιότητας5
7.9Βιομάζα και Βιοκαύσιμα5
7.10Κυματική, παλιρρoιακή και ωκεάνια ενέργεια5
7.11Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου 

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων και εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Συστήματα Ισχύος Οχημάτων5
8.2Υβριδικά συστήματα και Συμπαραγωγή5
8.3Πυρηνική ενέργεια5
8.4Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων55
8.5Νανοτεχνολογία
8.6Τεχνολογία υδρογόνου5
8.7Ενεργειακά Συστήματα στην Γεωργία5
8.8Πτυχιακή Εργασία20

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ