{0132} : Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/11/2022

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 Σχολή Επιστημών Υγείας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Πρόγραμμα Σπουδών

Κατάλογος μαθημάτων Υποχρεωτικών Κορμού (ΥΚΟ)

Πρόκειται για βασικά μαθήματα που έχουν ως στόχο να προσφέρουν στον φοιτητή την ενιαία βάση που είναι απαραίτητη για την ακαδημαϊκή του μόρφωση και την επαγγελματική του κατάρτιση. Ο φοιτητής πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα αυτά.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.Εισαγωγή στη Παιδαγωγική 4
2. Θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και ιστορική παιδεία4
3.Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας4
4. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών (e-learning)4
5.Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης: η διαμόρφωση του Ανθρώπου Πολίτη4
6.Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία4
7.Αναπτυξιακή ψυχολογία Ι: βρεφική & παιδική ηλικία4
8.Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία4
9.Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου4
10.Ένταξη & ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές4
11.Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρία και Πράξη4
12.Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας4
13.Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 4
14.Παιδική λογοτεχνία4
15.Νεοελληνική & Ευρωπαϊκή λογοτεχνία 4
16.Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος4
17.Νεοελληνική γραμματική 4
18.Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του ΔΣ4
19.Μεθοδολογία τη διδασκαλίας των Μαθηματικών στο ΔΣ4
20.Βασικές έννοιες Φυσικής4
21.Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο ΔΣ 4
22. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες της Αγωγής4

Προσφερόμενα Μαθήματα ανά τομέα 

Α’ Τομέας:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας4
2.Η διδασκαλία σε πολύγλωσσες/ πολυπολιτισμικές τάξεις4
3.Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών (e-learning)4
4.ΤΠΕ και Δημιουργικότητα στην Eκπαίδευση4
5.Σχολική Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ: Θεωρία και Πράξη 4
6.Δημιουργικότητα: Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση4
7.H Συγκριτική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: τάσεις και προκλήσεις4
8.Η Εκπ/ση στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής4
9.Θεμελιωτές της Συγκριτικής Παιδαγωγικής και σύγχρονο σχολείο4
10.Θέματα Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης: η διαμόρφωση του ανθρώπου-πολίτη4
11.Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης4
12.Παιδαγωγική προσέγγιση της Ιστορίας4
13.Θέματα διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και Ιστορική Παιδεία4
14.Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελ. Βενιζέλου: από την αυτόνομη Κρήτη στην ελεύθερη Ελλάδα
4
15.Συνομιλώντας με την (εθνο)πολιτισμική ετερότητα σε χώρους πολιτιστικής εμπειρίας και μάθησης4
16.Σχολική Πρακτική Άσκηση6
17.Μετανάστευση, οικογένεια, κοινωνικά συστήματα και εκπαίδευση σε πολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης4
18.Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση4
19.Εισαγωγή στην Παιδαγωγική4
20.Το επάγγελμα εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα: θεωρία και έρευνα4
21.Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Μετεκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στον κόσμο4
22.Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης σχολείων: η διεθνής εμπειρία4

Β’ Τομέας:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.Εισαγωγή στη Ψυχολογία4
2.Μνήμη: Δομή, Διεργασίες και Διαταραχές της4
3.Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας4
4.Εγκέφαλος, Μάθηση & Συμπεριφορά4
5.Σχολική Συμβουλευτική για εφήβους με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές4
6.Συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές στη σχολική ηλικία4
7.Σχολική Συμβουλευτική για παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες/διαταραχές4
8.Αναπτυξιακές Διαταραχές4
9.Νοημοσύνη4
10.Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και στην ορθογραφία4
11.Μαθησιακές Δυσκολίες4
12.Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις4
13.Ψυχοσεξουαλική Ανάπτυξη και Αγωγή του παιδιού4
14.Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Βρεφική και παιδική ηλικία4
15.Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας4
16.Σχολική Πρακτική 6
17.Μάθηση και Διδασκαλία του γραπτού λόγου4
18.Μάθηση και Διδασκαλία της Γραπτής Έκφρασης με χρήση Πολυμέσων4
19.Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία4
20.Ένταξη & ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες/ διαταραχές4
21.Οργάνωση και δυναμική της σχολικής τάξης 4
22.Εισαγωγή στην μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες της αγωγής4

Γ’ Τομέας:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη4
2.Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον4
3.Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού4
4.Αναλυτικό πρόγραμμα και υπερμέσα4
5.Τηλεμάθηση- η εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου4
6.Διδακτική και Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη4
7.Σχολική Πρακτική Άσκηση 6
8.Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας4
9.Εναλλακτικά Παραδείγματα διδασκαλίας/μάθησης και η θεωρητική τους θεμελίωσης4
10.Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρία και Πράξη4
11.Αναλυτικό Πρόγραμμα- Θεωρία και Πράξη: Αναλυτικό Πρόγραμμα και κινηματογράφος4
12.Αφανές ή Λανθάνον Αναλυτικό Πρόγραμμα4

Δ’ Τομέας:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος μέσω της Αφήγησης4
2.Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Αφηγηματικές Ταυτότητες4
3.Παιδική Λογοτεχνία4
4.Αφηγήσεις πρόωρης ενηλικίωσης: Παιδικά βιβλία για δύσκολα θέματα4
5.Νεοελληνική Γραμματική4
6.Εισαγωγή στη Γλωσσολογία4
7.Το μάθημα της Νέας Ελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο4
8.Δομή της Νέας ελληνικής Γλώσσας4
9.Εισαγωγή στη Φιλοσοφία4
10.Μουσική με έμφαση στη Μουσικοπαιδαγωγική4
11.Μουσική γνώση και δημιουργία4
12.Διεπιστημονικές διαστάσεις και προσεγγίσεις της Ιστορίας4
13.Σχολική Πρακτική Άσκηση6
14.Μεσαιωνική Ιστορία: Από τη δημιουργία της Νέας Ρώμης στη γένεση του Νέου και Νεότερου Ελληνισμού
4
15.Εικαστική έκφραση του παιδιού: ζωγραφική & εφαρμογές4
16.Εικαστική έκφραση του παιδιού: γλυπτική & εφαρμογές4
17.Αγγλικά Ι4
18.Αγγλικά ΙΙ4
19Αγγλικά ΙΙΙ4
20.Αγγλικά ΙV4

Ε’ Τομέας:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και τη Στατιστική4
2.Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 4
3.Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου
4
4.Ασκήσεις: Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του
Δημοτικού Σχολείου
4
5.Βασικές γεωμετρικές έννοιες 4
6.Η Φυσική στον σύγχρονο κόσμο και την εκπαίδευση4
7.Βασικές αριθμητικές έννοιες4
8.Η Φυσική στον σύγχρονο κόσμο και την εκπαίδευση 4
9.Βασικές αλγεβρικές έννοιες4
10.Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δ.Σ4
11.Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Δ.Σ (Ασκήσεις )4
12.Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών4
13.Βασικές Έννοιες Φυσικής4
14.Βασικές Έννοιες Φυσικής (Ασκήσεις)4
15.Βασικές αρχές της οικολογίας4
16.Βιολογία: Διδασκαλία και μάθηση για τους ζωντανούς οργανισμούς με διερεύνηση στο δημοτικό σχολείο4
17.Παρανοήσεις στη βιολογία του δημοτικού σχολείου4
18.Περιβαλλοντική εκπαίδευση: θεωρία και πράξη4
19.Ενότητες από το πρόγραμμα της Φυσικής και Χημείας του Δημοτικού Σχολείου4
20.Άτυπες μορφές μάθησης στις Φυσικές
Επιστήμες
4
21.Εισαγωγή στην Πληροφορική4
22.Ηλεκτρονικό Γραφείο 4
23.Σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής 4
24.Βάσεις Δεδομένων4
25.Εκπαιδευτική Ρομποτική4
26.Διδακτική του Προγραμματισμού – η γλώσσα Scratch στο Δημοτικό Σχολείο4

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ