{0323} : Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/11/2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή  Επιστημών των Φυτών

 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Γενική και Ανόργανη Χημεία5
1.2Μαθηματικά4
1.3Εισαγωγή στην Πληροφορική5
1.4Γενετική5
1.5Λειτουργική Ανατομία Φυτών5
1.6Αρχές Οικονομικής Θεωρίας4
1.7Εισαγωγή στη Γεωπονία3
1.8Αγγλικά-

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Οργανική Χημεία5
2.2Στατιστική4
2.3Γενική Μικροβιολογία5
2.4Συστηματική Βοτανική5
2.5Γεωργική Μετεωρολογία5
2.6Φυσική5
2.7Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής (1 από 4)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.8Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές5
2.9Αρχές Μοριακής Βιολογίας4
2.10Τοπογραφία –Τηλεπισκόπηση5
2.11Αγροτική Κοινωνιολογία4

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Γενική και Συστηματική Γεωργική Ζωολογία5
3.2Οικολογία4
3.3Βιοχημεία4
3.4Ζωοτεχνία4
3.5Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων και στη Διατροφή του Ανθρώπου3
3.6Φυσιολογία Φυτών5
3.7Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής (1 από 4)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.8Γεωλογία – Ορυκτολογία4
3.9Γεωργικές Εφαρμογές5
3.10Ανατομία και Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων4
3.11Μετεωρολογία- Κλιματολογία4

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Εδαφολογία –Λιπασματολογία5
4.2Γεν. και Συστηματική Γεωργ. Εντομολογία 5
4.3Γεωργική Μηχανολογία5
4.4Γεωργική Υδραυλική5
4.5Γεωργική Υδραυλική-

Μαθήματα Επιλογής (2 από 4)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.6Πανίδα Φυσικών Οικοσυστημάτων5
4.7Φυσιολογία Θρέψης Φυτών5
4.8Αγροτική Οικονομία και Πολιτική5
4.9Ακραία Καιρικά Φαινόμενα Κλιματική Αλλαγή5

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Γενική Γεωργία και Βιομηχανικά Φυτά5
5.2Γενική Δενδροκομία5
5.3Γενική Λαχανοκομία5
5.4Γενική Φυτοπαθολογία5
5.5Γενική Αμπελουργία5
5.6Αγγλικά5

Μαθήματα Επιλογής (1 από 3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.7Διατροφή Αγροτικών Ζώων5
5.8Φυσιολογία Καταπονήσεων5
5.9Χλωρίδα και Βλάστηση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Ειδική Αμπελουργία5
6.2Χειμερινά και Εαρινά Σιτηρά5
6.3Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα)5
6.4Γεωργικός Πειραματισμός5
6.5Γεωργική Φαρμακολογία5
6.6Αγγλικά-

Μαθήματα Επιλογής (1 από 3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.7Ζιζανιολογία5
6.8Θέματα Ποσοτικής Οικολογίας5
6.9Διδακτική/Γεωργική Εκπαίδευση5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)5
7.2Αρχές & Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών5
7.3Ελαιοκομία-Εσπεριδοειδή6
7.4Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος3
7.5Ζωικοί Εχθροί αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων & τροφίμων και αστικού περιβάλλοντος5

Μαθήματα Επιλογής (2 από 6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.6Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών 5
7.7Αρχές Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης5
7.8Μικροβιολογία του Εδάφους5
7.9Οινολογία Ι5
7.10Αμπελουργία Ι (Τεχνολογία Σταφιδοποίησης)5
7.11Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Λαχανικά Υπαίθρου5
8.2Ειδική Φυτοπαθολογία (Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων & Αμπέλου)5
8.3Καλλωπιστικά Φυτά5
8.4Γεωργική Εντομολογία5
8.5Μελισσοκομία-Σηροτροφία5

Μαθήματα Επιλογής (1 από 3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.6Βιολογική Γεωργία5
8.7Οινολογία ΙΙ5
8.8Βελτίωση της Ανθεκτικότητας των Φυτών-Βελτίωση Κηπευτικών5

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Ειδική Ανθοκομία (Καλλιέργειες Αιχμής, Νέες Τεχνολογίες Ιστοκαλλιέργεια)5
9.2Αρχιτεκτονική Τοπίου5
9.3Κηποτεχνικά Έργα5
9.4Οικολογία και Βιοκλιματολογία Αστικού Περιβάλλοντος5

Μαθήματα Επιλογής (2 από 7)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.5Κηπευτικά υπό Κάλυψη5
9.6Υδροπονικές Καλλιέργειες5
9.7Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών5
9.8Συντήρηση Αστικού Πρασίνου5
9.9Τοπογραφία και Τηλεπισκόπηση5
9.10Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών5
9.11Ειδικά Θέματα Γεωργικού Πειραματισμού5

Κατεύθυνση Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Καλλιέργειες Ψυχανθών και Λειμώνιων Φυτών5
9.2Παραγωγή και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας5
9.3Βελτίωση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας5
9.4Ειδικά Θέματα Γεωργικού Πειραματισμού5

Μαθήματα Επιλογής (2 από 6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.5Αρωματικά-Φαρμακευτικά Ελαιούχα-Κλωστικά Φυτά5
9.6Ειδικά Θέματα Εδαφοκατεργασίας5
9.7Υδρομετεωρολογία5
9.8Ειδικά Θέματα Μικροκλιματολογίας και Βιοκλιματολογίας5
9.9Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας5
9.10Βιοτεχνολογία και Βελτίωση Φυτών5

Κατεύθυνση Δενδροκομίας και Αμπελουργίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Αμπελουργία ΙΙ (Ειδικά Θέματα)5
9.2Ειδικές Καλλιέργειες Καρποφόρων Δένδρων και Θάμνων5
9.3Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δέντρων και Θάμνων5
9.4Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών5

Μαθήματα Επιλογής (2 από 7)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.5Αμπελουργία ΙΙΙ (Τεχν. Επιτραπέζιων Σταφυλιών5
9.6Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών5
9.7Ιολογία Φυτών5
9.8Κηπευτικά υπό Κάλυψη5
9.9Σύγχρονα Συστήματα Άρδευσης σε Δενδρώδεις Καλλιέργειες5
9.10Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών5
9.11Ειδικά Θέματα Γεωργικού Πειραματισμού5

Κατεύθυνση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Κηπευτικά υπό Κάλυψη5
9.2Υδροπονικές Καλλιέργειες5
9.3Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών5

Μαθήματα Επιλογής (3 από 8)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.4Φυσιολογία και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών5
9.5Ειδική Ανθοκομία: Καλλιέργειες Αιχμής, Νέες Τεχνολογίες, Ιστοκαλλιέργεια5
9.6Ειδική Φυτοπαθολογία (Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών)5
9.7Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών5
9.8Ιολογία Φυτών5
9.9Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών5
9.10Ειδικά Θέματα Γεωργικού Πειραματισμού5
9.11Θερμοκηπιακές Κατασκευές5

Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Ζωικοί Εχθροί Αροτραίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών5
9.2Ειδική Φυτοπαθολογία (Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών)5
9.3Αρχές και Μέθοδοι Χρήσης και Διαχείρισης Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων5

Μαθήματα Επιλογής (3 από 8)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.4Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών (των Καλλιεργειών)5
9.5Γεωργική Νηματωδολογία5
9.6Παθολογία Παραγωγικών Εντόμων5
9.7Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών5
9.8Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας5
9.9Ιολογία Φυτών5
9.10Γεωργική Οικοτοξικολογία5
9.11Ειδικά Θέματα Γεωργικού Πειραματισμού5

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών και Βιοτεχνολογίας Μικροοργανισμών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Βιοτεχνολογία Μικροοργανισμών5
9.2Βιοτεχνολογία και Βελτίωση Φυτών5
9.3Μοριακή Φυσιολογία Θρέψης Φυτών5

Μαθήματα Επιλογής (3 από 7)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.4Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Αναγνώριση Καταπονήσεων5
9.5Αρωματικά-Φαρμακευτικά-Ελαιούχα Κλωστικά Φυτά5
9.6Μικροοργανισμοί και Αειφόρος Γεωργία5
9.7Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία5
9.8Ιολογία Φυτών5
9.9Ειδική Ανθοκομία (Καλλιέργειες Αιχμής, Νέες Τεχνολογίες-Ιστοκαλλιέργεια)5
9.10Βιοποικολότητα Φυτών και Γεωπονία5

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Διπλωματική Εργασία30

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ