{0221} : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) – Παν. Πατρών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 26/11/2022

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής6
1.2Γραμμική Άλγεβρα3
1.3Εισαγωγή στους Υπολογιστές6
1.4Σύγχρονη Φυσική4
1.5Εφαρμοσμένη Φυσική 4
1.6Ψηφιακή Λογική4

Μαθήματα Επιλογής  – Επιλογή ενός από τα μαθήματα ξένης γλώσσας / τεχνικής ορολογίας

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.7Αγγλικά 3
1.8Γαλλικά 3
1.9Γερμανικά 3
1.10Ρωσικά 3

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι5
2.2Λογισμός Συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση5
2.3Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής3
2.4Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις4
2.5Διαδικαστικός Προγραμματισμός6
2.6Τεχνική Μηχανική4
2.7Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών3

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ7
3.2Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Μετασχηματισμοί6
3.3Πιθανοθεωρία και Στατιστική4
3.4Ηλεκτροτεχνικά - Ηλεκτρονικά Υλικά5
3.5Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα5
3.6Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία3

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι4
4.2Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις και Κυκλώματα6
4.3Ανάλυση Δικτύων Ισχύος5
4.4Οργάνωση Υπολογιστών4
4.5Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών6
4.6Σήματα και Συστήματα5

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία II5
5.2Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά8
5.3Αριθμητική Ανάλυση3
5.4Επεξεργασία Σημάτων4
5.5Συστήματα Επικοινωνιών5
5.6Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου8
6.2Ηλεκτρικές Μετρητικές Διατάξεις και Τεχνικές3
6.3Μικρουπολογιστικά/Ενσωματωμένα Συστήματα4
6.4Ηλεκτρικές Μηχανές8
6.5Τεχνικό Σχέδιο3
6.6Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων4

Κατεύθυνση: Επικοινωνίες

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Θεωρία Πληροφορίας5
7.2Ασύρματη Διάδοση5
7.3Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι5
7.4Μικροκύματα5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.5Τεχνητή Νοημοσύνη5
7.6Δίκτυα Πρόσβασης και Μεταγωγής5
7.7Λειτουργικά Συστήματα5
7.8Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Εργαστήριο Επικοινωνιών Ι5
8.2Ασύρματα Δίκτυα και Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών5
8.3Θεωρία Κεραιών5
8.4Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης και Συστήματα Αναμονής5
8.5Οπτικές Επικοινωνίες5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.6Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ5
8.7Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού 5
8.8Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων5
8.9Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση5

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Εργαστήριο Επικοινωνιών IΙ5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.2Προγραμματιζόμενα Δίκτυα και Διαχείριση5
9.3Επικοινωνίες Πολυμέσων5
9.4Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης5
9.5Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων5
9.6Διαδίκτυο των Πραγμάτων5
9.7Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος5
9.8Εξατομικευμένα Συστήματα Τηλεϊατρικής και Βιοϊατρικής5

Κατεύθυνση: Τεχνολογία της Πληροφορίας

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Τεχνητή Νοημοσύνη 5
7.2Ηλεκτροακουστική5
7.3Θεωρία Πληροφορίας5
7.4Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων5
7.5Ανάκτηση πληροφορίας5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.6Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα 5
7.7Εμβιομηχανική Ι5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Αναγνώριση Προτύπων5
8.2Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου5
8.3Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Επεξ/σία Ομιλίας και Φυσ. Γλώσσας5
8.5Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική5
8.6Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης5
8.7Κρυπτογραφία5
8.8Υπολογιστική Γεωμετρία και Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης5

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Προγραμματιζόμενα Δίκτυα και Διαχείριση 5
9.2Παράλληλος Προγραμματισμός σε προβλήματα Μηχανικής μάθησης 5
9.3Βάσεις Δεδομένων5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.4Εξατομικευμένα Συστήματα Τηλεϊατρικής και Βιοϊατρικής5
9.5Μη Γραμμικός και Σθεναρός Έλεγχος5
9.6Παράλληλη Επεξεργασία5
9.7Διαδραστκές Τεχνολογίες5
9.8Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος5
9.9Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων5

Κατεύθυνση: Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ – Υψηλές Τάσεις

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Ανάλυση ΣΗΕ5
7.2Υψηλές Τάσεις 5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.3Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις5
7.4Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 5
7.5Τεχνητή Νοημοσύνη5
7.6Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι5
7.7Ασύρματη Διάδοση5
7.8Έλεγχος Γραμμικών Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης5
7.9Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ5
8.2Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι5
8.3Δοκιμές και Μετρήσεις Υψηλών Τάσεων 5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Προστασία ΣΗΕ5
8.5Τεχνολογίες Ελέγχου στις ΑΠΕ5
8.6Δυναμική και Έλεγχος E-L Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων5
8.7Προστασία από Υπερτάσεις-Αλεξικέραυνα5
8.8Αναγνώριση Προτύπων5
8.9Ασύρματα Δίκτυα και Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών5
8.10Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου5
8.11Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα 5
8.12Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί5

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Ηλεκτρική Οικονομία5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.2Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος5
9.3Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών5
9.4Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ 5
9.5Τεχνολογία Ηλεκτρικών Μονώσεων και Νανοδομημένα Διηλεκτρικά5
9.6Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων5
9.7Διαδίκτυο των Πραγμάτων5
9.8Μη Γραμμικός και Σθεναρός Έλεγχος5
9.9Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων5

Κατεύθυνση: Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις5
7.2Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 5
7.3Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ι5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.4Ανάλυση ΣΗΕ5
7.5Έλεγχος Γραμμικών Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης5
7.6Προηγμένα Μικτά Αναλογικά/Ψηφιακά Κυκλώματα και διατάξεις5
7.7Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων5
7.8Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα 5
7.9Θερμικές Εγκαταστάσεις5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Δοκιμές και Μετρήσεις Υψηλών Τάσεων5
8.2Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα ΙΙ5
8.3Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ 5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ5
8.5Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι5
8.6Προστασία από Υπερτάσεις-Αλεξικέραυνα5
8.7Ψηφιακός Έλεγχος5
8.8Αναγνώριση Προτύπων5
8.9Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα5
8.10Ενεργειακός Σχεδιασμός και Κλιματισμός Κτιρίων5
8.11Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί5
8.12Εμβιομηχανική Ι5

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ5
9.2Τεχνολογία Ηλεκτρικών Μονώσεων και Νανοδομημένα Διηλεκτρικά5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.3Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση5
9.4Μη Γραμμικός και Σθεναρός Έλεγχος5
9.5Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών5

Κατεύθυνση: Υπολογιστές

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Αρχιτεκτονική Υπολογιστών5
7.2Λειτουργικά Συστήματα5
7.3Βάσεις Δεδομένων 5
7.4Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα 5
7.5Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.6Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα 5
7.7Τεχνητή Νοημοσύνη 5
7.8Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού 5
8.2Προγραμματισμός Διαδικτύου5
8.3Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης5
8.5Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου5
8.6Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση5
8.7Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων5
8.8Υπολογιστική Γεωμετρία και Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης 5
8.9Αναγνώριση Προτύπων5
8.10Επεξεργασία Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης5

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού5
9.2Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.3Παράλληλη Επεξεργασία5
9.4Διαδραστικές Τεχνολογίες 5
9.5Διαδίκτυο των Πραγμάτων5

Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα5
7.2Προηγμένα Μικτά Αναλογικά/Ψηφιακά κυκλώματα και διατάξεις5
7.3Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Ι 5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.4Φωτοηλεκτρονικές Διατάξεις5
7.5Μικροκύματα5
7.6Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων5
7.7Ηλεκτροακουστική 5
7.8Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 5
7.9Αρχιτεκτονική Υπολογιστών5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων ΙΙ 5
8.2Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου5
8.3Προηγμένα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Νανοηλεκτρονική5
8.5Οπτικές Επικοινωνίες5
8.6Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων5
8.7Επεξεργασία Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης5

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Συστημάτων 5
9.2Ηλεκτρονικά Υψηλών Ταχυτήτων5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.3Διαδίκτυο των Πραγμάτων5
9.4Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού5
9.5Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων5

Κατεύθυνση: Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Έλεγχος Γραμμικών Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης5
7.2Θεωρία Πληροφορίας5
7.3Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.4Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση5
7.5Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Ψηφιακός Έλεγχος 5
8.2Αναγνώριση Προτύπων5
8.3Ρομποτική5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ5
8.5Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού 5
8.6Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί5

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος5
9.2Προσαρμοστικός Έλεγχος5
9.3Μη Γραμμικός και Σθεναρός Έλεγχος5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.4Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων5
9.5Τεχνητή Νοημοσύνη5

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Διπλωματική Εργασία30

 

Παρατηρήσεις

Σημειώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος έχει εγκρίνει άλλες δύο κατευθύνσεις «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ» και «ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» που πρόκειται να υλοποιηθούν στο μέλλον.

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ