{1422} : Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα  Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Γενική Χημεία - Βιοχημεία
6
1.2Μαθηματικά5
1.3Αρχές Αγροτικής Οικονομίας
5
1.4Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία) Φυτών6
1.5Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό5
1.6Αγγλικά ειδικού σκοπού
3

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Εφαρμοσμένη Φυσική (Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών)5
2.2Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός6
2.3Ζωοτεχνία5
2.4Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση τους6
2.5Τεχνικό Σχέδιο5
2.6Αγγλικά ειδικού σκοπού3

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Συστηματική Bοτανική και Zιζανιολογία5
3.2Γενική Γεωργία5
3.3Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία5
3.4Γεωργική Υδραυλική και Υδατικοί πόροι5
3.5Γενετική και Βιοτεχνολογία Φυτών 5
3.6Εδαφομηχανική
5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Συστήματα Υπαίθριων Καλλιεργειών6
4.2Βασικές Αρχές Άρδευσης5
4.3Συστήματα Καλλιεργειών υπό Κάλυψη6
4.4Μικροοικονομική Ανάλυση4
4.5Γεωργική Μηχανολογία-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης5
4.6Ηλεκτρικά Κυκλώματα4

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Μηχανήματα Φυτικής Παραγωγής5
5.2Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Εφαρμογές στη Γεωργία5
5.3Συστήματα Μεταφοράς Ισχύος5
5.4Αγροτικά Κτίρια και Τεχνολογίες5
5.5Φυτοπαθολογία και μη Παρασιτικές Ασθένειες5

Μαθήματα επιλογής (1 από 3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.6Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες5
5.7Αγροτική Πολιτική και Διεθνές Εμπόριο5
5.8Αγρομετεωρολογία5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου5
6.2Υδραυλική Περιβάλλοντος και Ποιότητα Αρδευτικού Νερού 5
6.3Μηχανική Συγκομιδή5
6.4Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων και Τεχνολογία Τροφίμων5
6.5Πρακτική5

Μαθήματα επιλογής (1 από 2)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.6Τεχνική Μηχανική5
6.7Υδραυλικοί Μηχανισμοί5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Μετασυλλεκτική Τεχνολογία5
7.2Προγραμματισμός - Προσομοίωση (Matlab)5
7.3Γεωργικές Κατασκευές - Θερμοκήπια5
7.4Τεχνολογίες Πρασίνου5
7.5Τεχνολογικές Εφαρμογές στη Φυτοπροστασία5

Μαθήματα επιλογής (1 από 2)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.6Δοκιμές Γεωργικών Μηχανημάτων και Διαγνωστική Βλαβών5
7.7Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Ηλεκτρικές Μηχανές - Ηλεκτροτεχνολογία5
8.2Τεχνολογία Αισθητήρων5
8.3Εφαρμοσμένη Εδαφολογία5
8.4Πρακτική5
8.5Πτυχιακή Διατριβή5

Μαθήματα επιλογής (1 από 2)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.6Μηχανολογικό Εργαστήριο5
8.7Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών5

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές στη Γεωργία5
9.2Διαχείριση Αρδευτικού Νερού5
9.3Πτυχιακή Διατριβή5

Μαθήματα επιλογής (1 από 6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.4Ποιοτικός Έλεγχος Αγροτικών Προϊόντων 5
9.5Αλυσίδα Αξίας Αγροτικών Προϊόντων5
9.6Εργονομία και Ασφάλεια Γεωργικών Μηχανημάτων5
9.7Διαχείριση Αποβλήτων5
9.8Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών5
9.9Τεχνολογίες Εκπαίδευσης και Πολυμέσα5

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικής και Τηλεπισκόπηση5
10.2Γεωργικά Ρομπότ και μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα5
10.3Πτυχιακή Διατριβή 20

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ