{1547} : Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/11/2022

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εισαγωγή στις Πιθανότητες5
1.2Ασφαλιστικό Δίκαιο5
1.3Μαθηματικά Ι5
1.4Εισαγωγή στη Στατιστική5
1.5Αρχές Πληροφορικής5
1.6Χρηματοοικονομική Λογιστική5

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Πιθανότητες Ι5
2.2Στατιστική Ι5
2.3Μαθηματικά ΙI5
2.4ΧρηματοοικονομικάΜαθηματικά5
2.5Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών5
2.6Μικροοικονομική Θεωρία5

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Πιθανότητες ΙΙ5
3.2Εισαγωγή στην Ασφάλιση5
3.3Ανάλυση Παλινδρόμησης5
3.4Κοινωνική Στατιστική5
3.5Χρηματοοικονομική Ανάλυση5
3.6Γραμμική Άλγεβρα5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Στατιστική ΙΙ5
4.2Στοχαστικές Διαδικασίες5
4.3Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής5
4.4Ανάλυση Διακύμανσης5
4.5Κοινωνικές Ασφαλίσεις5
4.6Ανάλυση Οικονομικών Χρονοσειρών Ι5

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Μέτρα πληροφορίας5
5.2Αναλογιστικά Μαθηματικά5
5.3Στατιστικά Προγράμματα Ι5
5.4Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων5
5.5Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.6Βιοστατιστική5
5.7Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Ανάλυση Οικονομικών Χρονοσειρών ΙΙ5
6.2Κατανομές Απώλειας5
6.3Σχεδιασμός Κοινωνικών - Οικονομικών ερευνών5
6.4Ασφαλίσεις Ζωής5
6.5Μεθοδολογία Έρευνας5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.6Εφαρμοσμένη Στατιστική: Αποκλίσεις5
6.7Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ5
7.2Ανάλυση Επιβίωσης5
7.3Μπεϋζιανή Στατιστική5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.4Ανάλυση δεδομένων στην ενέργεια5
7.5Θεωρία Χρεοκοπίας5
7.6Εφαρμογές Τοπικών αποκλίσεων5
7.7Διοίκηση Επιχειρήσεων5
7.8Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Μη Παραμετρική Στατιστική5
8.2Πολυδιάστατη Ανάλυση5
8.3Ειδικά θέματα Οικονομετρίας5

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.4Προσομοίωση5
8.5Αναλογιστικά Μοντέλα Επιβίωσης5
8.6Επιχειρησιακή Έρευνα5
8.7Ανάλυση – διαχείριση μεγάλων δεδομένων (big data analytics)5
8.8Αγορές Χρήματος και
Κεφαλαίου
5

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ