{0178} : Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 16/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα  Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Εισαγωγή στις μαθησιακές δυσκολίες4
1.2Βασικές αρχές επικοινωνίας και εκπαίδευσης κωφών και βαρήκοων ατόμων4
1.3Εισαγωγή στο φάσμα του αυτισμού4
1.4Εισαγωγή στις εφαρμογές ΤΠΕ4
1.5Ξένη γλώσσα Ι3,5

Μαθήματα Επιλογής (3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.6Εκπαίδευση και αναπηρία3,5
1.7Παθογένεια της αναπηρίας3,5
1.8Εισαγωγή στη γλωσσολογία3,5
1.9Βιολογικές βάσεις της ανάπτυξης3,5
1.10Κλινική νευροψυχολογία του παιδιού3,5
1.11Περιβαλλοντική εκπαίδευση3,5
1.12Εισαγωγή στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών3,5
1.13Εικαστικές Τέχνες στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση3,5

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη3,5
2.2Εισαγωγή στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία όρασης4
2.3Εισαγωγή στη νοητική καθυστέρηση4
2.4Κλινική ψυχολογία: Ψυχολογικά προβλήματα παιδιών4
2.5Γενικές αρχές οικολογίας4
2.6Ξένη γλώσσα ΙI3,5

Μαθήματα Επιλογής (2)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.7Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση 3,5
2.8Η γλωσσική ανάπτυξη των κωφών/βαρήκοων παιδιών: Ο ρόλος της έγκαιρης παρέμβασης (εργαστηριακό)3,5
2.9Κοινωνιογλωσσικές θεωρήσεις για τη γλώσσα και την διδασκαλία της3,5
2.10Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού3,5
2.11Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία3,5
2.12 Αγωγή υγείας3,5
2.13Εφαρμογές ΤΠ στην εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή & διδακτική της πληροφορικής3,5
2.14Γραμματική περιγραφή της ελληνικής γλώσσας3,5
2.15Θεατροπαιδαγωγική στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση3,5

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1ΕΝΓ 1: Δομή και περιβάλλοντα επικοινωνίας4
3.2Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας4
3.3Βασικές έννοιες και τεχνικές των μαθηματικών4
3.4Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις4
3.5Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ3,5

Μαθήματα Επιλογής (3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.6Διδακτικές στρατηγικές και ζητήματα αξιολόγησης στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία όρασης ή με αναπηρία όρασης και επιπρόσθετες αναπηρίες3,5
3.7Η αξιολόγηση και η διδασκαλία δεξιοτήτων γραμματισμού σε κωφά/βαρήκοα παιδιά (εργαστηριακό)3,5
3.8Σύγχρονα διδακτικά μοντέλα για μαθητές με αυτισμό3,5
3.9Ανάπτυξη του Λόγου3,5
3.10Θεωρίες προσωπικότητας3,5
3.11Νόηση και δεξιότητες μάθησης3,5
3.12Εφαρμογές ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή3,5
3.13Εφαρμογές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση3,5
3.14Current trends in special/inclusive
education
3,5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις4
4.2Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη γενική και ειδική εκπαίδευση4
4.3Ψυχοφυσιολογία4
4.4Εκπαιδευτική ψυχολογία4
4.5Ξένη Γλώσσα ΙV3,5

Μαθήματα Επιλογής (3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.6Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Εφαρμογές στην εκπαίδευση των κωφών και βαρήκοων ατόμων (εργαστηριακό)3,5
4.7Η διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία όρασης 3,5
4.8Ψυχολογική και εκπαιδευτική προσέγγιση της νοητικής καθυστέρησης3,5
4.9ΕΝΓ 2: Συγχρονία και διαχρονία, εμπλεκόμενοι χρήστες και φορείς3,5
4.10Ψυχοπαθολογία3,5
4.11Στατιστική-Ποσοτικές μέθοδοι
έρευνας (εργαστηριακό)
3,5
4.12Διδακτική των μαθηματικών3,5
4.13Child development-Language acquisition3,5
4.14Μουσική και άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και αναπηρίες3,5

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Διδασκαλία του γραπτού λόγου4
5.2Θεωρία διδασκαλίας4
5.3Βασικές έννοιες φυσικών επιστημών4
5.4Πρακτική άσκηση γενικής αγωγής δασκάλων 17,5
5.5Πρακτική άσκηση γενικής αγωγής νηπιαγωγών 17,5

Μαθήματα Επιλογής (3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.6Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς 3,5
5.7Γνωστικές λειτουργίες και νοητική καθυστέρηση3,5
5.8Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille (εργαστηριακό)3,5
5.9Μαθησιακές διαταραχές: Νευρογνωστικές προσεγγίσεις3,5
5.10Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές κίνησης και οπτικής
αντίληψης
3,5
5.11Διδακτική νεοελληνικής γλώσσας ως ξένης3,5
5.12 ΕΝΓ 3: Εφαρμογές της τρισδιάστατης σύνταξης με έμφαση στην εκπαίδευση3,5
5.13Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής 13,5
5.14Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας3,5
5.15Πειραματική διδασκαλία φυσικών επιστημών3,5
5.16Βασικές γεωμετρικές έννοιες και η διδασκαλία τους3,5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Κινητικά προβλήματα καινπολλαπλές αναπηρίες 4
6.2Παιδαγωγική της ένταξης4
6.3Νευροψυχολογία και ειδικές διαταραχές μάθησης με έμφαση στις μαθησιακές δυσκολίες4
6.4Πρακτική άσκηση γενικής αγωγής δασκάλων 27,5
6.5Πρακτική άσκηση γενικής αγωγής νηπιαγωγών 27,5

Μαθήματα Επιλογής (3)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.6Ερευνητικές εφαρμογές στην ειδική αγωγή (εργαστηριακό)3,5
6.7Διδασκαλία κοινωνικής κατανόησης σε παιδιά με αυτισμό3,5
6.8Διοίκηση της τάξης και διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών3,5
6.9Φυσιολογία μάθησης και μνήμης3,5
6.10Πολυγραμματισμοί και εκπαίδευση3,5
6.11Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής 23,5
6.12ΕΝΓ 4: Δάνειοι και εξειδικευμένοι τύποι ως εργαλεία επικοινωνιακής πρόσβασης3,5
6.13Εφαρμοσμένη διδακτική των μαθηματικών3,5
6.14Διδακτική φυσικών επιστημών 3,5
6.15Διδακτικές προσεγγίσεις στις μαθησιακές δυσκολίες3,5
6.16Συγκριτική παιδαγωγική3,5

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Πρακτική άσκηση ΣΜΕΑ
Σχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων
9

Μαθήματα Επιλογής (6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.2Κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία3,5
7.3Έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση στη νηπιακή ηλικία3,5
7.4Διάσπαση
προσοχής/υπερκινητικότητα: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
3,5
7.5Μάθηση κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων3,5
7.6Εργαστήριο κλινικής ψυχολογίας: Συμβουλευτική γονέων και παιδιών3,5
7.7Εθνομαθηματικά: Μάθηση των μαθηματικών και πολιτισμικό περιβάλλον των παιδιών3,5
7.8Σημασιολογία-Πραγματολογία3,5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Πρακτική άσκηση ΣΜΕΑ
Ειδικά θέματα προσαρμογών
9

Μαθήματα Επιλογής (6)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.2Αναλυτικά προγράμματα για παιδιά με αυτισμό (εργαστηριακό)3,5
8.3Εργαστηριακή εξάσκηση στην παθολογία της γλώσσας, της μνήμης και των επιτελικών λειτουργιών3,5
8.4Ψυχογλωσσολογία- Κλινική γλωσσολογία3,5
8.5Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για την εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή3,5
8.6Κοινωνία και περιβάλλον3,5
8.7Έννοιες φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία3,5

 

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ