{0407} : Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2022

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Σχολή  Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών 

 Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Ενδεικτικό Πρόγραµµα περιλαµβάνει τα µαθήµατα που προσφέρονται και στις τρεις Κατευθύνσεις. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει τις παρακάτω 3 κατευθύνσεις σπουδών από το 1ο εξάμηνο:

Α. Κατεύθυνση Μουσικής Σύνθεσης

Β. Κατεύθυνση Μουσικής Εκτέλεσης

Β1. Κατεύθυνση Μουσικής Εκτέλεσης, ειδίκευση «∆ιεύθυνση Παιδικής, Σχολικής και Νεανικής Χορωδίας»

Γ. Κατεύθυνση Μουσικής Επιστήµης

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Α΄ Όργανο Ι 3
1.2Β΄ Όργανο Ι 3
1.3Βασικές Μουσικές Χρήσεις της Ψηφιακής Τεχνολογίας4
1.4Βασικό Πιάνο Τζαζ Ι 3
1.5∆ιεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) Ι4
1.6Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία Ι 3
1.7Θεωρητικά της Τζαζ Ι 3
1.8Ιστορική Μουσική Ανθολογία Ι 3
1.9Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείµενο ΚΕ Ι 5-13
1.10Μονωδία Ι3
1.11Μουσική Θεωρία και Πράξη I7
1.12Μουσικό Σύνολο Ι 3
1.13Ξένη Γλώσσα Ι 3
1.14Οργάνωση Επιστηµονικής Μελέτης I 4
1.15Πρακτική Ορχήστρας I 3
1.16Χορωδία Ι 2

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Α΄ Όργανο ΙΙ3
2,2Β΄ Όργανο ΙΙ3
2.3Βασικό Πιάνο Τζαζ ΙΙ 3
2.4∆ιεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙΙ 4
2.5Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία ΙΙ3
2.6Θεωρητικά της Τζαζ ΙΙ 3
2.7Ιστορική Μουσική Ανθολογία ΙΙ 3
2.8Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείµενο ΚΕ ΙΙ5-13
2.9Μονωδία ΙΙ3
2.10Μουσική Θεωρία και Πράξη II 7
2.11Μουσική Τεχνολογία3
2.12Μουσικό Σύνολο ΙΙ 3
2.13Ξένη Γλώσσα ΙΙ 3
2.14Οργανογνωσία4
2.15Οργάνωση Επιστηµονικής Μελέτης ΙΙ8
2.16Πρακτική Ορχήστρας II2
2.17Τροπική Αντίστιξη Ι 4
2.18Χορωδία ΙΙ 3

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Α΄ Όργανο ΙΙΙ 3
3.2Β΄ Όργανο ΙΙΙ3
3.3Ανάγνωση Παρτιτούρας Ι 4
3.4Βυζαντινή Μουσικολογία Ι 3
3.5∆ιεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙΙΙ 4
3.6Θεωρητικά της Τζαζ ΙΙΙ 3
3.7Ιστορία της Μουσικής Ι 4
3.8Ιστορία της Τζαζ Ι 3
3.9Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείµενο ΚΕ ΙΙI 6-15
3.10Μονωδία ΙΙΙ 3
3.11Μουσικές Παραδόσεις του Ελληνικού Χώρου 3
3.12Μουσική Ακουστική 4
3.13Μουσική Θεωρία και Πράξη III 3
3.14Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη4
3.15Μουσική Πληροφορική6
3.16Μουσικό Σύνολο ΙΙΙ 3
3.17Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ 3
3.18Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς Ι 2
3.19Πρακτική Ορχήστρας ΙII2
3.20Ρυθµική Αγωγή Τζαζ Ι3
3.21Στυλιστική Αρµονία4
3.22Σύγχρονο Ρεπερτόριο Πιάνου Ι 3
3.23Τεχνικές Bελτίωσης και ∆ιδασκαλίας Ανάγνωσης Άγνωστου Κειµένου 2
3.24Τροπική Αντίστιξη ΙΙ 4
3.25Χορωδία ΙΙΙ 3
3.26Ψαλτική Ι 3

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Α΄ Όργανο ΙV 3
4.2Β΄ Όργανο ΙV3
4.3Ακουστική Αγωγή Τζαζ Ι 3
4.4Ανάγνωση Παρτιτούρας ΙI 4
4.5Βυζαντινή Μουσικολογία ΙΙ 4
4.6∆ιδακτική Μεθοδολογία της Μουσικής4
4.7∆ιεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙV 4
4.8Ειδικά Θέµατα Ακουστικής4
4.9Εισαγωγή στη Σύνθεση4
4.10Εισαγωγή στις Τέχνες του Ήχου6
4.11Θεωρητικά της Τζαζ ΙV 3
4.12Ιστορία της Μουσικής ΙΙ 4
4.13Ιστορία της Τζαζ ΙΙ 3
4.14Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείµενο ΚΕ ΙV6-15
4.15Μονωδία ΙV3
4.16Μουσικό Σύνολο ΙV3
4.17Μουσικοί Πολιτισµοί3
4.18Ξένη Γλώσσα ΙV3
4.19Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς ΙI 2
4.20Πρακτική Ορχήστρας IV 2
4.21Ρυθµική Αγωγή Τζαζ ΙI 3
4.22Στοιχεία Μουσικής Μορφολογίας και Ανάλυσης4
4.23Σύγχρονο Ρεπερτόριο Πιάνου ΙΙ3
4.24Τονική Αντίστιξη Ι 4
4.25Χορωδία ΙV3
4.26Ψαλτική ΙΙ3

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Α΄ Όργανο V 3
5.2Ακουστική Αγωγή Τζαζ ΙΙ 3
5.3Αυτοσχεδιασµός Τζαζ Ι2
5.4Ειδικά Κεφάλαια Βυζαντινής Μουσικολογίας4
5.5Εισαγωγή στην Ηχοληψία2
5.6Εισαγωγή στην Ιστορία της Μουσικής Πρακτικής I 3
5.7Εισαγωγή στη Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής4
5.8Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Μουσικής 6
5.9Ενορχήστρωση Ι3
5.10Ιστορία και Αισθητική της Ηλεκτροακουστικής Μουσικής3
5.11Ιστορία της Μουσικής ΙΙΙ 4
5.12Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής 4
5.13Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείµενο ΚΕ V6-15
5.14Μονωδία V3
5.15Μουσική Ανάλυση Ι4
5.16Μουσική στην Προσχολική και Πρωτοβάθµια Εκπ/ση8
5.17Μουσικό Σύνολο V 3
5.18Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς ΙII2
5.19Πρακτική Ορχήστρας V 2
5.20Ρεπερτόριο Ελλήνων Συνθετών για Πιάνο Ι (σόλο πιάνο) 3
5.21Στοιχεία ∆ιεύθυνσης Μουσικών Συνόλων Ι 3
5.22Στοιχεία Μουσικής Κοινωνιολογίας 4
5.23Σύγχρονες Τεχνικές Σύνθεσης6
5.24Σύνθεση I6
5.25Τονική Αντίστιξη ΙΙ 4
5.26Χορωδία V3
5.27Ψαλτική III 6

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Α΄ Όργανο VΙ3
6.2Αυτοσχεδιασµός Τζαζ ΙΙ 2
6.3Ειδικά Θέµατα Ηχοληψίας2
6.4Εισαγωγή στην Ιστορία της Μουσικής Πρακτικής II3
6.5Εκπαιδευτική Ψυχολογία της Μουσικής6
6.6Ενορχήστρωση ΙΙ 6
6.7Ιστορία της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής 3
6.8Ιστορία της Μουσικής IV 4
6.9Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείµενο ΚΕ VI 6-15
6.10Μονωδία VI3
6.11Μουσική Ανάλυση ΙΙ 4
6.12Μουσική στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση8
6.13Μουσικό Σύνολο VΙ 3
6.14Μουσικός Προγραµµατισµός4
6.15Παιδαγωγική και ∆ιδακτική Κύριου Καλλιτεχνικού
Αντικειµένου Ι
4
6.16Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς ΙV2
6.17Πιάνο για Συνθέτες I 3
6.18Πρακτική Ορχήστρας VI 2
6.19Ρεπερτόριο Ελλήνων Συνθετών για Πιάνο ΙΙ (µουσική
δωµατίου)
2
6.20Στοιχεία ∆ιεύθυνσης Μουσικών Συνόλων ΙΙ3
6.21Σύνθεση ΙΙ (µε έµφαση στη χρήση κειµένου)10
6.22Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής Ι 6
6.23Φούγκα4
6.24Χορωδία VΙ 3

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Α΄ Όργανο VII 3
7.2∆ιαπολιτισµική Μουσική Εκπαίδευση3
7.3Ειδικά Ζητήµατα Ιστορικά Τεκµηριωµένης Εκτέλεσης και Ερµηνείας Ι 6
7.4Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αισθητική και Σηµειολογία της Μουσικής 4
7.5Ηχητική Τέχνη και Ραδιόφωνο 4
7.6Ιστορία της Όπερας Ι 4
7.7Κριτική Έκδοση Μουσικών Κειµένων8
7.8Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείµενο ΚΕ VII 6-15
7.9Μονωδία VII3
7.10Μουσική στην Ειδική Αγωγή8
7.11Μουσικό Σύνολο VΙΙ3
7.12Παιδαγωγική και ∆ιδακτική Κύριου Καλλιτεχνικού Αντικειµένου ΙΙ4
7.13Πρακτική Ορχήστρας VII2
7.14Πιάνο για Συνθέτες II 3
7.15Σεµινάριο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης Ι 4
7.16Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής ΙΙ 6
7.17Σύνθεση για τις Τέχνες της Παράστασης Ι6
7.18Τέχνη και Τεχνολογία της Ηχογράφησης6
7.19Χορωδία VΙΙ 2

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Α΄ Όργανο VIII 3
8.2∆ιδακτική των Ανώτερων Θεωρητικών4
8.3Ειδικά Ζητήµατα Ιστορικά Τεκµηριωµένης Εκτέλεσης και
Ερµηνείας ΙΙ
6
8.4Ειδικά Θέµατα Ιστορίας της Νεοελληνικής Μουσικής10
8.5Ειδικά Θέµατα Σύνθεσης 4
8.6Ειδικά Θέµατα Φιλοσοφίας, Αισθητικής και Σηµειολογίας της Μουσικής6
8.7Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία 8
8.8Ήχος - Περιβάλλον - Επικοινωνία3
8.9Ιστορία της Όπερας ΙI 4
8.10Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείµενο ΚΕ VIII 10-20
8.11Μονωδία VΙΙΙ 3
8.12Μουσική και Μαθηµατικά 3
8.13Μουσικό Σύνολο VΙΙΙ 3
8.14Παιδαγωγική και ∆ιδακτική Κύριου Καλλιτεχνικού Αντικειµένου ΙΙΙ 4
8.15Πιάνο για Συνθέτες III3
8.16Πνευµατική Ιδιοκτησία στη Μουσική Παραγωγή3
8.17Ποιότητα Ήχου και Μουσική Παραγωγή6
8.18Πρακτική Άσκηση8
8.19Πρακτική Ορχήστρας VIII2
8.20Σεµινάριο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης ΙI 4
8.21Στοιχεία Μουσικής Βιβλιολογίας και Βιβλιοθηκονοµίας3
8.22Σύνθεση ΙΙΙ 10
8.23Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής ΙΙΙ 10
8.24Σύνθεση για τις Τέχνες της Παράστασης ΙΙ 6
8.25Χορωδία VΙΙΙ2

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1∆ιπλωµατική Εργασία Ι 24
9.2Σεµινάριο Ανάλυσης24
9.3∆ιδακτική της Ηχοληψίας I4
9.4∆ιδακτική της Μουσικής Τεχνολογίας Ι 4
9.5Τεχνικές Χαλάρωσης για Μουσικούς2

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1∆ιπλωµατική Εργασία ΙΙ24
10.2∆ιδακτική της Ηχοληψίας II4
10.3∆ιδακτική της Μουσικής Τεχνολογίας ΙΙ 4
10.4Σχεδιασµός Επαγγελµατικής Εξέλιξης 2
10.5Τεχνικές Αναπνοής-Φωνής-Κίνησης για Εκτελεστές Πνευστών 2
10.6Mental Training (Νοερή Εξάσκηση) για Μουσικούς 2

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ