{0360} : Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/11/2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ5
1.2ΧΗΜΕΙΑ 5
1.3ΦΥΣΙΚΗ 5
1.4ΖΩΟΛΟΓΙΑ6
1.5ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
1.6ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 4

Μαθήματα 2ου εξαμήνου 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΧΟΡΔΩΤΩΝ6
2.2ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ5
2.3ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ5
2.4ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ5
2.5ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ5
2.6ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ4

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1ΟΙΚΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ5
3.2ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ5
3.3ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ5
3.4ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ6
3.5ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ5
3.6ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ4

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5
4.2ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5
4.3ΑΛΙΕΙΑ5
4.4ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ5
4.5ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ5
4.6ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ5

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1ΓΕΝΕΤΙΚΗ5
5.2ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ5
5.3ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 5
5.4ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ5
5.5ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ5
5.6ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΩΝ, ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ
6.2ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
6.3ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι
6.4ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6.5ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ
6.6ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ3
6.7ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ2

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ5
7.2ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ5
7.3ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5
7.4ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ5
7.5ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ5
7.6ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ5

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1ΟΙΚΟΫΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ5
8.2ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ5
8.3ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ5
8.4ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΛΕΙΕΥΜΑΤΩΝ4
8.5ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ4
8.6ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ3
8.7ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ4

Μαθήματα 9ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.1ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ5
9.2ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ5
9.3ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ5
9.4ΕΠΙΛΟΓΗ Ι4
9.5ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΙ4
9.6ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ7

Μαθήματα Επιλογής (2 επιλογής)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
9.7ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ4
9.8ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΕΝΘΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ4
9.9ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ4
9.10ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ4
9.11ΙΣΤΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4
9.12ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ), ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (TQM, ISO 9001, ISO 22000) 4
9.13ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4
9.14ΕΞΕΛΙΞΗ 4
9.15ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4
9.16ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ4
9.17ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ4
9.18ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ4
9.19ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ4
9.20ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ4
9.21ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ4
9.22ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ4
9.23ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ4
9.24ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ4
9.25ΖΩΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ4

Μαθήματα 10ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.1ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ5
10.2ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5
10.3ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ5
10.4ΕΠΙΛΟΓΗ Ι4
10.5ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΙ4
10.6ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ7

Μαθήματα Επιλογής (2 επιλογής)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
10.7ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ4
10.8ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΥΔΡΕΙΟΠΟΝΙΑ4
10.9ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 4
10.10ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 4
10.11ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΧΩΡΟ4
10.12ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ4
10.13ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4
10.14ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 4
10.15ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ4
10.16ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ4
10.17ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4
10.18ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ4
10.19ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ4
10.20ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4
10.21ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ4
10.22ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ4
10.23ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ4
10.24ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ4
10.25ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ4

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ