{0240} : Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 27/10/2022

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών   

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Λογιστική I6
1.2Μαθηματικά I6
1.3Εισαγωγή στην Πληροφορική6
1.4Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ6
1.5Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων6

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Μαθηματικά II6
2.2Προγραμματισμός I6
2.3Λογιστική II6
2.4Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I)6
2.5Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία6

Μαθήματα Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.6Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία6

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
3.1Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία6
3.2Βάσεις Δεδομένων6
3.3Προγραμματισμός IΙ6
3.4Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων6
3.5Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II)6

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
4.1Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων6
4.2Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων6
4.3Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων6
4.4Χρηματοοικονομική Διοίκηση6
4.5Μαθηματικός Προγραμματισμός6

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
5.1Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία6
5.2Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων6
5.3Οργανωσιακή Ψυχολογία6
5.4Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη6
5.5Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων6

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.1Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική6

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Κατεύθυνση Ι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.2Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών6
6.3Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων6

Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.4Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή6
6.5Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων6

Κατεύθυνση ΙΙΙ: Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.6Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη6
6.7Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή6

Κατεύθυνση ΙV: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.8Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων6
6.9Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου6
6.10Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή6

Κατεύθυνση ΙV: Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.11Διοίκηση Ποιότητας6
6.12Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας6
6.13Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών6
6.14Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
6.15Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού6
6.16Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων6
6.17Εκπόνηση Εργασίας6
6.18Μαθήματα οποιαδήποτε άλλης κατεύθυνσης6

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.1Επιχειρηματικότητα6

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Κατεύθυνση Ι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.2Χρηματοοικονομική Μηχανική6
7.3Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση6
7.4Συνδυαστική Βελτιστοποίηση6
7.5Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης6

Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.6Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων6
7.7Ψηφιακό Μάρκετινγκ6

Κατεύθυνση ΙΙΙ: Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι.

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.8Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων6
7.9Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης6
7.10Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας6

Κατεύθυνση ΙV: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.11Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς6
7.12Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων6

Κατεύθυνση ΙV: Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.13Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων6
7.14Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης6
7.15Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφούπολογιστικών Εφαρμογών 6
7.16Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
7.17Ανάλυση Επενδύσεων6
7.18Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων6
7.19Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας6
7.20Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία6
7.21Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών6
7.22Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή6
7.23Εκπόνηση Εργασίας6

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.1Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία12

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.2Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα6

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

ΚωδικόςΜάθημαECTS
8.3Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων6
8.4Οργανωσιακή Θεωρία6

Παρατηρήσεις

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του την επιστημονική γνώση και, συνάμα, την επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η απόκτηση του πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση συνολικά τριάντα εννεά (39) μαθημάτων και της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, η οποία επιτελείται για 3 μήνες σε επιλεγμένους οργανισμούς. Οι κατηγορίες των μαθημάτων τα οποία προσφέρονται από το τμήμα είναι οι ακόλουθες:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα οποία εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Τεχνολογιών. Αυτό συνεπάγεται ότι κατά τα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα (συνολικά 25), ενώ τρία (3) επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται στο 6ο,7ο και 8ο εξάμηνο αντίστοιχα.

Μαθήματα κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής

Τα μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του. Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία. Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση Ι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
  • Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  • Κατεύθυνση ΙΙΙ: Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι.
  • Κατεύθυνση ΙV: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Κατεύθυνση ΙV: Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων

Κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα (υποχρεωτικά κατεύθυνσης) .

Κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε ένα σύνολο έντεκα (11) μαθημάτων, επιλέγοντας είτε (α) μία μόνο κύρια κατεύθυνση (major) ή (β) δύο κατευθύνσεις δηλαδή μία κύρια (major) και μία δευτερεύουσα (minor). Η περίπτωση (α) συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εξετάζεται σε έξι (6) μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης συν πέντε (5) επιπλέον μαθήματα της επιλογής του από τα μαθήματα του ΔΕΤ ή/και από την προκαθορισμένη λίστα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα του ΟΠΑ. Η περίπτωση (β) συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εξετάζεται σε έξι (6) μαθήματα της κύριας κατεύθυνσης συν τρία (3) μαθήματα της δευτερεύουσας κατεύθυνσης συν οποιαδήποτε δύο (2) μαθήματα της επιλογής του από τα μαθήματα του ΔΕΤ ή/και από την προκαθορισμένη λίστα των μαθημάτων που προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα του ΟΠΑ.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ