Ωρολόγια Προγράμματα Γενικών Λυκείων Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης (Ημερήσια)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 29.12.2021

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ Τάξης ΓΕΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1.

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

5

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

4
2.

Θρησκευτικά

2
3.

Ιστορία

2
4.

Μαθηματικά2

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2
5.

Αγγλικά

3
6.

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

2
7.

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2
8.

Φυσική Αγωγή

2
9.

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και  Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

2
10.

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

Σύνολο:

35

Πηγή : Υ.Α. 94196/Δ2 (ΦΕΚ 3791 τ.Β΄/13.08.2021).

 .

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ Τάξης ΓΕΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1.

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

2

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

4
2.

Μαθηματικά2

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2
3.

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2
4.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

2
5.

Ιστορία

2
6.

Φιλοσοφία

2
7.

Θρησκευτικά

2
8.

Αγγλικά

2
9.

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

1
10.

Φυσική Αγωγή

2

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος:

30
ΟΠ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β΄ Τάξης ΓΕΛ

ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β΄ Τάξης ΓΕΛ

1.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

3 1.

Φυσική

2
2. Λατινικά 2 2.

Μαθηματικά

3

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού:

5

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού:

5

Πηγή : Υ.Α. 94196/Δ2 (ΦΕΚ 3791 τ.Β΄/13.08.2021)

  1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δυο διακριτά διδακτικά αντικείμενα – κλάδους:
    α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
    β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

    α) Άλγεβρα

    β) Γεωμετρία.

  1. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα -κλάδους:

     α) Φυσική

     β) Χημεία

    γ) Βιολογία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ

1.Θρησκευτικά

1

2.Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

(5 ώρες για το κυρίως μάθημα και 1 ώρα για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λπ.)

6

3. Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

2

4. Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

2

5. Αγγλικά

2

6.Φυσική Αγωγή

3

Σύνολο ωρών

14

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1.  Αρχαία Ελληνικά

6

2.  Ιστορία

6

3.  Λατινικά

6

 Σύνολο ωρών

18
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν   Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν &  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν    Υ Γ Ε Ι Α Σ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1.  Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο)

ή Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο)

6

2.  Φυσική

6

3.  Χημεία

6

  Σύνολο ωρών

18

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1.  Μαθηματικά

6

2.  Πληροφορική

6

3.  Οικονομία

6

Σύνολο ωρών

18

Πηγή : Υ.Α. 94196/Δ2 (ΦΕΚ 3791 τ.Β΄/13.08.2021)

&  Υ.Α. 163704/Δ2 (ΦΕΚ 6036 τ.Β’/20.12.2021)

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ