Ενδοσχολικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου (Προαγωγικές και απολυτήριες)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 08.01.2022

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α’ Λυκείου είναι τα εξής:

 • Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)
 • Ιστορία
 • Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία)
 • Αγγλικά

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Β’ Λυκείου είναι τα εξής:

 • Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση)
 • Ιστορία
 • Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία)
 • Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα)
 • Αγγλικά
 • όλα τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού. Δηλαδή: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία και Λατινικά για τους μαθητές Ανθρωπιστικών Σπουδών και Μαθηματικά και Φυσική για τους μαθητές Θετικών Σπουδών.

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου είναι τα εξής:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
 • Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
 • όλα τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ