Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικού Λυκείου Α΄, Β΄ και Γ τάξης (Έσπερινά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 08.01.2022

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α Τάξης ΓΕΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1.

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

2 6

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2
2.

Θρησκευτικά

1
3.

Ιστορία

2
4.

Μαθηματικά2

Άλγεβρα

2 4

Γεωμετρία

2
5.

Αγγλικά

2
7.

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

2 6

Χημεία

2

Βιολογία

2
8.

Φυσική Αγωγή

1
9.

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και  Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

1
10.

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

Σύνολο

25

Πηγή : Υ.Α. 74182/Δ2 (ΦΕΚ 2338 τ.Β΄/15.06.2020).

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β Τάξης ΓΕΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1.

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

1 5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2
2.

Μαθηματικά2

Άλγεβρα

3 4

Γεωμετρία

1
3.

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

2 5

Χημεία

1/2

Βιολογία

2/1
4.

Ιστορία

2
5.

Θρησκευτικά

1
6.

Αγγλικά

2
7.

Φυσική Αγωγή

1

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος:

20
ΟΠ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β Τάξης ΓΕΛ

ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β Τάξης ΓΕΛ

1.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

3 1.

Φυσική

2
2.

Λατινικά

2 2.

Μαθηματικά

3

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού:

5

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού:

5

Πηγή : Υ.Α. 74182/Δ2 (ΦΕΚ 2338 τ.Β΄/15.06.2020).

 

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους:

α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους:

α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ

1.Θρησκευτικά

1

2.Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

5

3. Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

1

4. Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

1

Σύνολο ωρών:

7

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1.  Αρχαία Ελληνικά

6

2.  Ιστορία

6

3.  Λατινικά

6

 Σύνολο ωρών:

18
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν   Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν &  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν    Υ Γ Ε Ι Α Σ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1.  Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο)

ή Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο)

6

2.  Φυσική

6

3.  Χημεία

6

  Σύνολο ωρών: 

18
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1.  Μαθηματικά

6

2.  Πληροφορική

6

3.  Οικονομία

6

Σύνολο ωρών: 

18

Πηγή : Υ.Α. 74182/Δ2 (ΦΕΚ 2338 τ.Β΄/15.06.2020)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ