Θεατρικός Επιχειρηματίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η προετοιμασία και το ανέβασμα μιας θεατρικής παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, ο θεατρικός επιχειρηματίας είναι ο φορέας της θεατρικής παράστασης, οποιασδήποτε μορφής ή αποσπάσματος έργου (πρόζας, μελοδραμάτων, οπερέτων, επιθεωρήσεων, σκετς, μουσικών δραμάτων, χορευτικών έργων κ.λπ.), μονόπρακτου ή πολύπρακτου ανεξάρτητα από το χώρο της παράστασης και το σκοπό της.

Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν συνήθως την επιλογή του είδους της παράστασης που θέλει να ανεβάσει στο θέατρό του, την επιλογή των συνεργατών του, του σεναριογράφου, του σκηνοθέτη, των ηθοποιών, των τεχνικών και του υπόλοιπου προσωπικού του θεάτρου, τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων, τη διευθέτηση πρακτικών θεμάτων και τη φροντίδα για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών προκειμένου ο χώρος να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Σε κάθε περίπτωση ο θεατρικός επιχειρηματίας οφείλει να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί σύμφωνα με τους όρους και τα επιμέρους άρθρα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Επιπλέον, διερευνά τη δυνατότητα μεγαλύτερης προβολής και προώθησης του θεατρικού έργου, προκειμένου να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την έγκαιρη απόδοση των μισθών στους συντελεστές της παράστασης και τη συντήρηση της επαγγελματικής στέγης.

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο θεατρικός επιχειρηματίας πέρα από παραγωγός μπορεί να είναι και ηθοποιός, εν ενεργεία ή όχι.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία του είναι απαιτητική, και πολλές φορές κουραστική, αλλά ταυτόχρονα και δημιουργική. Επιπλέον, απαιτεί συνεργασία με ειδικούς από διάφορους καλλιτεχνικούς και μη χώρους. Εργάζεται τόσο σε κλειστούς χώρους (στο γραφείο του) όσο και σε ανοιχτούς (όταν έχει αναλάβει την παραγωγή μιας θεατρικής παράστασης που γίνεται σε ανοικτό χώρο).

Το ωράριό του δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται από το φόρτο εργασίας, όπως και από τη διάρκεια των συναντήσεων που τακτικά έχει με συντελεστές της παράστασης, εξωτερικούς συνεργάτες κ.λπ.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να αγαπά το θέατρο και την τέχνη γενικά, να έχει επιχειρηματικό πνεύμα, δυναμικότητα, και να αναλαμβάνει το ρίσκο μια καλλιτεχνικής πρότασης που μπορεί να μην αποβεί επικερδής.

Πρόκειται για μια επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτεί τεράστια προσπάθεια, ευρηματικότητα, υπομονή και θεατρική πείρα.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οι ηθοποιοί του θεάτρου που έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις μπορούν να δημιουργήσουν δικό τους θίασο και ίσως το δικό τους θέατρο ή επαγγελματική στέγη. Ωστόσο, η απόκτηση γνώσεων ιστορίας θεάτρου και η γενικότερη καλλιτεχνική παιδεία είναι βοηθητική για την άρτια άσκηση των καθηκόντων του και τη βέλτιστη επιλογή θεατρικών έργων για το ανέβασμά τους στη σκηνή.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα. Ελάχιστοι θεατρικοί επιχειρηματίες στις μέρες μας διαθέτουν δική τους επαγγελματική στέγη και οι περισσότεροι ενοικιάζουν κάποια θεατρική αίθουσα. Για την ανάδειξη ενός επαγγελματία στο χώρο αυτό, απαιτείται επίπονη και επίμονη προσπάθεια μεγάλης διάρκειας. Η επαγγελματική και οικονομική του εξέλιξη είναι ανάλογη των θεατρικών παραστάσεων που επιλέγει, των υπολοίπων συντελεστών του έργου και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από την απήχηση της παράστασης στο θεατρόφιλο κοινό.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ