Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (Ταχυδρομικών Γραφείων)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Τεχνικός εξυπηρέτησης πελατών ταχυδρομικών γραφείων από το συγκεκριμένο χώρο του κάθε Ταχυδρομικού Γραφείου (γκισέ, ταμείο) υποδέχεται τους πελάτες μιας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δια ζώσης ή τηλεφωνικά.

Καταγράφει τις παραγγελίες και εξυπηρετεί άμεσα ή φροντίζει για τη διεκπεραίωσή τους από τα αντίστοιχα τμήματα της επιχείρησης. Παραδίδει και παραλαμβάνει επιστολές, δέματα, και διάφορα άλλα αντικείμενα προς αποστολή. Επίσης προβαίνει και σε πληρωμές συντάξεων, επιδομάτων ή ταχυδρομικών επιταγών.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο Τεχνικός εξυπηρέτησης πελατών ταχυδρομικών επιχειρήσεων εργάζεται κυρίως σε περιβάλλον γραφείου με κανονικό ωράριο και σε ορισμένες περιπτώσεις εργάζεται σε βάρδιες. Συχνά, εργάζεται κάτω από συνθήκες έντασης, ιδιαίτερα όταν απαιτείται ταχύτητα για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών που βρίσκονται στους χώρους αναμονής.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών Τ.Γ. είναι σημαντικό να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα προγραμματισμού και διοικητικές ικανότητες. Η συνέπεια και η διακριτικότητα κατά την παράδοση ή παραλαβή των επιστολών ή δεμάτων προς αποστολή είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον/την επαγγελματία.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται  σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας εργάζονται σε επιχειρήσεις του κλάδου των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο δημόσιο (ΕΛΤΑ) και ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις ταχυμεταφορών). Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), ο κλάδος των ταχυδρομικών επιχειρήσεων διευρύνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και επαγγελματικής εξέλιξης.
Παράλληλα οι απόφοιτοι της ειδικότητας, λόγω των ευρύτερων διοικητικών γνώσεων που διαθέτουν, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε αντικείμενο του τομέα οικονομίας διοίκησης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ