Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Ειδικός)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ψυχοσωματική υγεία και εξέλιξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ηλικίας έως έξι ετών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Στα παιδιά αυτά προσφέρει θεραπευτική και παιδαγωγική βοήθεια, όπως αγωγή λόγου, κινητική και ακουστική αγωγή, εξοικείωση στη χρήση αντισταθμιστικών συσκευών και μηχανημάτων.

Υποδέχεται τα παιδιά στο σταθμό, φροντίζει για την καθαριότητά τους, τη διατροφή, την ανάπαυση και την ασφαλή αναχώρησή τους. Παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την εξέλιξη της προόδου τού κάθε παιδιού και διαμορφώνει το κατάλληλο πρόγραμμα, σε συνεργασία με το γιατρό και άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές.

Βρίσκεται σε επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού και φροντίζει να τους ενημερώνει και να τους δίνει τις σωστές οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματός του στο σπίτι.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο χώρο του παιδικού σταθμού, που είναι συνήθως ευχάριστος, με πλούσιο φωτισμό και όμορφα διακοσμημένος. Το παιδαγωγικό του έργο γίνεται δυσκολότερο όσο μεγαλώνει ο αριθμός των παιδιών που έχει στην ευθύνη του και όσο πιο περίπλοκα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στα παιδιά για να μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά μαζί τους, να είναι προσεκτικός, ευαίσθητος με αγάπη για το παιδί.

Επίσης, πρέπει να είναι υπεύθυνος, μεθοδικός, με ικανότητες επικοινωνίας, ακούραστος για να συμμετέχει στις δραστηριότητες των παιδιών και ταυτόχρονα να απελευθερώνει τις δικές του δημιουργικές ικανότητες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με ειδικές Ανάγκες.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα παιδιών με ειδικές ανάγκες, σε κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, σε ιδιωτικά ή δημόσια ειδικά σχολεία, σε υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας καθώς και σε κατασκηνώσεις για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ