Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (Catering)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η οργάνωση της μονάδας που εφοδιάζει με έτοιμα φαγητά επιχειρήσεις και ιδιώτες, είναι το κύριο καθήκον του. Ειδικότερα, ασχολείται με τη μαγειρική, την εστιατορική, τη ζαχαροπλαστική τέχνη, την οργάνωση της κουζίνας, τον κατάλογο και την παρασκευή των προϊόντων. Επίσης, διευθύνει και ελέγχει σχεδόν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.

Αναλαμβάνει τη διοίκηση του προσωπικού, καθορίζει το ωράριό του και τις άδειες του. Ασχολείται ακόμη με την οικονομική διαχείριση, την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις, τη διαφήμιση και κάθε είδους συναλλαγές.

Συνθήκες Εργασίας:
Εφόσον η επιχείρηση είναι ατομική, θα πρέπει να εργάζεται αρκετά, προκειμένου να έχει θετικά αποτελέσματα, υπερβαίνοντας το κανονικό ωράριο. Επίσης, η εργασία του είναι κουραστική λόγω των πολλών αντικειμένων για τα οποία είναι υπεύθυνος. Εάν εργάζεται ως υπάλληλος, τότε τα καθήκοντα και το ωράριό του είναι συγκεκριμένα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, ιδιαίτερα προσεκτικός στην τήρηση των κανόνων υγιεινής, οργανωτικός και με διοικητικές ικανότητες. Επίσης, θα πρέπει να έχει επικοινωνιακές δυνατότητες για να μπορεί να προσελκύει πελάτες και να κλείνει συμφωνίες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στο δημόσιο τομέα σε μονάδες επισιτισμού, ως υπάλληλος – στέλεχος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του τομέα επισιτισμού, όπως εστιατόρια ξενοδοχείων, μπαρ και εστιατόρια πάσης φύσεως, μονάδες σίτισης κοινωνικών ομάδων, μονάδες γρήγορης εστίασης, σνακ-μπαρ και καφε-ζαχαροπλαστεία. Τέλος, ως ελεύθερος επαγγελματίας, σε δική του επιχείρηση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ