Τεχνικός Αμαξωμάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η κατασκευή και η επισκευή των αμαξωμάτων φορτηγών ή επιβατικών αυτοκινήτων αποτελεί το βασικό αντικείμενο της εργασίας του τεχνίτη αμαξωμάτων αυτοκινήτου. Όταν πρόκειται να κατασκευάσει αμάξωμα αυτοκινήτου, μελετά το σχέδιο, χαράζει πάνω στη λαμαρίνα το κάθε κομμάτι και το κόβει. Στη συνέχεια, λυγίζει τη λαμαρίνα, συναρμολογεί και ενώνει τα διάφορα κομμάτια, καθαρίζει και λιμάρει τις άκρες τους.

Επίσης, διορθώνει τα βουλιαγμένα μέρη της καρότσας και λειαίνει, στοκάρει, βάφει και γυαλίζει τα μέρη του αυτοκινήτου που επισκεύασε.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνίτης αμαξωμάτων εργάζεται σε κλειστούς χώρους με πολύ θόρυβο, υγρασία, σκόνη ή σε ανοιχτούς χώρους αντιμετωπίζοντας τις εκάστοτε επικρατούσες καιρικές ή εργασιακές συνθήκες. Εργάζεται όρθιος, σκυφτός ή ξαπλωμένος κάτω από το αυτοκίνητο.

Πρέπει να φορά προστατευτικά γάντια, γυαλιά και φόρμα εργασίας και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ευχέρεια στη χρησιμοποίηση εργαλείων και μηχανημάτων, η επιδεξιότητα στα χέρια αλλά και η αντίληψη των μορφών και των σχημάτων είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά. Τέλος, επειδή μεταφέρει βαριά αντικείμενα πρέπει να έχει σωματική αντοχή και δύναμη.

Σπουδές:

Συναφείς σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνίτης αμαξωμάτων, μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή αμαξωμάτων κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων σε εργοστάσια και συνεργεία κατασκευής ή επισκευής αμαξωμάτων αυτοκινήτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ