Ειδικός Ερευνητής Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η συστηματική μελέτη και ανάλυση σε βάθος σημαντικών κοινωνικοφιλοσοφικών θεωρήσεων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ειδικότερα, μελετά φιλοσοφικά κείμενα που αναφέρονται σε θέματα της κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας, τα συσχετίζει με τις θεωρίες μεγάλων φιλοσόφων διαφόρων εποχών και επεξεργάζεται τα βαθύτερα νοήματά τους.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται έννοιες όπως ορθολογικότητα και δημοκρατία, άτομο και κοινότητα, δικαιώματα, ευημερία και δημοκρατία, η τελεολογική και εξισωτική ερμηνεία του ωφελιμισμού, επιστημονική – τεχνολογική πρόοδος και δημοκρατία, επιστημονική ορθολογικότητα και πολιτική κ.ά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με τη μελέτη της θεωρίας της δημοκρατίας, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από ποικίλα φιλοσοφικά κείμενα στο πέρασμα του χρόνου, και η καταβολή μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας να προσεγγίσει κριτικά τις βασικότερες φιλελεύθερες και δημοκρατικές αρχές που έχουν διατυπωθεί μέσα από τη φιλοσοφική θεώρηση των εμπνευστών τους.

Παράλληλα, εξετάζει θέματα που συνδέονται με τη θεωρία της δικαιοσύνης και τον πολιτικό φιλελευθερισμό. Ως ερευνητής εμβαθύνει στη σχέση μεταξύ ατομικού και κοινωνικού συμφέροντος και εξετάζει κάτω από διάφορες οπτικές την έννοια του ωφελιμισμού και της ηθικής, καθώς και τον τρόπο που τις αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας εξαρτώνται από το φορέα στον οποίο απασχολείται. Μπορεί να δουλεύει μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου. Όταν συγγράφει τις επιστημονικές του μελέτες ή προετοιμάζει τα άρθρα του, εργάζεται σε γραφείο με κατάλληλη ατμόσφαιρα και χωρίς θορύβους.

Πρόκειται για ένα επάγγελμα που συνοδεύεται από πνευματική κόπωση, αλλά προκαλεί ιδιαίτερες συγκινήσεις. Επίσης, χρειάζεται να ταξιδεύει αρκετά συχνά για να διεξάγει έρευνες, να επισκέπτεται βιβλιοθήκες, να συλλέγει πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τους φιλοσόφους που μελετά και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια προκειμένου να πραγματοποιεί επιστημονικές ανακοινώσεις, αλλά και να ενημερώνεται σχετικά με τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Διακρίνεται για την αγάπη του για τη φιλοσοφία, τις ιδέες και τον πολιτισμό, την ερευνητική και την αναλυτική του σκέψη, τη μεθοδικότητα, την υπομονή και την επιμονή του.

Χαρακτηρίζεται από ορθολογική και κριτική σκέψη, καλή μνήμη, οργανωτικές δεξιότητες, ευρύ πνεύμα και αυξημένη παρατηρητικότητα. Πρέπει επίσης να διαθέτει κοινωνικές δεξιότητες, καλή γνώση ξένων γλωσσών και δυνατότητα πρόσβασης σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο),  στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,  στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, όπως: «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» που διδάσκονται μαθήματα: Λογική και Μεθοδολογία της Επιστήμης, Κοινωνική και ηθική θεωρία της Επιστήμης, Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία: Επιστήμη, τεχνολογία και κοινωνία της πληροφορίας, Επιστήμη και Πολιτικοί θεσμοί, Ηθική των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί ως διδάσκων και ερευνητής σε ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, ως στέλεχος δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, στα υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, σε διεθνείς φιλοσοφικούς οργανισμούς, σε πνευματικά ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες, σε κέντρα μελετών, αλλά και ως εκπαιδευτικός με αυξημένα προσόντα.

Για να επιτύχει κανείς στο επάγγελμα αυτό απαιτείται συστηματική μελέτη και μακροχρόνια έρευνα αναφορικά με την ιδέα της κοινωνίας και τη φιλοσοφία των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών και επιστημών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ