Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός οργάνων μετρήσεων εφαρμόζει τις αρχές του ηλεκτρισμού, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα καθώς και σε ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία χαμηλής ισχύος που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές διατάξεις. Υπολογίζει και κατασκευάζει απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα με αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και αναπτύσσει εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων.

Χρησιμοποιεί, προγραμματίζει και γνωρίζει τη δομή και τα λειτουργικά συστήματα Η/Υ και μικροεπεξεργαστών. Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές διατάξεις, ανιχνεύει βλάβες και τις επισκευάζει. Εγκαθιστά, θέτει σε λειτουργία, συντηρεί και επισκευάζει ενσύρματα δίκτυα (εναέρια, υπόγεια και υποβρύχια), ασύρματα συστήματα συμβατικής και νέας τεχνολογίας καθώς και τηλεφωνικά και συνδρομητικά κέντρα, συγκεντρωτές γραμμών συμβατικής και νέας τεχνολογίας και τέλος τερματικές διατάξεις συμβατικής και νέας τεχνολογίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως στο εργαστήριο και οι συνθήκες εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και την οργάνωση του χώρου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός οργάνων μετρήσεων οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη χρήση των οργάνων που χρησιμοποιεί, παρατηρητικός, μεθοδικός, ακριβής και να ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στην τεχνολογία.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνικός οργάνων μετρήσεων μπορεί να εργαστεί σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες ή οργανισμούς παροχής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και εξαρτημένων υλικών, σε μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, σε εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και σε εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών εξαρτημάτων και συστημάτων.

Επίσης, σε ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κτίρια, βιομηχανίες κ.λπ. σε συστήματα συλλογής και μετάδοσης πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ