Τορναδόρος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η κατεργασία μετάλλων με ειδικά μηχανήματα (τόρνους) είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο τορναδόρος αφού μελετήσει τα σχέδια και υποδείγματα του αντικειμένου που πρόκειται να κατασκευάσει.

Τοποθετεί στο μηχάνημα το μέταλλο που πρόκειται να κατεργαστεί και προχωρεί στην κατασκευή του αντικειμένου. Επίσης, ασχολείται με τη λίπανση των μηχανημάτων, καθώς και με το τρόχισμα των κοπτικών εργαλείων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε μηχανουργεία και εργοστάσια, εργαστήρια, σε ατμόσφαιρα γεμάτη θόρυβο, σκόνη και ρινίσματα μετάλλων. Η εργασία του είναι επίπονη και σκληρή και απαιτεί πολύωρη ορθοστασία. Τέλος, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων, γι’ αυτό χρειάζεται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας (στολή, κράνος κ.ά.).

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να διαθέτει σωματική αντοχή, σταθερά χέρια, παρατηρητικότητα να είναι μεθοδικός και ιδιαίτερα προσεχτικός.

Σπουδές:

Συναφείς σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητες του  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών του τομέα Μηχανολογίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλων, κατασκευής και συναρμολόγησης μηχανών, κατασκευής εξαρτημάτων και μηχανικών εργαλείων και ως συντηρητής σε όλους του χώρους όπου υπάρχουν οι συγκεκριμένες εργαλειομηχανές. Τέλος μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του μηχανουργείο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ