Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αναλαμβάνει τις διαδικασίες επισκευής, ρύθμισης, συντήρησης του ηλεκτρικού μέρους του αυτοκινήτου και έχει την ευθύνη για τη σωστή εκτέλεση αυτών των διαδικασιών. Ειδικότερα ελέγχει, επισκευάζει, ρυθμίζει το σύστημα ανάφλεξης (συμβατικό-ηλεκτρονικό), καθώς και όλους τους ηλεκτρικούς-ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, όπως αυτούς που αφορούν, το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ABS/ASR, την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετραδιεύθυνση, τα αντικλεπτικά συστήματα, τους αερόσακους και το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ταχυτήτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο χώρο του ηλεκτρολογείου, όπου μπορεί να υπάρχει θόρυβος εξαιτίας της λειτουργίας των μηχανών. Όσο πιο σύγχρονα είναι τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιεί τόσο καλύτερες είναι οι συνθήκες εργασίας του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ποιότητα της εργασίας του είναι σημαντική για την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Γι’ αυτό πρέπει να είναι υπεύθυνος, παρατηρητικός, σχολαστικός, ακριβής και προσεκτικός. Επιπλέον, η δεξιότητα και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών του είναι απαραίτητο προσόν.

Τέλος, πρέπει να μελετά και να ενημερώνεται συνεχώς για τη νέα τεχνολογία, ώστε να αντιμετωπίζει ευκολότερα κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε τύπο αυτοκινήτου.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων.

Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ηλεκτρολογείο ή να εργαστεί σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, σε εταιρεία εμπορίας ανταλλακτικών ως ειδικευμένος πωλητής καθώς και σε συνεργείο τοποθέτησης αξεσουάρ.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ