Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ο άμεσος συνεργάτης του μάγειρα και ασχολείται με την παρασκευή εδεσμάτων σε επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών διατροφής όσων αποφασίζουν -για λόγους ψυχαγωγίας ή άλλους- να τραφούν έξω από το σπίτι τους.
Φροντίζει για την τάξη και την καθαριότητα και έχει την ευθύνη μαζί με τo μάγειρα για την καλή απόδοση του μαγειρείου – κουζίνας.

Συνθήκες Εργασίας:
Το ωράριο εργασίας του εξαρτάται από το χώρο όπου προσφέρει τις υπηρεσίες του.Αλλά γενικά η εργασία του είναι απαιτητική και κουραστική, καθώς πρέπει να βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση παρακολουθώντας την παρασκευή των εδεσμάτων. Λόγω του ότι εργάζεται συνεχώς στην κουζίνα, αντιμετωπίζει καθημερινά υψηλές θερμοκρασίες και σχετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας, που όμως βελτιώνονται με την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης πρέπει να διαθέτει φαντασία, επινοητικότητα και επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών. Είναι σημαντικό να διαθέτει ομαδικό πνεύμα, οργανωτικότητα και τάξη και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων και ασφάλειας στην κουζίνα.

Σπουδές:

Σπουδές Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης προσφέρονται στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.  στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης

Τομείς Απασχόλησης:
Ο βοηθός μαγειρικής τέχνης εργάζεται σε επισιτιστικές μονάδες, στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, όπως εστιατόρια με ελληνική κουζίνα (παραδοσιακή και σύγχρονη) ή διεθνή κουζίνα, επισιτιστικά τμήματα ξενοδοχειακών μονάδων, επισιτιστικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, νοσοκομεία, σύγχρονες επιχειρήσεις catering, λέσχες – club, fast food, κέντρα διασκέδασης, κρουαζιερόπλοια και άλλα πλωτά μέσα. Οι προοπτικές απασχόλησης στον τομέα αυτό διαγράφονται μάλλον θετικές.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ