Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Κοινωνιολογία του Δικαίου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία του Δικαίου μελετά τους κοινωνικούς παράγοντες διαμόρφωσης και λειτουργίας των κανόνων Δικαίου σε μια κοινωνία.

Ειδικότερα, εξετάζει την ιστορική εξέλιξη του Δικαίου, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται η κοινωνική πραγματικότητα μέσα από τους νομικούς κανόνες και την γενικότερα αλληλεπίδραση μεταξύ των κανόνων Δικαίου αφενός, και λοιπών κοινωνικών φαινομένων αφετέρου (οικονομικών, πολιτικών, πολιτιστικών κ.ά.).

Ερευνά, για παράδειγμα, με ποιον τρόπο η επιβολή των κανόνων Δικαίου οδηγεί στη συμμόρφωση με αυτούς, έστω και αν η πραγματικότητα των ανθρώπινων σχέσεων είναι διαφορετική από εκείνη που ορίζει το Δίκαιο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Μελετά τις επιπτώσεις που έχει ένας νόμος (π.χ., ο αναθεωρημένος οικογενειακός κώδικας) στην κοινωνική συμπεριφορά (π.χ., τη συχνότητα των διαζυγίων), συγκρίνοντας την κοινωνική κατάσταση που τον ενδιαφέρει πριν και μετά την εφαρμογή του νέου νόμου σε μια δεδομένη κοινωνία.

Τέλος, οφείλει να εξετάζει το Δίκαιο στην καθολικότητά του, τόσο στην πραγματική, όσο και στην κανονιστική του διάσταση, στο πλαίσιο μιας ενιαίας γνωστικής διαδικασίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία του Δικαίου μπορεί να εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Ως ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων, ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες σχετικές με τους θεσμούς του Δικαίου και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτούνται ενδιαφέρον για τα συλλογικά κοινωνικά φαινόμενα και την ανθρώπινη συμπεριφορά, αγάπη για τους ανθρώπους και κατανόηση για τις πράξεις τους. Χρειάζεται να είναι παρατηρητικός, μεθοδικός, οργανωτικός, υπεύθυνος, προσεκτικός, συνεπής και αντικειμενικός.

Πρέπει να τηρεί την επιστημονική δεοντολογία και πρακτική, να είναι διακριτικός, και να διαθέτει κριτικό και ερευνητικό πνεύμα, συνθετική και αναλυτική ικανότητα, ανοιχτό μυαλό, υπομονή, ακρίβεια, επιμονή και υπομονή.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του. Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι πτυχιούχοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ιδρύματα, σωφρονιστικά καταστήματα, κοινωνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ.Μ.Ε., ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ