Τεχνολόγος Πληροφορικής & (Τηλε)πικοινωνιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η διαχείριση με τον πιο αποδοτικό τρόπο των νέων τεχνολογιών, που βασίζονται στο διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό, με σκοπό την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνολογος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιων έχει ως βασική αποστολή το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies).

Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning), στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.ά.

Τέλος, ο συγκεκριμένος ειδικός είναι ανάγκη να συνεργάζεται με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες (π.χ. ειδικούς πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, τεχνικούς εφαρμογών πληροφορικής) για τη διευκόλυνση του έργου του.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του ποικίλουν ανάλογα με την υποδομή και τις εγκαταστάσεις της εκάστοτε επιχείρησης για την οποία εργάζεται. Το ωράριο απασχόλησής του εξαρτάται από τη λειτουργία του χώρου όπου απασχολείται και τις εκάστοτε ανάγκες της εργασίας που αναλαμβάνει.

Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινηθεί εκτός έδρας για την τεχνική υποστήριξη περιφερειακών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στα δίκτυα τηλεπληροφορικής και στα συστήματα επικοινωνιών. H διαρκής έκθεση του στην ακτινοβολία που εκπέμπουν οι ηλεκτρικές συσκευές είναι επικίνδυνη για την υγεία του, γι’ αυτό πρέπει να κάνει τακτικά διαλείμματα και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Η παρακολούθηση σεμιναρίων που αφορούν τις εξελίξεις γύρω από το επάγγελμά του τον διευκολύνουν στο έργο του και γι’ αυτό είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθεί.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ευρύτητα των γνώσεων, η δημιουργική και ερευνητική σκέψη, η σχεδιαστική και υπολογιστική ικανότητα, η παρατηρητικότητα, η πρωτοτυπία, η φαντασία, η εφευρετικότητα, η εργατικότητα, η συνέπεια, η μεθοδικότητα, η οργάνωση και η προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα του χώρου πληροφορικής είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Επειδή η ηλεκτρονική τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και απλώνεται σε ευρύ πεδίο εφαρμογών είναι ανάγκη ο συγκεκριμένος ειδικός να ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τις νέες εφαρμογές της τεχνολογίας, παρακολουθώντας σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και εκθέσεις που αφορούν το αντικείμενό του.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Να σημειωθεί ότι τα αρκετά  τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ πριν το 2013 (σχέδιο Αθηνά), είχαν τους εξής τίτλους σπουδών:   Τεχνολογίας Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή  Πληροφορικής και (Τηλ)επικοινωνιών   (Τ.Ε.Ι: Σερρών, Λάρισας, Καλαμάτας, Ιόνιων Νήσων, Ηπείρου)  ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου).

Τομείς Απασχόλησης:
Η ευρεία διάδοση των προϊόντων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα στον ειδικό πληροφορικής και τηλεματικής να εργαστεί σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου, σε μηχανογραφικά κέντρα ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, σε τράπεζες, σε εταιρείες παραγωγής Η/Υ, σε εταιρείες λογισμικού και περιφερειακών μηχανημάτων καθώς και σε πολλούς άλλους χώρους.

Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων των προαναφερομένων Τμημάτων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς:

α) Δικτύωσης και Επικοινωνίας:Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.

β) Προγραμματισμού υπολογιστών και ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού: Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη – λογισμικού,σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.

γ) Υλικού και συσκευών:Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρησηπεριφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. Σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων έχουν επιπλέον δικαίωμα:

α) Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

β) Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ανοίγοντας δικό του εργαστήριο ή επιχείρηση διάθεσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ