Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των δήμων, των νομαρχιών και των περιφερειών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ασχολείται με θέματα εργασιακά, οικονομικά, οργανωτικά και με θέματα ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις τους αποτελούν μια αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά εργασίας. Το πλέγμα των δραστηριοτήτων της Αυτοδιοίκησης (Τοπικής, Νομαρχιακής, Περιφερειακής) συνεχώς διευρύνεται. Διευρύνονται ταυτόχρονα και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το τμήμα, με το επιστημονικό του δυναμικό και με πρόγραμμα σπουδών που συνεχώς αναβαθμίζεται, δίνει στους σπουδαστές του το πλαίσιο λειτουργίας και τον τρόπο σκέψης που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο στέλεχος ΟΤΑ.

Βασικός στόχος του τμήματος είναι η προετοιμασία πτυχιούχων για τη στελέχωση των φορέων αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους με ειδικευμένα στελέχη που θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο ανταγωνιστικό τους περιβάλλον.

Αναλυτικά, η κατεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου, εκπαιδεύει και καταρτίζει εξειδικευμένα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν θέματα που αφορούν ιδιαίτερα: στην διοίκηση, την ανάπτυξη και την διαχείριση των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, των εξαρτώμενων από αυτήν επιχειρήσεων (Δημοτικών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας, στην αξιολόγηση, σχεδιασμό και χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των οργανισμών αυτών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών, στην διοίκηση όλων των οργανώσεων που εμπλέκονται στην Αυτοδιοίκηση και τον σχεδιασμό της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, που υλοποιείται μέσα από τους φορείς αυτούς.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Το ωράριό του είναι κανονικό αλλά πολλές φορές, όταν υπάρχει φόρτος εργασίας, το υπερβαίνει. Η εργασία του είναι κουραστική, γιατί πρέπει να απαντά σε ερωτήσεις και να δέχεται τα παράπονα των δημοτών και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν στις υπηρεσίες του δήμου και της νομαρχίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, δραστήριος και δίκαιος, να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και να κατανοεί τα παράπονα των πολιτών και τις ανάγκες των υπηρεσιών των δήμων και των νομαρχιών. Επίσης, οφείλει να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία για θέματα που αφορούν στην υπηρεσία του.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – κατεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Τομείς Απασχόλησης:
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης  Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, την έρευνα, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της σύγχρονης αναπτυξιακής πρακτικής και διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης.

Μπορούν να εργαστούν σε περιφέρειες, δήμους και σε δημοτικές επιχειρήσεις, στην διοίκηση, την ανάπτυξη και την διαχείριση των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, των εξαρτώμενων από αυτήν επιχειρήσεων (Δημοτικών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ