Ρευματολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Ρευματολόγος ασχολείται με τις ρευματικές παθήσεις, που οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό στις συχνές εναλλαγές της απόλυτης και σχετικής υγρασίας, στις αλλαγές του καιρού ή σε χρόνιες εγγενείς ή επίκτητες παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος του ανθρώπου, που επηρεάζονται από τις συχνές καιρικές μεταβολές.

Ο ρευματολόγος μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, ενώ έχει την δυνατότητα να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του ιατρείο.

Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:

Δύο (2) έτη Παθολογία

Ειδική εκπαίδευση:

Τέσσερα (4) έτη Ρευματολογία.

Σπουδές

Αρχικές Σπουδές στο επάγγελμα του Ιατρού (με ειδίκευση αργότερα στην ειδικότητα του  ρευματολόγου) προσφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

 

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ