Κηπουρός

Ορισμός: Ο κηπουρός είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με τη δημιουργία και τη φροντίδα της βλάστησης κήπων, πάρκων, περιβολιών.

Περιγραφή: Συγκεκριμένα ο κηπουρός είναι αυτός που με τη βοήθεια εργαλείων κηπευτικής και ειδικών λιπασμάτων φυτεύει και φροντίζει τα φυτά και τη βλάστηση γενικά, σε κήπους και πάρκα. Καλλιεργεί, μεταφυτεύει, σκαλίζει, κλαδεύει, ραντίζει, ποτίζει τα φυτά και γενικά κάνει όλα τα απαραίτητα για τη φροντίδα ενός κήπου. Επίσης, ενημερώνεται για τις τάσεις στον καλλωπισμό κήπων, τα νέα είδη φυτών που κυκλοφορούν, τα νέα φάρμακα και εργαλεία που αφορούν τη φροντίδα των κήπων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για την ενασχόληση με το επάγγελμα του κηπουρού, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διακρίνεται από αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, επιμέλεια, επινοητικότητα, δημιουργικότητα, καλό γούστο, ευαισθησία, αισθητική αντίληψη και αντίληψη του χώρου, ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων και διαφόρων ποικιλιών φυτών.

Μεταξύ των απαραίτητων προσωπικών χαρακτηριστικών του κηπουρού για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων, η μηχανική ικανότητα για την κατάλληλη χρησιμοποίηση και συντήρηση των κηπουρικών εργαλείων, η καλή γνώση των διαφόρων ειδών φυτών, των τρόπων καλλιέργειάς τους και των συνθηκών ανάπτυξής τους, ώστε να προτείνει τα κατάλληλα φυτά και το σωστότερο τρόπο καλλιέργειας και φροντίδας τους, θεωρούνται ότι είναι βασικά χαρακτηριστικά και προσόντα, που συνεκτιμώνται.

Σπουδές: Για να ασκήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα μπορεί να έχει αποκομίσει γνώσεις μέσα από την ειδικότητα Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου των Επαγγελματικών Λυκείων.

Σπουδαιότητα: Απαραίτητα χαρακτηριστικά του επαγγελματία είναι η επιμέλεια, η επινοητικότητα και η δημιουργικότητα. Επίσης, πρέπει να έχει καλό γούστο, αισθητική αντίληψη, αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων και διαφόρων ποικιλιών φυτών. Απαραίτητη είναι και η μηχανική ικανότητα για την κατάλληλη χρησιμοποίηση και συντήρηση των κηπουρικών εργαλείων. Πρέπει επίσης να είναι γνώστης των ειδών των φυτών και του περιβάλλοντος που αναπτύσσονται καλύτερα.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο κηπουρός απασχολείται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμη και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Συγκεκριμένα, μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε δήμους και κοινότητες για τη φροντίδα των δημόσιων πάρκων και κήπων, σε εταιρίες με αντικείμενο την κηπευτική, όπως καταστήματα πωλήσεων, εκθέσεις ανθοκομικής ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας κηπευτικές – κηπουρικές εργασίες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που διαθέτουν κήπους.

Μπορεί επίσης να ανοίξει δική του επιχείρηση καλλωπιστικών φυτών και ειδών κηπουρικής και να ασχοληθεί με την παραγωγή και τη διάθεσή τους.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του κηπουρού είναι δημιουργική εργασία. Εργάζεται σχεδόν πάντα σε εξωτερικό χώρο, στους κήπους και στα πάρκα, όπου είναι εκτεθειμένος σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πολλές φορές, είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιεί σκαλωσιές για το κλάδεμα των δέντρων ή την περιποίηση ψηλών φυτών, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, πρέπει να λαμβάνει μέτρα ατομικής προστασίας όταν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα ή ραντίζει, προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε εισπνοή αυτών, καθώς και δερματικές παθήσεις και αλλεργικές αντιδράσεις -ειδικά όταν έχει ευαισθησία ή προδιάθεση.

Γενικά σχόλια: Η αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, η αίσθηση της δημιουργίας, η ευαισθησία, η καλαισθησία και η καλλιτεχνική διάθεση χαρακτηρίζουν τον επαγγελματία κηπουρό.

Ο κηπουρός, εκτός των άλλων, οφείλει να έχει καλή γνώση των διαφόρων ειδών φυτών, των τρόπων καλλιέργειάς τους και τις συνθήκες ανάπτυξής τους, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει τα κατάλληλα φυτά για το χώρο που προορίζονται και να μπορεί να τα φροντίζει με το σωστότερο τρόπο.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ