Εκτιμητής Έργων Τέχνης

Ορισμός: Ο εκτιμητής έργων τέχνης ασχολείται με την έρευνα και τη λεπτομερή εξέταση έργων τέχνης για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και τον προσδιορισμό της αξίας τους.

Περιγραφή: Βασικός σκοπός του επαγγέλματος είναι η πραγματογνωμοσύνη, η εξέταση και η αξιολόγηση των αντικειμένων τέχνης, καθώς και η γνωστοποίηση των πορισμάτων της έρευνας. Ειδικότερα, ο εκτιμητής έργων τέχνης εξετάζει το έργο τέχνης και περιγράφει τα αισθητικά χαρακτηριστικά, το καλλιτεχνικό είδος, την καλλιτεχνική σχολή και την περίοδο δημιουργίας του έργου με στόχο τον προσδιορισμό της αισθητικής και χρηματικής αξίας του. Επίσης, εξετάζει την υπογραφή του δημιουργού και προσπαθεί να αναγνωρίσει την αυθεντικότητα του έργου. Τέλος, ανακοινώνει δημόσια τα πορίσματά του για τα έργα τέχνης που εξέτασε και δημοσιοποιεί υπεύθυνα τη γνώμη του για θέματα που αφορούν την τέχνη γενικότερα.

Τα βασικά εργαλεία του εκτιμητή έργων τέχνης είναι ο μεγεθυντικός φακός, το μέτρο και οι ακτίνες για την ανίχνευση των στρωμάτων χρώματος ενός πίνακα.

Συναφείς Εξειδικεύσεις
Αρθρογράφος Κριτικός Τέχνης: Είναι το άτομο το οποίο ασχολείται με τη συγγραφή άρθρων σχετικών με την αξιολόγηση, το σχολιασμό και γνωμοδότηση για έργα τέχνης.
Ερευνητής Μουσείου: Είναι ο ειδικός που εξετάζει σχολαστικά και με κάθε λεπτομέρεια θέματα που αφορούν τα έργα τέχνης ενός μουσείου.
Ιστορικός Τέχνης: Είναι ο επιστήμονας που εξετάζει και μελετά σχολαστικά τη διαχρονική εξέλιξη της τέχνης με σκοπό την καταγραφή της.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ιδιαίτερη αγάπη για τη τέχνη αλλά και η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ακόμα, πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα και να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά σε εκθέσεις, πινακοθήκες, μουσεία, συνέδρια κ.λπ.

Σπουδές:
Σπουδές εκτιμητή έργων τέχνης μπορεί να ακολουθήσει κανείς από πολλούς δρόμους.

Πιο συγκεκριμένα, συναφείς σπουδές παρέχονται στα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας, διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών, θεωρίας και ιστορίας της τέχνης, καλών τεχνών των Α.Ε.Ι.

Επίσης στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι είναι ένα επάγγελμα που κατακτάται σιγά σιγά με την πείρα και πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια ενασχόλησης με το συγκεκριμένο χώρο για να μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για τις εκτιμήσεις του.

Σπουδαιότητα: Ο εκτιμητής έργων τέχνης θα πρέπει να είναι άτομο με μεγάλη προσοχή και παρατηρητικότητα. Θα πρέπει να προσέχει τις λεπτομέρειες, να έχει καλλιτεχνική ευαισθησία και καλαισθησία. Χρειάζεται να διαθέτει ικανότητα για εκτεταμένη έρευνα, να έχει ευρεία καλλιτεχνική αντίληψη, αναλυτική και κριτική σκέψη. Θα πρέπει ακόμα να έχει ικανότητες για τη συγγραφή κειμένων και ερευνών, έτσι ώστε να στηρίζει τις απόψεις του. Η συμπεριφορά του θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα και κοσμικότητα, αφού κινείται σε ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο εκτιμητής έργων τέχνης μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε μουσεία, πινακοθήκες, εκθέσεις, πολιτιστικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστημιακά ιδρύματα, τράπεζες, δήμους και κοινότητες.

Μπορεί επίσης να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον περιοδικό τύπο (ημερήσιες εφημερίδες και μηνιαία περιοδικά), στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ή ακόμα και σε ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματα τους σε έργα τέχνης.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η πραγματογνωμοσύνη είναι εργασία πνευματική και δύσκολη, ενώ απαιτεί μεγάλη προσήλωση. Ο εκτιμητής έχει μεγάλη ευθύνη για την αξιολόγηση ενός έργου, αφού δημοσιοποιεί τις εκτιμήσεις του. Οι εκτιμητές εργάζονται σε ένα κοσμικό περιβάλλον και συχνά πρέπει να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό για παρακολούθηση διεθνών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, πλειοδοτικών διαγωνισμών και εκθέσεων. Πολλές φορές η εργασία διεξάγεται νυκτερινές ώρες και με ασταθές ωράριο. Οι χώροι που εργάζονται οι εκτιμητές έργων τέχνης είναι καλά φωτισμένοι, άνετοι και καθαροί, καθώς τα αντικείμενα τέχνης βρίσκονται σε μουσεία, εκθέσεις ή πινακοθήκες.

Γενικά σχόλια: Ο εκτιμητής έργων τέχνης χαρακτηρίζεται από βαθιά γνώση της ιστορίας της τέχνης και από ικανότητες μελέτης, σύγκρισης και εκτίμησης διαφόρων καλλιτεχνικών σχολών.
Ο εκτιμητής, εκτός των συγκεκριμένων γνώσεων, πρέπει να διαθέτει και “κριτικό μάτι”, αισθητικό κριτήριο και καλλιτεχνική άποψη για διάφορους τομείς της τέχνης.

Απαραίτητο εφόδιο για τον επαγγελματία είναι οι γνώσεις δημοσίων σχέσεων, μια και η εργασία του λαμβάνει χώρα κυρίως κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υψηλής τέχνης και αισθητικής.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ