Γυψαδόρος – Σοβατζής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο γυψαδόρος – σοβατζής είναι ο εξειδικευμένος τεχνίτης, που ασχολείται με τη σχεδίαση, την κατασκευή, την επισκευή και την εφαρμογή των γύψινων διακοσμήσεων (κορδόνι, ροζέτα, μικρό θόλο, κ.λπ) σε σπίτια ή καταστήματα. Ειδικότερα, εκτελεί εργασίες κατασκευής, επισκευής και συντήρησης επιφανειών με διάφορους τύπους γυψοσανίδας, καθώς επίσης σχεδιάζει, κατασκευάζει και εφαρμόζει γύψινες διακοσμήσεις, π.χ. κορνίζες σε ταβάνια.

Σοβατίζει και επιδιορθώνει βλάβες στα επιχρίσματα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κτιρίων. Για την εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, μετράει τις διαστάσεις του χώρου, προμηθεύεται τα απαραίτητα υλικά για τη δημιουργία κάθε είδους σοβά και γύψινων διακοσμήσεων, επεξεργάζεται ένα μίγμα γύψου για να δώσει το σχήμα και το σχέδιο που θέλει. Στη συνέχεια μεταφέρει, τοποθετεί και στερεώνει τα διακοσμητικά στοιχεία στην οικοδομή.

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: Κατασκευή όλων των ειδών επιχρισμάτων παραδοσιακού τύπου και συγκεκριμένα: α) τριφτά, β) πατητά, γ) πεταχτά, δ) τραβηχτά και ε) αρτιφισιέλ. Εφαρμογή του σοβά σε διάφορες επιφάνειες, όπως τοιχοποιία, σκυρόδεμα, μονωτικά υλικά, μεταλλικά δομικά στοιχεία, αντιμετώπιση βλαβών στα επιχρίσματα (αποκόλληση σοβά, ρωγμές, υγρασία, εξανθήματα, αποσάθρωση, χρωματισμοί, κηλίδες). Στη δουλειά του χρησιμοποιεί καλούπια και απλά εργαλεία, όπως σπάτουλα, μυστρί, τρυπάνι κ.λπ., εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους κατασκευής.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο γυψαδόρος-σοβατζής εργάζεται στο εργαστήριό του αλλά και στις οικοδομές. Στο εργαστήριό του επικρατούν συνθήκες υγρασίας, θορύβου, ενώ οι οσμές από διάφορα υλικά και η επαφή του με χημικές ουσίες είναι δυνατόν να του προκαλέσουν αλλεργίες.

Η τοποθέτηση των γύψινων διακοσμητικών στοιχείων και το σοβάτισμα σε νεόκτιστες οικοδομές δεν είναι πολύπλοκες δουλειές, απαιτούν όμως ανέβασμα σε σκάλες ή σκαλωσιές, και γίνονται κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, επομένως κατά την εκτέλεση των εργασιών του, πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τη σωματική του ακεραιότητατα αλλά και βασικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ανιχνεύει την αγορά εργασίας και προμηθεύεται υλικά με κριτήριο όχι μόνο το οικονομικό κόστος αλλά και την ποιότητά τους και συντονίζει το συνεργείο του επιβλέποντας τη σωστή εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει. Το ωράριο εργασίας του είναι κανονικό και σταθερό, ενώ πολλές φορές αναγκάζεται να μετακινηθεί εκτός έδρας, για την εκτέλεση των εργασιών του. Ο γυψαδόρος – σοβατζής είναι απαραίτητο επίσης να παρακολουθεί την εξέλιξη στον τομέα της ειδικότητάς του όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες ξηράς δόμησης, τα νέα προϊόντα και τον τρόπο εφαρμογής τους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η επιδεξιότητα και η δύναμη των χεριών και των δαχτύλων, η κατανόηση των μορφών και των σχημάτων, η κατανόηση και η ανάγνωση τεχνικών οικοδομικών σχεδίων και μελετών, ο σωστός υπολογισμός όγκων και διαστάσεων, οι καλές επικοινωνιακές και συντονιστικές δεξιότητες και ικανότητες, η ικανότητα συνεργασίας με τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου που έχει αναλάβει, η καλή όραση, το καλό αναπνευστικό σύστημα, η ανοχή σε ουσίες που προκαλούν αλλεργία, η καλή σωματική υγεία και αντοχή, αποτελούν βασικά και απαραίτητα χαρακτηριστικά του γυψαδόρου-σοβατζή.

Παράλληλα δε, η γνώση των ιδιοτήτων και της χρήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται στην οικοδομή, η ικανότητα για την αξιολόγηση των φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των νέων υλικών, η ικανότητα εφαρμογής των σύγχρονων κατασκευαστικών λεπτομερειών σύμφωνα με τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς, των νέων υλικών και εργαλείων που αποσκοπούν στην τελειοποίηση της κατασκευής, η γνώση των βασικών σταδίων και του τρόπου κατασκευής μιας οικοδομής, οι ικανότητες επιχειρηματικότητας που θα του επιτρέψουν να κάνει μια δικιά του επιχείρηση πάνω στο αντικείμενό του, οι γνώσεις των εννοιών του κόστους και του χρόνου, καθώς και των αναγκών της αγοράς, αποτελούν επίσης βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Σπουδές:
Σπουδές και κατάρτιση στο επάγγελμα του γυψαδόρου – σοβατζή, μπορούν να γίνουν στο Επαγγελματικό Λύκειο στην ειδικότητα Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής και στα Δημόσια ή Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχη ειδικότητα.

Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης για την ειδικότητα του γυψαδόρου – σοβατζή είναι: Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, Στοιχεία Προστασίας Περιβάλλοντος, Στοιχεία Οργάνωσης και Λειτουργίας Μικρών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων, Τεχνικό Σχέδιο, Πρακτικά Μαθηματικά, Επιμετρήσεις/ Έρευνα αγοράς-κοστολόγηση, Τεχνολογία Δομικών Υλικών και Οικοδομική. Τα μαθήματα εξειδίκευσης είναι: Επιχρίσματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Θεωρία και τεχνικές της ξηράς δόμησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, Σχεδιασμός, κατασκευή και εφαρμογή γύψινων διακοσμήσεων, Σκαλωσιές. Γνώσεις γυψαδόρου -σοβατζή, μπορεί να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος και με το σύστημα της μαθητείας, κοντά σε έμπειρο τεχνίτη.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο γυψαδόρος-σοβατζής απασχολείται κυρίως σε οικοδομές. Μπορεί να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, με δική του επιχείρηση και εργατικό προσωπικό, εργαστήριο κατασκευής, τοποθέτησης και πώλησης γύψινων αντικειμένων, ή υπάλληλος μικρής ή μεγάλης τεχνικής εταιρείας ή υπάλληλος στο δημόσιο τομέα και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ