Υπεύθυνος Τύπου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ενημέρωση και η πληροφόρηση της κοινής γνώμης για τις θέσεις και τις απόψεις του προσώπου ή του φορέα που εκπροσωπεί είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος τύπου εκπροσωπώντας μια οργάνωση, ένα πολιτικό κόμμα, την κυβέρνηση, μια εταιρεία, ένα δημόσιο πρόσωπο, ένα νοσοκομείο, ένα ίδρυμα κ.ά., απευθύνεται στο κοινό προκειμένου να το ενημερώνει για όλο το φάσμα των ενεργειών και των υπηρεσιών του.

Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος τύπου μιας επιχείρησης έχει ως έργο τη συστηματική, έγκαιρη και έγκυρη κοινοποίηση της δραστηριότητάς της, αφενός για να γίνει γνωστή η παρουσία της και να προβληθεί το έργο της, και αφετέρου για να περάσει μηνύματα αξιοπιστίας και κύρους στο ευρύ κοινό, αλλά και στις ειδικές ομάδες στις οποίες απευθύνεται.

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο εκπρόσωπος τύπου της (εκάστοτε) κυβέρνησης (κυβερνητικός εκπρόσωπος), ο οποίος αναλύει και ερμηνεύει γεγονότα και κυβερνητικές δραστηριότητες, συντάσσει ή επιμελείται ανακοινώσεις προς τον τύπο και τα ΜΜΕ, ετοιμάζει περιλήψεις, προβαίνει σε αξιολόγηση των δημοσιευμάτων του εγχώριου και ξένου Τύπου και μεταφράζει κυβερνητικές ανακοινώσεις με σκοπό την προβολή του κυβερνητικού έργου και τη βελτίωση της επικοινωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης που εκπροσωπεί.

Επιπλέον, στις αρμοδιότητές του και για την επίτευξη των στόχων επικοινωνιακής πολιτικής που θέτει αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων καθώς και την επιμέλεια διαφημιστικών φυλλαδίων, τη σύνταξη δελτίων τύπου και τις επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (συνεντεύξεις τύπου), ώστε η κοινή γνώμη να πληροφορείται για τις επίκαιρες πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα και στο εξωτερικό.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο γραφείο του και σε αίθουσες συσκέψεων ή μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες παρέχοντας ενημέρωση για τις θέσεις του πελάτη του ή του φορέα που εκπροσωπεί. Η εργασία του περιλαμβάνει επαφές με άλλους επαγγελματίες (δημοσιογράφους, υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων, σύμβουλους δημόσιας εικόνας κ.ά.) και συχνές μετακινήσεις για να συμμετάσχει σε διάφορες συσκέψεις και συναντήσεις.

Η φύση των καθηκόντων του συνεπάγεται απασχόληση εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια διαρκή ένταση. Πρόκειται για ένα επάγγελμα με γρήγορους και πιεστικούς ρυθμούς, γεγονός που συχνά συνεπάγεται πνευματική και σωματική κούραση αλλά και έντονο άγχος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η άνεση στις κοινωνικές επαφές, το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, το πνεύμα συνεργασίας, η επαγγελματική ευσυνειδησία, η ετοιμότητα, η ευρύτητα πνεύματος, η συνθετική και αναλυτική ικανότητα, η υπευθυνότητα, η υπομονετικότητα, η ευχάριστη παρουσία, η ευγένεια και η διαλλακτικότητα αποτελούν απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ο υπεύθυνος τύπου χρειάζεται, ακόμα, να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και να διαθέτει σωματική και ψυχική αντοχή, προθυμία, συνέπεια, αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα, ηρεμία και διπλωματικότητα κατά την άσκηση της εργασίας του.

Επιπλέον, η εξοικείωση με τις νέες μορφές επικοινωνίας και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και η ικανότητα να χειρίζεται με ευχέρεια το γραπτό και προφορικό λόγο αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσει να αντεπεξέλθει με επιτυχία στον επαγγελματικό του ρόλο. Τέλος, η πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και οι επικοινωνιακές δεξιότητες διευκολύνουν την εργασία του.

Σπουδές:
Απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα και μεταπτυχιακό σε μία ή περισσότερες από τις Επιστήμες της Δημοσιογραφίας, της Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας κ.ά.

Ειδικότερα, σπουδές στο χώρο της επικοινωνιακής πολιτικής παρέχονται στα Τμήματα Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. των Πανεπιστημίων.

Καθώς και στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επίσης, βασικές γνώσεις στην επιστήμη της επικοινωνίας μπορεί να αποκτήσει κάποιος παρακολουθώντας μαθήματα στα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ, ή και ακόμη Κοινωνικών, Νομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών των ΑΕΙ.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας καθώς και σε υπουργεία, πολιτικά κόμματα, εταιρείες, ιδρύματα κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ