Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνίτης μωσαϊκών – πλακοστρώσεων ασχολείται με την επίστρωση του μπετόν των δαπέδων και πατωμάτων, με λείο, καλαίσθητο και ανθεκτικό επίστρωμα αναμεμειγμένου τσιμέντου και κομματιών από μάρμαρο ή πέτρα. Ειδικότερα, στρώνει πάνω σε πατώματα ένα μείγμα τσιμέντου και κομματιών από πέτρα ή μάρμαρο, το οποίο αφού το βρέξει, το στρώνει με το μυστρί και τον πήχη και το πιέζει με ένα βαρύ κύλινδρο.

Στη συνέχεια, τοποθετεί ή σκορπίζει με το χέρι τα χρωματιστά κομμάτια του μαρμάρου ή της πέτρας, έτσι ώστε να δοθεί στην επιφάνεια του δαπέδου η σχεδιασθείσα επιθυμητή δομή και όψη, ισιώνει την επιφάνεια με το μυστρί και την αφήνει να στεγνώσει, ενώ μετά την παρέλευση μιας εβδομάδας τρίβει την επιφάνεια του μωσαϊκού με τριβείο λείανσης επιφανειών.

Παράλληλα, όμως, μπορεί να ασχοληθεί και με τις πλακοστρώσεις τοίχων ή δαπέδων, προετοιμάζοντας την επιφάνεια που θα επενδυθεί με πλακάκια, ομαλοποιώντας τις κοιλότητες, τις προεξοχές και την αγριάδα της επιφάνειας με τη βοήθεια ειδικών οργάνων, δίνοντας τις κατάλληλες κλίσεις (αλφαδιές).

Στη συνέχεια, βρέχει και τοποθετεί στα πλακάκια κονίαμα ή ειδική κόλλα, βάζοντάς τα στη θέση που πρέπει, τα χτυπάει ελαφρά και ευθυγραμμίζει τις σειρές χρησιμοποιώντας το αλφάδι, ενώ εάν χρειάζεται κόβει τα πλακάκια στο σχήμα που απαιτείται, προκειμένου να επικαλύψει γωνίες ή σταθερά αντικείμενα (βρύσες, σαπουνοθήκες κ.λπ.). Στις επιστρώσεις δαπέδων (δωματίων, πεζοδρομίων, πλατειών κ.λπ.), χρησιμοποιεί πάντοτε την ίδια τεχνική τοποθέτησης, ενώ για συγκολλητική ύλη χρησιμοποιεί μόνο τσιμεντοκονίαμα.

Κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία και υλικά, ενώ ενημερώνεται ανελλιπώς για κάθε εξέλιξη και είναι σε θέση να ενημερώσει κάθε επιβλέποντα μηχανικό για τις διαδικασίες και τα υλικά, ώστε από κοινού να προσπαθούν για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνίτης μωσαϊκών και πλακοστρώσεων εργάζεται σε ανοιχτούς χώρους αντιμετωπίζοντας τις εκάστοτε αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσα σε κλειστούς χώρους με υγρασία, πολύ θόρυβο από το λειαντικό μηχάνημα, σκόνες και άλλα δομικά υλικά, που είναι δυσμενείς παράγοντες για την υγεία τους, γι’ αυτό χρειάζεται να φοράει μάσκα και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.

Το ωράριό του είναι συγκεκριμένο και σταθερό, ενώ είναι δυνατόν να εργαστεί υπερωριακά λόγω αναγκών παράδοσης του έργου που έχει αναλάβει, οι δε μετακινήσεις του εκτός έδρας, είναι συχνές και πολλές φορές συνεχείς, προκειμένου να εκτελέσει τα επαγγελματικά του καθήκοντα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ενασχόληση με το επάγγελμα του τεχνίτη μωσαϊκών και πλακοστρώσεων προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει καλή σωματική υγεία και μυϊκή δύναμη για να μπορεί να σηκώνει και να μεταφέρει βαριά αντικείμενα, να είναι επιδέξιος στα χέρια και τα δάχτυλα, να έχει επιμονή και υπομονή για να τελειώσει μια δουλειά, να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες, να είναι προσεκτικός και συγκεντρωμένος σ’ αυτό που κάνει, να είναι σε καλή κατάσταση το αναπνευστικό του σύστημα και να ανέχεται ουσίες που είναι πιθανό να προκαλέσουν αλλεργικές παθήσεις.

Παράλληλα, όμως, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει, να αναλύει, να συνθέτει και να αξιολογεί έννοιες όπως: ασφάλειας και υγιεινής εργασίας, ποιότητας υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών, επικοινωνίας, συνεργασίας, εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικής προστασίας.

Γενικά, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει και να εκτελεί με σχολαστικό και συνεπή τρόπο τα επαγγελματικά του καθήκοντα που είναι:

1. Η βέλτιστη κατανομή καθηκόντων σε ένα συνεργείο, π.χ. να έχει γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας συνεργείου, να γνωρίζει κα να επιλέγει τα βασικά και τα ειδικά εργαλεία, να γνωρίζει τον τρόπο εφαρμογής του κατασκευαστικού σχεδίου, να κρίνει τον τρόπο εργασίας προτείνοντας οικονομοτεχνικές λύσεις

2. Γνωρίζει την ονομασία, την προέλευση και τις ιδιότητες των φυσικών και τεχνητών λίθων, γνωρίζει τις φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες των συγκολλητικών υλών, γνωρίζει τις σωστές αναλογίες αδρανών και διαφόρων συγκολλητικών υλών

3. Έχει γνώσεις υπολογισμού διαφόρων μεγεθών όπως: Όγκος – χωρητικότητα, Επιφάνεια, Βασικά μεγέθη: μήκος – πλάτος – Ύψος Βάρος – φορτία, γνωρίζει και διαβάζει το κατασκευαστικό σχέδιο, γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν ένα σχέδιο, κατανοεί και αντιλαμβάνεται πλήρως την εφαρμογή των επιμέρους λεπτομερειών, που υποδεικνύονται στο σχέδιο, είναι σε θέση να αντιληφθεί σχεδιαστικές αστοχίες, γνωρίζει τον ασφαλή τρόπο χρήσης των εργαλείων, γνωρίζει να χρησιμοποιεί τα νέα υλικά σε συνεργασία με τα παλιά και φροντίζει για τον αρμονικό συνδυασμό τους, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αρχιτεκτονικά αποδεκτό, χρησιμοποιεί τις βασικές γνώσεις σε θέματα εμφάνισης, κατασκευής και ανακατασκευής, γνωρίζει πού θα αναζητήσει άλλους τεχνίτες γενικών και ειδικών κατασκευών, μπορεί να αξιολογήσει την απόδοσή τους και ελέγχει την ποιότητα των προμηθειών.

Σπουδές:

Σπουδές σε ανώτερο επίπεδο  προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής.

Γνώσεις και εμπειρία στο επάγγελμα του τεχνίτη μωσαϊκών και πλακοστρώσεων, μπορούν να αποκτηθούν επίσης με το σύστημα της μαθητείας και εκπαίδευσης στο χώρο της εργασίας, κοντά σε έμπειρο τεχνίτη.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνίτης μωσαϊκών και πλακοστρώσεων μπορεί να απασχοληθεί:

  • σε δομικά έργα,
  • σε κατασκευαστικές εταιρείες,
  • ως ελεύθερος επαγγελματίας με εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας,
  • ως υπάλληλος μικρής ή μεγάλης τεχνικής επιχείρησης,
  • σε μαζική ή μεμονωμένη παραγωγή,
  • ως μέλος ομάδας σε διαδικασία παραγωγής ή αυτόνομα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ