Ιστορικός Ελληνοαραβικών Σπουδών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η έρευνα, η μελέτη και η ανάλυση της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής αλληλεπίδρασης Ελλήνων και Αράβων αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο ιστορικός ελληνοαραβικών σπουδών μελετά την ιστορία των Αράβων από την προϊσλαμική περίοδο, τις αραβικές κατακτήσεις, τη δημιουργία της Ισλαμικής Αυτοκρατορίας καθώς και την κοινωνική, οικονομική και πολιτική οργάνωση των αραβικών φυλών σε διάφορες ιστορικές περιόδους.

Ιδιαίτερο αντικείμενο έρευνάς του αποτελούν θέματα όπως η γένεση του Ισλάμ και η δράση του Προφήτη Μωάμεθ, η δυναστεία των Ομαγιαδών χαλίφηδων (661-750 μ.Χ.), η αββασιδική επανάσταση, η δυναστεία των Aββασιδών και η διάσπαση του χαλιφάτου (750 έως τα μέσα του 11ου αι. μ.Χ.). Ακόμη, ερευνά τους τρόπους και τις πηγές μετάδοσης της ελληνικής διανόησης στον αραβικό πολιτισμό καθώς και τις προϋποθέσεις και τους παράγοντες που ευνόησαν την ενασχόληση των Αράβων με τις μεταφράσεις έργων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και επιστήμης, ιδιαίτερα από τον 8ο έως και τον 10ο αιώνα μ.Χ.

Επίσης, ο ιστορικός ελληνοαραβικών σπουδών ερευνά την τεχνική, τη σημασία και την επίδραση των μεταφράσεων των έργων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στη διαμόρφωση της αραβόφωνης διανόησης. Τέλος, για να γνωρίσει καλύτερα τον ελληνοαραβικό πολιτισμό που μελετά συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (ιστορικούς ερευνητές, αρχαιολόγους, κοινωνιολόγους κ.ά.), οι οποίοι προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία για τη διευκόλυνση του έργου του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ιστορικός ελληνοαραβικών σπουδών εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου ή ως ερευνητής σε γραφεία ή βιβλιοθήκες σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του αλλά και να αξιοποιεί αρχεία και άλλες πηγές πληροφόρησης γύρω από τα θέματα που ερευνά. Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (φιλολόγους, αρχαιολόγους κ.ά.) για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η κριτική ικανότητα, η αγάπη για την έρευνα και η μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού των λαών, η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η οξυδέρκεια, η παρατηρητικότητα, η αμεροληψία, η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η μεθοδικότητα αποτελούν μερικά από τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει διαθέτει ο ιστορικός ελληνοαραβικών σπουδών.

Χρειάζεται, ακόμη να είναι αφοσιωμένος στην αναζήτηση της αλήθειας, να αποφεύγει τις διαδόσεις και τις διαστρεβλώσεις των γεγονότων, να δείχνει αντικειμενικότητα και να εξετάζει όλες τις ιστορικές πηγές. Η γνώση της θεωρίας και των προσεγγίσεων των συγγενών ανθρωπιστικών επιστημών, όπως της αρχαιολογίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας και της εθνογραφίας μπορεί να εμπλουτίσει ποιοτικά το επιστημονικό του έργο.

Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία της γλώσσας, η μεταδοτικότητα, η υπομονή και η κατανόηση θεωρούνται απαραίτητα προσόντα, όπως επίσης και η ευγένεια, η προσήνεια, η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Τέλος, η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών θεωρούνται χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται  σε μεταπτυχιακό επίπεδο  σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνοαραβικές Σπουδές».

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως ερευνητής σε βιβλιοθήκες, οργανισμούς, πανεπιστημιακούς χώρους, ινστιτούτα μελετών και μορφωτικά ιδρύματα, αρχεία, μουσεία, πινακοθήκες κ.ά. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως επιμελητής ιστορικών μελετών και εκδόσεων ή ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αν διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ