Τεχνολόγος Πολιτικών Δομικών Έργων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η επίβλεψη της κατασκευής και της συντήρησης των δομικών έργων είναι το αντικείμενο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. Έχει πολλά κοινά στοιχεία στη δουλειά του με τον πολιτικό μηχανικό και τον αρχιτέκτονα, με τους οποίους συνεργάζεται και ακολουθεί τις οδηγίες τους, προκειμένου να ολοκληρώσει ένα έργο.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, όπου μελετά και σχεδιάζει το έργο που έχει αναλάβει. Όταν όμως επιβλέπει την κατασκευή ή τη συντήρηση ενός έργου εργάζεται στην ύπαιθρο, αντιμετωπίζοντας διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, οργανωτικός, παρατηρητικός, συνεργάσιμος με καλές γνώσεις στα μαθηματικά και να διαθέτει καλή σωματική υγεία και αντοχή.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ μέσα από την κατεύθυνση Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων Πολιτικών Δομικών Έργων αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες επιστημονικές, τεχνολογικές, τεχνικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και να ασχολούνται αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε τεχνικές εταιρείες, υπηρεσίες υπουργείων, οργανισμών, δήμων και στην εκπαίδευση ως καθηγητές υπό προϋποθέσεις. Επίσης, πέντε χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους μπορούν να γίνουν εργολάβοι δημοσίων έργων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ