Ειδικός Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η έρευνα και η μελέτη των μηχανημάτων λειτουργίας έμβιων συστημάτων, η κατανόηση της αλυσίδας των βιοδιεργασιών των οικοσυστημάτων, η προώθηση και η εφαρμογή των σύγχρονων βιολογικών επιτευγμάτων είναι τα βασικά αντικείμενα της εργασίας τού ειδικού βιολογικών εφαρμογών.

Συνθήκες Εργασίας:
Η ύπαιθρος, απ’ όπου θα συγκεντρώσει τα στοιχεία της έρευνάς του και το εργαστήριο που θα τα μελετήσει, είναι συνήθως οι χώροι εργασίας του ειδικού βιολογικών εφαρμογών. Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν, ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας του, συνήθως όμως είναι αντίξοες, ειδικότερα όταν πρέπει να ελέγξει και να μετρήσει στην ύπαιθρο πολύπλοκες βιοχημικές αντιδράσεις, σε περιβάλλον με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αναπτυγμένη παρατηρητικότητα, ο προγραμματισμός και η μεθοδικότητα στη διεξαγωγή μιας έρευνας, η δημιουργική και εφευρετική του ικανότητα, η αποφασιστικότητα αλλά και η ψυχραιμία του σε απρόοπτα φυσικά και καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της εργασίας του, είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά και προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ειδικός βιολογικών εφαρμογών.

Σπουδές:
Η εκπαίδευση του ειδικού βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών μπορεί να γίνει στο στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς επίσης και στα τμήματα Βιολογίας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε τομείς βιολογίας και τεχνολογίας φυτών και ζώων, βιοχημικών εφαρμογών, μοριακών βιοεπιστημών, εφαρμοσμένης γενετικής, βιοτεχνολογίας και βιοποικιλότητας και οικολογίας, όπως και στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς του.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ