Νοσηλευτής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Φροντίζει για τη νοσηλεία ασθενών που πάσχουν από ψυχική νόσο. Τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη πραγματοποιώντας απλούς ψυχοθεραπευτικούς χειρισμούς, ενώ στη συνέχεια φροντίζει για τη σωματική νοσηλεία των ψυχικά πασχόντων. Συγκεκριμένα, υποδέχεται τον ασθενή, καταγράφει το νοσηλευτικό ιστορικό του, κάνει τη νοσηλευτική αξιολόγηση, φροντίζει για την καθαριότητά του, τον εκπαιδεύει και τον περιποιείται.

Χορηγεί την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των ασθενών, του χώρου και των εργαλείων. Προμηθεύεται και ταξινομεί εργαλεία, όργανα, ιματισμό, ορούς, φάρμακα και ελέγχει την ποιότητά τους. Ενημερώνει τα σχετικά έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Η ανάθεση των επαγγελματικών καθηκόντων που θα αναλάβει τελικά γίνεται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο χώρος εργασίας του είναι οι νοσηλευτικές μονάδες για τους ψυχικά ασθενείς. Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την υποδομή και το επίπεδο οργάνωσης της κάθε μονάδας. Συνήθως δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, αλλά εργάζεται με βάρδιες, που περιλαμβάνουν Κυριακές και αργίες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι άτομο με κατανόηση, ευαισθησία και ψυχική δύναμη για να μπορεί να προσεγγίσει αποτελεσματικά τα άτομα με ψυχικές παθήσεις. Επίσης, η υπευθυνότητα, η υπομονή και η αρμονική συνεργασία με τον ειδικό γιατρό συμπεριλαμβάνονται στα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, σε ψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων, σε κοινοτικά κέντρα, σε μονάδες επανένταξης. Οι προοπτικές εργασίας διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ