Γεωλόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη της προέλευσης, του σχήματος και της σύνθεσης των υλών που αποτελούν το φλοιό της Γης αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας του. Ο γεωλόγος ερευνά, μελετά και αναλύει με επιστημονικές μεθόδους το έδαφος για την αξιοποίηση πηγών ενέργειας και πρώτων υλών, ή για να διερευνήσει τη καταλληλότητα του προκειμένου να γίνουν κατασκευαστικά έργα και να επιλυθούν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της υποδομής των σύγχρονων πόλεων.

Ανάλογα με την ειδίκευσή του είναι σε θέση να πραγματοποιεί γεωλογικές, υδρογεωλογικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, τεκτονικές, τεχνικο-γεωλογικές και περιβαλλοντικές έρευνες και να παρουσιάζει τα αποτελέσματά τους συντάσσοντας αναφορές και τεχνικές μελέτες. Ειδικότερα, μελετά και αναλύει ορυκτά, απολιθώματα, πολύτιμους λίθους και άλλα υλικά, πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου, άνθρακα, μεταλλευμάτων, αερίων, ραδιενεργών πρώτων υλών, γεωθερμικών πεδίων, αλλά και φλεβών υπογείων υδάτων κατάλληλων για εκμετάλλευση.

Στα πλαίσια των μελετών αυτών πραγματοποιεί χαρτογραφήσεις, δειγματοληψίες πετρωμάτων, εργαστηριακές δοκιμές, παρακολούθηση γεωτρήσεων και ελέγχους της στάθμης των υπόγειων νερών. Κατά την εργασία του χρησιμοποιεί ειδικά όργανα και εργαλεία, όπως σεισμογράφους, διαθλαστικά μηχανήματα, γεωλογική πυξίδα, σφυρί, υψομετρικό βαρόμετρο, φωτογραφική μηχανή, κιάλια και άλλα μέσα. Στο εργαστήριο χρησιμοποιεί μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορες συσκευές για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται τόσο στο ύπαιθρο όσο και σε γραφείο, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους διεπιστημονικούς ειδικούς. Όταν βρίσκεται στο ύπαιθρο, εργάζεται σε σπήλαια, βραχώδεις εκτάσεις, ρήγματα, χώρους εξόρυξης ορυκτών, πετρελαίου και άλλων υλικών, αντιμετωπίζοντας άσχημες καιρικές συνθήκες, συχνά χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας.

Η πολύωρη ορθοστασίας και η σωματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του. Όταν εργάζεται σε γραφείο, συντάσσει τις αναφορές του, γράφει άρθρα ή δημιουργεί γεωλογικούς χάρτες. Επίσης, συνεργάζεται με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων για την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, όπως αεροδρόμια, σήραγγες, φράγματα, λιμάνια, και την εισήγηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι παρατηρητικός, μεθοδικός, υπεύθυνος, δυναμικός και συνεπής, και να διαθέτει επινοητικότητα, ενεργητικότητα και κριτική ικανότητα. Επίσης, πρέπει να αγαπά τη φύση και να έχει φυσική αντοχή και ευκινησία, γιατί ορισμένες φορές είναι υποχρεωμένος να εργάζεται κάτω από δύσκολες κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες.

Απαιτείται, επίσης, υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα, ικανότητα αντίληψης μορφών και σχημάτων, ευχέρεια λόγου, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και δεξιότητα στη χρήση ειδικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα τμήματα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος  των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ), στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ), στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στη ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών και άλλες υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως πολεοδομικά γραφεία, μεταλλευτικές ή λατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες τεχνικών έργων και γεωλογικών ερευνών.

Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Τέλος, μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες και γεωτεχνικά έργα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ