Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η σύνταξη διαιτητικών προγραμμάτων για τη διατήρηση ή απώλεια βάρους υγιών ή πασχόντων ατόμων είναι σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της εργασίας του. Για το λόγο αυτό συντάσσει διαιτολόγια για υγιή άτομα που θέλουν να διατηρήσουν το βάρος τους, για αθλητές, για παχύσαρκα άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος και για άτομα που πάσχουν από διάφορα νοσήματα και πρέπει να προσέχουν τη διατροφή τους.

Στα παχύσαρκα άτομα ή στα άτομα που πρέπει να ακολουθούν μια ειδική δίαιτα παρέχει και ψυχολογική υποστήριξη προκειμένου να τους βοηθήσει να ακολουθήσουν το σωστό τρόπο διατροφής. Τα καθήκοντά του αυτά τα ασκεί πάντα υπό την επίβλεψη του Διαιτολόγου υπεύθυνου του διαιτολογικού γραφείου ή της διαιτολογικής μονάδας, κατόχου πτυχίου Α.Ε.Ι.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, επιβλέποντας ή συντάσσοντας τα σχετικά διαιτολόγια. Το ωράριό του είναι κανονικό. Πιθανόν όμως να το παρατείνει, αν το απαιτήσουν οι ανάγκες της εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και κατανόηση τους ασθενείς που παρακολουθεί, να έχει δεξιότητες επικοινωνίας, να είναι υπεύθυνος, μεθοδικός, παρατηρητικός και διακριτικός.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχη ειδικότητα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε ινστιτούτα αδυνατίσματος, σε κέντρα αισθητικής και ομορφιάς, σε καταστήματα υγιεινής διατροφής, σε οίκους ευγηρίας, σε παιδικούς σταθμούς, σε κατασκηνώσεις, σε νηπιαγωγεία, σε σχολεία, σε κλινικές, σε νοσοκομεία, σε θεραπευτήρια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για την παροχή διαιτητικών προγραμμάτων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ