Βιοχημικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο βιοχημικός είναι ο εξειδικευμένος επιστήμονας που μελετά τις χημικές διεργασίες της φύσης και της ζωής. Σκοπός τού βιοχημικού είναι να περιγράψει και να κατανοήσει τις χημικές αλλαγές που συντελούνται στους ζώντες οργανισμούς, δίνοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την ιατρική, τη βιομηχανία, τη μελέτη του περιβάλλοντος και για άλλους τομείς.

Οι βασικές δραστηριότητες του βιοχημικού αφορούν στη συλλογή των δειγμάτων, στην πραγματοποίηση των βιοχημικών ελέγχων, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στην καταγραφή και τέλος στην κοινοποίηση των απαντήσεων σε επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Χρησιμοποιεί όργανα υψηλής τεχνολογίας και ειδικούς αναλυτές, φωτόμετρα, όργανα και συσκευές βιομηχανικού εργαστηρίου καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο βιοχημικός συνήθως εργάζεται σε εργαστήριο κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες και δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από χημικά και άλλα υλικά. Η συνεργασία του με άλλους επιστήμονες και παρασκευαστές είναι απαραίτητη κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. Όταν απασχολείται σε νοσοκομείο είναι δυνατόν να εργαστεί πέραν του κανονικού του ωραρίου ως εφημερεύων ή σε βραδινή απασχόληση. Επειδή η εργασία του θεωρείται ανθυγιεινή δικαιούται ειδικό επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
O βιοχημικός πρέπει να είναι επιδέξιος, σταθερός και προσεκτικός στις κινήσεις του κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων και να προβαίνει σε λεπτούς χειρισμούς όταν χειρίζεται ευαίσθητα όργανα και συσκευές. Παράλληλα, η υπολογιστική και η μαθηματική ικανότητα, η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των πειραμάτων και η υπευθυνότητα αποτελούν ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του βιοχημικού.

Σπουδές:
Σπουδές βιοχημικού μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα), στο Τμήμα Βιολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Κρήτης (Ηράκλειο), στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) και στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο βιοχημικός μπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια πανεπιστημίων, βιομηχανικές μονάδες (φαρμάκων, τροφίμων καθώς και γεωργικές μονάδες), εταιρείες βιοτεχνολογικού – βιοϊατρικού περιεχομένου, ερευνητικά κέντρα νοσοκομείων, διαγνωστικά κέντρα ως εργαστηριακός βιοχημικός, τεχνολογικά πάρκα, διοικητικές υπηρεσίες βιοϊατρικής τεχνολογίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα για εκπαίδευση νέων στελεχών και στη Μέση Εκπαίδευση.

Το επάγγελμα του βιοχημικού, καλύπτει ένα κενό στην αγορά εργασίας αποτρέποντας την οικονομικά ασύμφορη εισαγωγή ξένου επιστημονικού προσωπικού και συμβάλει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός ραγδαίως εξελισσόμενου επαγγελματικού πεδίου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
Οι εφαρμογές της βιοχημείας στην Ελλάδα δημιουργούν ένα τομέα απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης με αρκετές επιστημονικές απαιτήσεις, οι προοπτικές όμως απασχόλησης εμφανίζονται ουδέτερες γιατί αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη αρκετά αναπτυγμένος στην Ελλάδα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ