Υπάλληλος Αεροδρομίου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο υπάλληλος αεροδρομίου παρέχει διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και εποπτεύει τις δραστηριότητες που αφορούν την εξυπηρέτηση επιβατών, διαχείριση αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά την αναχώρηση, την άφιξη, τη διέλευση ή την ανταπόκριση, ιδίως δε τον έλεγχο εισιτηρίων, των ταξιδιωτικών εγγράφων, την παράδοση των αποσκευών και τη μεταφορά τους μέχρι τα συστήματα διαλογής.

Επίσης ασχολείται με τη διαχείριση των αποσκευών στην αίθουσα διαλογής, την προετοιμασία τους εν όψει της αναχώρησης, τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους από τα συστήματα που τις μεταφέρουν από το αεροσκάφος στην αίθουσα διαλογής και αντιστρόφως, καθώς και τη μεταφορά αποσκευών από την αίθουσα διαλογής στην αίθουσα διανομής. Διαχειρίζεται το φορτίο ή το ταχυδρομείο τόσο κατά την εξαγωγή όσο και κατά την εισαγωγή του, συμπληρώνει τα σχετικά έγγραφα, διεκπεραιώνει τις τελωνειακές διατυπώσεις κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να καθοδηγεί την άφιξη και την αναχώρηση του αεροπλάνου όταν οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρέχονται από την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα εποπτεύει τη φόρτωση και εκφόρτωση του αεροσκάφους και τη μεταφορά του πληρώματος, των επιβατών, των αποσκευών, του φορτίου και του ταχυδρομείου μεταξύ αεροσκάφους και αεροσταθμού ή μεταξύ διαφόρων αεροσταθμών του ιδίου αερολιμένα. Τέλος, ελέγχει την προετοιμασία της πτήσης στον αερολιμένα αναχώρησης ή σε κάθε άλλο σημείο.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας είναι γενικά καλές, αν και συχνά αντιμετωπίζει καταστάσεις που του προκαλούν πίεση και άγχος. Συνήθως εργάζεται σε βάρδιες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο υπάλληλος αεροδρομίου διακρίνεται από αυξημένη υπευθυνότητα και οργανωτικότητα. Επίσης, πρέπει να είναι ευγενικός και να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και ψυχραιμία καθώς έρχεται καθημερινά σε επαφή με πολύ κόσμο.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: αεροδρόμιο – εξυπηρέτηση αεροσκαφών, επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελάτη, αεροπορικό δίκαιο, αεροδρόμια και περιβάλλον, διεθνές αεροπορικό δίκαιο, φόρτωση και ζυγοστάθμιση αεροσκαφών, μέτρα προστασίας του αερολιμένα, κανόνες ασφάλειας στο χώρο του αεροδρομίου και μεταφορά εμπορευμάτων – cargo.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο υπάλληλος αεροδρομίου εργάζεται σε υπηρεσίες των αεροδρομίων και σε αεροπορικές εταιρείες.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ